Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Familj och jobb

Familj och jobb

Vad ska du säga till din familj och på jobbet om dina symtom?

Det kan vara svårt nog att själv förstå vad funktionella symtom är, utan att behöva förklara det för andra.

Om du har drabbats av till exempel svaghet i ett ben och folk får höra att alla undersökningar är normala, så kan det tyvärr visa sig att folk visar mindre medkänsla eller till och med börjar undra om du verkligen har symtomet.

Det här kan vara otroligt svårt att hantera som patient. Du vet att symtomen är på riktigt och att du inte känner att du har kontroll över din kropp. Det blir ännu värre av att tänka att andra tror att du kanske har kontroll trots allt.

Det kan vara värt att fundera över hur du ska förklara det här för dina vänner, familj eller arbetsgivare.

Ett pragmatiskt sätt är följande:

  1. Förklara vad FNS är för dina nära vänner och familj. De kan vara väldigt oroliga för dig och fundera över om du har multipel skleros eller epilepsi. Om de blir mindre oroliga kanske det i slutändan kan hjälpa dig att känna dig mer positiv kring ditt tillstånd. De kanske kan hjälpa dig att ta reda på mer om tillståndet och uppmuntra dig i behandlingen.

Du kanske vill rekommendera att de läser på den här hemsidan.

  1. För nyfikna och frågvisa – ett svar som “Jag har kontakt med en neurolog och förhoppningsvis börjar det snart gå åt rätt håll” kan vara tillräckligt för att få tyst på dem!
  2. För arbetsgivare / Försäkringskassan / Försäkringsbolag  – beroende på omständigheterna kan du behöva berätta för din arbetsgivare vad du har för tillstånd, särskilt om du har varit tvungen att vara borta från arbetet ett tag. Det är inte alltid de kan kräva att få information, utan ditt samtycke kan behövas.
  3. För skolan  – ett brev till din lärare som förklarar hur ditt tillstånd fungerar kan hjälpa. Det gäller särskilt vid anfall, där de som bevittnar anfallet ibland kan bli rädda och överreagerar.

De kan också ha nytta av att läsa på den här hemsidan.

Det kan vara så att ditt största problem är trötthet och att du har fått diagnosen Kroniskt trötthetssyndrom. I så fall kanske du tycker att det känns bäst att förklara detta som huvudorsaken till dina svårigheter.

Likadant om ditt största problem är smärta, och du har fått diagnosen Fibromyalgi eller Långvarig smärta, så kan det bli tydligast att lyfta fram detta som huvudorsak.

Problemet med FNS är att diagnosen fortfarande är okänd hos många, vilket gör att diagnosen inte förstås på rätt sätt och ibland leder det till att den inte betraktas som en riktig orsak till nedsatt funktion eller svårigheter. Det där håller långsamt på att förändras.

Om du enbart har symtom som svaghet eller anfall är den officiella termen för tillståndet, som godkänns av t ex Försäkringskassan, “Funktionell Neurologisk Symtomstörning (Konversionstillstånd)” (Diagnoskod DSM 5: 300.11, ICD 10: F44.1-9). Funktionella Neurologiska Symtom (FNS) har nu fått ett stort erkännande som begrepp.

male loss of libido penis growth pills legit what does viagra enzyte side effects male enhancement what does viagra do to girls enduros male enhancement contact info whats the best testosterone booster d aspartic acid testosterone booster steroids that increase libido consumer reports best male enhancement pills how can you increase your sex drive vegetarian low libido male enhancement gels male enhancement pills free sample can male enhancement pills lower testosterone is testosterone booster bad for you best male enhancement pills ebay house episode dad uses penis pills worlds best penis enhancement pills best time of day to take testosterone booster celeery sex enhancement best penis pills that works

home window replacement bridgeport ct window film installation tools home window replacement in euless tx 24x24 replacement window consumer ratings vinyl replacement windows window blinds and installation cost pella replacement windows broken window replacement 4feldco replacement windows best window replacements window replacement mandeville la residential window replacement dallas stained glass window installation casement window replacement parts chipped window repair wood window replacement parts window repair honolulu residential home window repair kendall double glazed glass replacement new orleans home window repair house window replacement cleveland direct line window replacement

is hemp oil the same as cbd oil herbal renewals cbd oil spray nj cbd oil is plant extracted cbd oil legal in illinoid hempin cbd oil what are the cons of taking cbd oil is michael j fox part of seren cbd oil today show cbd oil whats the differance cbd oil and hemp oil cbd oil for cll does cbd oil ever cause anxiety cbd plus oil spray cbg vs cbd oil where can i find cbd oil in vt cbd oil empire extracts are hemp oil and cbd oil the same vaping cbd oil with ecig broke the glass dropper in cbd oil is it legal to take cbd oil hemp seed oil for joint pain true med cbd oil cbd oil in jail

optimal weight loss plan blood type diet secret to weight loss what to do to lose weight weight loss meditation app is popcorn on keto diet keto diet with high cholesterol extra strength weight loss pills japan 2 day diet pills supplements to help lose weight diet pills that contain phentermine is orange juice good for weight loss best diet pills in europe sara ali khan weight loss on keto diet but not in ketosis weight loss pills blue and white keto diet hamburger foods allowed on the keto diet keto diet six pack bad things about keto diet yellow pills that help you lose weight nv clinical diet pills