Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / "Jag har försökt allt, men inget hjälper"

"Jag har försökt allt, men inget hjälper"

Alla med FNS blir inte bättre.

Vissa personer har en livslång sårbarhet för en mängd olika funktionella symtom och störningar. Det verkar som att så fort ett symtom blivit bättre så ersätts det av ett nytt. Det här kan vara särskilt frustrerande för den som drabbas. Man kan ofta känna sig som en “hypokondriker”, eftersom man ständigt går till läkare och alla undersökningar oftast är normala.

Om din läkare och övrig sjukvårdspersonal har gjort sitt bästa, och du har gjort ditt bästa, då kan det vara så att ditt tillstånd har blivit kroniskt. Då bör man prioritera att hitta sätt att leva ett så bra liv som möjligt, med fokus på livskvalitet i första hand.

Bara för att du har haft symtom under en lång tid betyder det inte att du alltid kommer att ha symtomen – när du blir äldre kan de komma mer i bakgrunden.

Läkare tycker ibland att det är svårt att förklara det här för patienter. De tänker ibland att “eftersom det inte är någon skada borde patienten alltid kunna bli bättre”. Det är inte sant.

Det gjordes en studie i Edinburgh, Skottland som var en av de längsta uppföljningsstudierna av patienter med funktionell svaghet. När man kontaktade patienter 14 år efter sin diagnos hade många av dem fortfarande kvar symtomet. 

Var inte hård mot dig själv om du tyckt att det har varit svårt att bli bättre. Din allmänläkare kanske kan planera en uppföljning med förbestämda intervall för att följa upp hur det går för dig. Det kan vara viktigt för att till exempel se över dina läkemedel och följa upp ditt allmänna mående.

Hos en väldigt liten andel av patienterna (mindre än 5%) är orsaken till att man inte blivit bättre att diagnosen har varit fel. Det kan ibland vara viktigt att omvärdera diagnosen, men för majoriteten av patienter kan det också vara väldigt skadligt med upprepade och frustrerande försök att hitta en alternativ diagnos om man redan har en korrekt FNS-diagnos. För många är sådana upprepade undersökningar och utredningar en av anledningarna till att man inte har förbättrats. Det är begripligt att patienter kan vara övertygade att deras symtom måste bero på en sjukdom som MS eller Parkinson, särskilt när detta är sjukdomar som alla har hört talas om.

Att leva med långvariga symtom är svårt. Finns det stödgrupper för personer med neurologisk eller annan långvarig sjukdom i närheten? Det kan finnas hjälp som gör att du kan leva ett så gott liv som möjligt.

male libido supplements forza medication stay hard pills at gas station most effective way to enlarge penis how long before sex should i take cialis how to use a male enhancement pump how to get an erection with erectile dysfunction viagra uk erectile dysfunction medication comparisons military spends more on viagra best ed medication over the counter best male sex enhancement pills test sample korean sex pills extreme males sex birth control pills without condom buy viagra usa jack rabbit male enhancement pills stiff rock male enhancement pills review male enhancement pills at costco ultracore male enhancement what male enhancement pill is considered the best exstense penis pills does testosterone pills help you lose weight royal honey male enhancement

whats the difference between cbd oil and hemp oil cbd oil why are they priced so different cbd oil ohio for sale cbd oil to replace metformin glucocorticoid receptors and cbd oil does cbd oil show up on a drug test oregon good brand for cbd oil best type of cbd oil for pain do you get the munchies from cbd oil cbd oil for degenerative myelopathy how to crystallize cbd oil cbd oil sedated does cbd oil interfere with citalopram cannabis oil with coconut oil mini ce3 cbd oil highest mg per drop of cbd oil cbd oil lies cbd oil dosage for joint pain cbd oil with no tumeric hemp seed oil buy online can cbd oil stop parkinson tremor can humans take pet cbd oil negatives to using cbd oil in children vitacost cbd oil

best replacement windows for the money window replacement orland park il repair glass windows for homes sash cord replacement cost 24 hour glass repair las vegas wright window replacement parts home window replacement plainfield il repair cracked window are replacement windows worth the cost window repair cincinnati how to replace an aluminum window home window replacement bakersfield gap around replacement windows cost of window installation home depot certainteed replacement window basement windows replacement replace broken glass china cabinet window replacement comparisons how to replace broken window window sash spring replacement window unit ac installation crack in window repair power window switch repair cost cost to change windows in house

how to lose weight fast for men diet doctor keto flu mediterranean diet breakfast recipes weight loss on vegan diet keto diet and kidney stones postnatal weight loss pills moringa seed for weight loss high energy weight loss pills best smoothies to lose weight how to lift weights to lose weight latest weight loss news quick weight loss center diet first 3 days dr matic weight loss on wellbutrin and topamax 3x diet pills weight loss gym program can you eat green beans on the keto diet alli diet pills recall 2021 keto diet unhealthy cayenne pepper pills diet dnp diet pills review top 10 diet pills reviews weight loss for obesity how many times a day can i drink keto coffee garden of life raw meal weight loss plan