Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / Feldiagnostik / Samsjuklighet

Feldiagnostik / Samsjuklighet

Är diagnosen fel? 

Patienter med FNS är ofta oroliga över om deras diagnos kan vara felaktig. Särskilt som det inte finns någon bildundersökning eller blodprov som kan bekräfta diagnosen. 

Det finns många neurologiska problem. De vanligaste är:

• Stroke

• Epilepsi

• Migrän / Huvudvärk

• Funktionella / Dissociativa Symtom

• Multipel Skleros

• Hjärntumör

• Parkinsons sjukdom

• Myastenia Gravis

• Motorneuronsjukdom (kallas också Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS)

• Perifer Neuropati

• Klämda nervrötter eller ryggmärg (av t ex diskbråck)

• B12-brist och Sköldkörtelsjukdomar

• Flera hundra till….

Å andra sidan finns det bara ett begränsat antal neurologiska symtom. De vanligaste är:

• Huvudvärk

• Svaghet

• Sensoriska symtom (domningar, stickningar, känselförstärkning)

• “Blackouter”, minnesluckor

• Minnes-/ Kognitiva symtom

• Tal-/ Sväljsymtom

• Yrsel

• Visuella Symtom – nedsatt syn, dubbelseende

• Nack- och Ryggsmärta och smärta i en kroppsdel

• Tremor (skakningar), ryckningar, spasmer och kontrakturer (stelhet i en led)

• Blåssymtom

Faktum är att det finns ett så begränsat antal neurologiska symtom att det är ganska begripligt att någon som har mer än ett neurologiskt symtom börjar undra om man har någon av de vanliga (eller ovanliga) neurologiska sjukdomarna. 

Den här hemsidan har inte ambitionen att förklara hur en neurolog diagnostiserar alla de här sjukdomarna. Men listan ovan vill belysa att neurologer är väldigt bekanta med både de tillstånd som du, din familj eller dina vänner kan ha varit oroliga för, och alla de symtom som du har. 

Du kanske blir förvånad över att funktionella/dissociativa symtom hamnar så högt upp på listan, eftersom så få hört talas om dem. Faktum är att omkring 15% av alla patienter som bedöms på en neurologklinik i Storbritannien (vi tror att det är lika i Sverige) har symtom som diagnostiseras som funktionella eller dissociativa. Runt 5% av alla nya öppenvårdspatienter har symtom på svaghet, blackouter eller domningar som är relaterade till FNS.

Om din neurolog har kommit fram till att du har FNS borde det finnas goda skäl till det. Det bör finnas positiva tecken på att problemen är typiska för FNS, och inte bara handla om att röntgen eller prover är normala. Läs om positiva tecken på funktionell svaghet, funktionell känselstörning och funktionella anfall.

På samma sätt som neurologer diagnostiserar Parkinsons sjukdom, Migrän och Epilepsi med hjälp av en detaljerad sjukhistoria och undersökning (och utan några blodprover), så kan också FNS diagnostiseras korrekt.

Kan man ha FNS och ett annat neurologiskt tillstånd? 

Ja, det händer ofta. Här är en video…

Det kan bli svårare när en patient har en bakomliggande neurologisk sjukdom (som Multipel skleros), och det också finns tydliga tecken på funktionella symtom (som funktionell svaghet). Hos vissa kan en neurologisk sjukdom faktiskt trigga utvecklingen av funktionella symtom, och det är något som en neurolog alltid bör ha i åtanke. Det är ofta därför som man kan vilja göra vissa undersökningar även när den kliniska diagnosen verkar färdig. En del kan ha två diagnoser – både en neurologisk sjukdom och en “pålagring” av funktionella symtom. Till exempel så har 10-15% av alla med funktionella anfall också epilepsi (men 90% har det fortfarande inte). 

Här kan du läsa en artikel av professor Jon Stone om fallgropar i feldiagnostik av funktionella symtom och neurologiska sjukdomar (engelska).

Lugnande nog så har studier som undersökt hur ofta neurologer ställer fel diagnos visat att (åtminstone under de senaste 30 åren) andelen som visar sig ha fått fel diagnos är ungefär 5%. Grafen nedan är baserad på 27 studier och nästan 1500 patienter som följts upp i snitt 5 år. Den visar hur diagnosen blivit allt säkrare med åren.

