Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / Feldiagnostik / Samsjuklighet

Feldiagnostik / Samsjuklighet

Är diagnosen fel? 

Patienter med FNS är ofta oroliga över om deras diagnos kan vara felaktig. Särskilt som det inte finns någon bildundersökning eller blodprov som kan bekräfta diagnosen. 

Det finns många neurologiska problem. De vanligaste är:

• Stroke

• Epilepsi

• Migrän / Huvudvärk

• Funktionella / Dissociativa Symtom

• Multipel Skleros

• Hjärntumör

• Parkinsons sjukdom

• Myastenia Gravis

• Motorneuronsjukdom (kallas också Amyotrofisk Lateral Skleros, ALS)

• Perifer Neuropati

• Klämda nervrötter eller ryggmärg (av t ex diskbråck)

• B12-brist och Sköldkörtelsjukdomar

• Flera hundra till….

Å andra sidan finns det bara ett begränsat antal neurologiska symtom. De vanligaste är:

• Huvudvärk

• Svaghet

• Sensoriska symtom (domningar, stickningar, känselförstärkning)

• “Blackouter”, minnesluckor

• Minnes-/ Kognitiva symtom

• Tal-/ Sväljsymtom

• Yrsel

• Visuella Symtom – nedsatt syn, dubbelseende

• Nack- och Ryggsmärta och smärta i en kroppsdel

• Tremor (skakningar), ryckningar, spasmer och kontrakturer (stelhet i en led)

• Blåssymtom

Faktum är att det finns ett så begränsat antal neurologiska symtom att det är ganska begripligt att någon som har mer än ett neurologiskt symtom börjar undra om man har någon av de vanliga (eller ovanliga) neurologiska sjukdomarna. 

Den här hemsidan har inte ambitionen att förklara hur en neurolog diagnostiserar alla de här sjukdomarna. Men listan ovan vill belysa att neurologer är väldigt bekanta med både de tillstånd som du, din familj eller dina vänner kan ha varit oroliga för, och alla de symtom som du har. 

Du kanske blir förvånad över att funktionella/dissociativa symtom hamnar så högt upp på listan, eftersom så få hört talas om dem. Faktum är att omkring 15% av alla patienter som bedöms på en neurologklinik i Storbritannien (vi tror att det är lika i Sverige) har symtom som diagnostiseras som funktionella eller dissociativa. Runt 5% av alla nya öppenvårdspatienter har symtom på svaghet, blackouter eller domningar som är relaterade till FNS.

Om din neurolog har kommit fram till att du har FNS borde det finnas goda skäl till det. Det bör finnas positiva tecken på att problemen är typiska för FNS, och inte bara handla om att röntgen eller prover är normala. Läs om positiva tecken på funktionell svaghet, funktionell känselstörning och funktionella anfall.

På samma sätt som neurologer diagnostiserar Parkinsons sjukdom, Migrän och Epilepsi med hjälp av en detaljerad sjukhistoria och undersökning (och utan några blodprover), så kan också FNS diagnostiseras korrekt.

Kan man ha FNS och ett annat neurologiskt tillstånd? 

Ja, det händer ofta. Här är en video…

Det kan bli svårare när en patient har en bakomliggande neurologisk sjukdom (som Multipel skleros), och det också finns tydliga tecken på funktionella symtom (som funktionell svaghet). Hos vissa kan en neurologisk sjukdom faktiskt trigga utvecklingen av funktionella symtom, och det är något som en neurolog alltid bör ha i åtanke. Det är ofta därför som man kan vilja göra vissa undersökningar även när den kliniska diagnosen verkar färdig. En del kan ha två diagnoser – både en neurologisk sjukdom och en “pålagring” av funktionella symtom. Till exempel så har 10-15% av alla med funktionella anfall också epilepsi (men 90% har det fortfarande inte). 

Här kan du läsa en artikel av professor Jon Stone om fallgropar i feldiagnostik av funktionella symtom och neurologiska sjukdomar (engelska).

Lugnande nog så har studier som undersökt hur ofta neurologer ställer fel diagnos visat att (åtminstone under de senaste 30 åren) andelen som visar sig ha fått fel diagnos är ungefär 5%. Grafen nedan är baserad på 27 studier och nästan 1500 patienter som följts upp i snitt 5 år. Den visar hur diagnosen blivit allt säkrare med åren.

Den här studien samlade alla tidigare studier som undersökt hur ofta läkare ställde en felaktig FNS-diagnos. Andelen fel diagnos har varit runt 5% sedan 1970. Det är samma andel fel diagnos som för alla neurologiska tillstånd (Stone et al. BMJ. 2005;331:989).

Att 5% får fel diagnos kan verka mycket, men kanske förvånande är det faktiskt färre än de som felaktigt får diagnos Multipel skleros eller Epilepsi, och på samma nivå som den andel som felaktigt får besked om att de har en motorneuronsjukdom (ALS). 

Forskningen pekar på att feldiagnostik av en neurologisk sjukdom när det egentligen är funktionella symtom är precis lika vanligt som tvärtom. 

Sammanfattningsvis… 

Varje läkare, vanligtvis en neurolog, som ställer diagnosen FNS måste ha väldigt god kännedom både om de tänkbara neurologiska sjukdomar som symtomen kan tyda på, men också om positiva kliniska tecken vid funktionella symtom. Även då kan det ibland bli felbedömningar, men inte oftare än vid andra neurologiska sjukdomar.