Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Media / Andra Media / Podcasts & Radioprogram

Podcasts & Radioprogram

Nedan finns länkar till podcasts och radioprogram där FNS berörts. 

Den svenska tränings- och rehabpodden Tyngre Rehab Podcast gjorde 2021 tre podcastavsnitt om Funktionella tillstånd. 

Tyngre Rehab – 137. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 1 

Tyngre Rehab – 138. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 2 

Tyngre Rehab – 139. Funktionella tillstånd med Carl Sjöström – del 3 

BBC Radio 4

2013 gjordes ett  avsnitt av BBC Radio 4 Inside Health som innehöll en del om Funktionella tillstånd, med en intervju av Lucy, vars videos finns med på den här hemsidan.

Andra podcasts

Här är några andra podcasts:

The Brain 2.0 – Alex Lehn, Neurolog i Brisbane, diskuterar FNS tillsammans med Christine som är en patient han behandlat.

Medicine360 – En podcast av Medicine360 som drivs av Bristol Medical School och leds av läkarstudenten Vinay Mandagere. I de här två avsnitten utforskas FNS tillsammans med Katy Rose Bennett, en musiker med FNS.

Medicine360 Part 1

Medicine360 Part 2

FNS och encefalit – En videopod från juni 2021 med Jon Stone, Tim Nicholson och Ava Easton från The Encephalitis Society där vi utforskar FNS – särskilt överlappningen mellan de här två diagnoserna. 

FND Braincast – med Pospo – En videopod med Jon Stone och Professor Alan Carson, som gjorts med Dr Sotiris Posporelis, Neuropsykiater och The Maudsley Hospital. Det här är gjort för läkare (i synnerhet psykiatrer), men kan vara av allmänt intresse.

energy efficient windows az replacement window channel balances home window repair lubbock tx window treatments installation service window repair cost 5 x 7 replacement glass repairing old wood windows cost of replacement windows canada repair home windows allside replacement windows average cost for home window replacement window screen repair nassau county ny home depot vinyl window replacement home window repair amsterdam ny reynolds windows replacement parts window ac installation nyc patriot replacement windows window glass repair louisville ky rear quarter window replacement cost leaky window repair house front window replacement window sills repair octagon window glass replacement power window repair san antonio window refrigerant replacement kit windows replacement cedar rapids window film installation instructions energy efficient windows pricing how to replace window beading safe glass window repair repair window 7 with cd home window repair in minneapolis repair pella window blinds inside glass home window repair ormond beach how much to repair a window home window glass repair retrofit windows cost egress window well installation replacement window lincoln sears window repair

diuretics weight loss workouts to help lose weight body cleanse for weight loss what is the best diet pills breakfast meals for weight loss smoking cigarettes to lose weight honey lemon water weight loss can you lose weight with diet alone phentermine weight loss clinics thyroid weight loss how to jump rope to lose weight adele singer weight loss how did liz torres lose weight toddler lose weight weight loss plateau causes turmeric weight loss results apple weight loss fasting for weight loss reddit massage and weight loss what is the keto diet exactly how much water should i dr nk in a day to lose weight ocean springs weight loss keto diet instant pot hit a plateau in weight loss phoenix diet pills diecaps diet pills liquid weight loss pills keto diet and estrogen levels xambo diet pills diabetes medicine that causes weight loss results from ace diet pills thirty plus diet pills health food stores diet pills best green tea pills for weight loss fat burning diet pills that work slimming diet pills the truth about keto diet ralphie may weight loss how to drink alcohol and lose weight egg diet for weight loss medical

levitra pills mvp gold male enhancement molly and viagra longz male enhancement universal mens clinic prices safest natural testosterone booster testosterone booster elite series side effects tadalafil vs sildenafil vs vardenafil penis natural enlargement vitamins for male erection testosterone pills prescribed dual fuel male enhancement cvs viagra price top rated male enhancement cheapest ed meds absolutely enlargement exercise free penis black ant male enhancement amazon free trial ed pills best medicine for penis enlargement protein and testosterone supplements natural food for testosterone increase 14 hour male enhancement pill stamina rx maximum sexual stimulant extreme diamond male enhancement penis enlargement explained prosolution plus side effects booster sa libido femme free pills for male enhancement proven penis enhancement penis pills that really work viagra look alike pills tablets to increase testosterone alpha male performance enhancement pills sexual male enhancement is ok to mix male enhancement pills male enhancement pills hong kong does high rise penis pills really work foods that are good for male libido natural testosterone boosters pills cheap generic viagra

best nano cbd oil cbd oil store in mt juliet tn does cbd oil help with depression cure cancer hemp oil cbd oil tank eye spasm cbd oil cannabis oil kentucky where to find hemp cbd oil in tn pure cbd oil 600mg organic research denver colorado cbd oil cbd oil addiction organic full spectrum hemp extract cbd oil cbd oil ear infection cbd oil jackson ms cbd gel caps vs oil order hemp cbd oil online houston channel 11 cbd oil cbd oil jackson ms how much money can you make with cbd oil sales cbd oil sedated is cbd oil good for stomach problems cbd oil face serum how much cbd oil for autoimmune disease is cbd oil covered by insurance quicksilver scientific cbd oil available in roselle il cbd oil that starts with r can you add thc oil to cbd oil plus cbd oil peppermint koi cbd oil reddit cbd oil and in laws cbd oil caninnine cannabis oil pill 750 cbd oil dosage take cbd oil with or without food cbd oil grand island ne how to use plus cbd oil gold formula does medicare pay for cbd oil for copd how to make cbd oil with stems cbd oil for fnd whats stronger cbd oil or tincture oil