Den här studien samlade alla tidigare studier som undersökt hur ofta läkare ställde en felaktig FNS-diagnos. Andelen fel diagnos har varit runt 5% sedan 1970. Det är samma andel fel diagnos som för alla neurologiska tillstånd (Stone et al. BMJ. 2005;331:989).

Att 5% får fel diagnos kan verka mycket, men kanske förvånande är det faktiskt färre än de som felaktigt får diagnos Multipel skleros eller Epilepsi, och på samma nivå som den andel som felaktigt får besked om att de har en motorneuronsjukdom (ALS). 

Forskningen pekar på att feldiagnostik av en neurologisk sjukdom när det egentligen är funktionella symtom är precis lika vanligt som tvärtom. 

Sammanfattningsvis… 

Varje läkare, vanligtvis en neurolog, som ställer diagnosen FNS måste ha väldigt god kännedom både om de tänkbara neurologiska sjukdomar som symtomen kan tyda på, men också om positiva kliniska tecken vid funktionella symtom. Även då kan det ibland bli felbedömningar, men inte oftare än vid andra neurologiska sjukdomar. 

how to increase your libido food good for pennis is it safe to take viagra two days in a row penis enlargement india erectile dysfunction medication comparison xtends male enhancement world sex review ladies and sex viral rx male enhancement reviews herbal remedies to increase male libido enzyte male enhancement formula do any bigger penis pills work boost ultra male enhancement review best legitimate online pharmacy natural herb testosterone booster consumer reports best testosterone supplements consumer reports best male enhancement pills 2021 paravex male enhancement male enhancement pills for one night penis enlargement science penis enlargement pills uk best testosterone pills the market best sex enhancement site new pill for ed testosterone hormone pills transgender testosterone supplements for working out testosterone pills dolar store penis enlargement surgery usa potassium pills with testosterone who and fda approved sex enhancement pills low testosterone medication pills prescription when to take cialis for best results

tresiba weight loss meal replacement shakes for weight loss metformin for weight loss dosage fruits that help lose weight how much weight did khloe kardashian lose rowing for weight loss vegetarian diets to lose weight fast sweetener for keto diet burn weight loss pills keto diet and weight training weight loss resurces cloud bread keto diet truvision weight loss before and after overdose on diet pills what pills make you lose weight chelsea from teen mom 2 weight loss slim weight loss pills weight loss breakfasts recipes what foods are in the keto diet keto diet hard on liver weight loss pills healthy michael moore weight loss keto diet eczema b12 doses for weight loss a1 diet pills night time diet pills keto diet trend 6 month weight loss placebo weight loss pill popcorn and keto diet b pollen weight loss pill how much weight can you lose if you stop drinking soda

best replacement windows reddit andersen windows replacement sash kit home window repair ogden utah window repair mn cost of home window replacement in roswell nm andersen window crank replacement decorative replacement windows home window repair st johns port florida andersen windows and doors replacement parts how to replace a window pane in a wooden door snugtop replacement window window and door repair near me how much for window replacement how to replace glass in anderson window window replacement anderson sc replacement window weep holes window replacement anchorage ak who makes the best energy efficient windows truck canopy window replacement window replacement lewisville tx window replacement in memphis tn pella window costs what is the average cost of window replacement home window repair that offers financing window installation service near me windows replacement review lowes window blinds installation window replacement in toronto repair tinted window film window repair phoenix arizona replacement window gulfport vinyl window sill replacement

is cbd oil legal in all 50 states possible side effects of cbd oil jade ultra cbd oil cbd oil mlm cbd oil reddit anxiety where can you buy cbd oil in ny raw food world cbd oil cbd oil and candida how much hemp oil should i take daily process of getting broad spectrum cbd oil cannabis oil cures ovarian cancer hippie meds cbd oil can you fail a drug test with cbd oil cbd oil for sore throat and cold selling cbd oil on ebay cbd oil for sleep and pain can anyone age take cbd oil smoking weed after taking cbd oil cbd oil amazin cannabis oil and ulcerative colitis wind river cbd oil best cbd oil fibromyalgia is cbd oil from hemp cbd oil neuropathy forum cbd oil cll is hemp oil legal in idaho how long for cbd oil to work for depression cbd oil for hyperkalemia landright cbd oil does cbd oil help you sleep better 250mg cbd oil blue bottle cbd oil capsules with flax flaxseed oil