Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Dissociativa symtom

Dissociativa symtom

Vad är dissociativa symtom – att känna sig frånvarande? 

Det är vanligt att man upplever Dissociativa symtom tillsammans med andra FNS som beskrivs på den här hemsidan. Det kan vara till stor hjälp att identifiera och förstå dem både för att förstå hur dina symtom uppkommer och hur du kan återta kontrollen över din kropp.

Dissociativa symtom består av: 

Depersonalisation– en känsla av att din kropp inte riktigt tillhör dig eller är bortkopplad från dig. 

Derealisation– en känsla av att du är bortkopplad från världen runt omkring eller att du känner dig frånvarande.

Här är några exempel på hur personer brukar beskriva depersonalisation och derealisation: 

Hur kan det hjälpa att veta mer om dissociativa symtom? 

De här symtomen dyker upp i alla möjliga situationer. De flesta människor har upplevt dem i någon utsträckning när de är sjuka eller inte har sovit på mycket länge.

Att förstå vad dissociativa symtom är, att det finns ett namn för dem och att de inte betyder att du “håller på att bli galen”, kan ofta hjälpa personer med funktionella symtom som har dessa symtom som en del av sitt tillstånd.

Rädsla och ångest kan förstärka dissociativa symtom, så om du vet mer om symtomen kan det göra så att symtomen blir mindre påtagliga. 

Upplevelsen av att vara liksom bortkopplad från din egen kropp kan också förklara varför din kropp vid vissa tillfällen kan kännas frånkopplad eller svag i ena sidan. Detta är orsaken till att funktionell svaghet  ibland kallas ‘dissociativ motorisk störning’ och att vi har begreppet ‘dissociativa anfall’.

Mer information

Det finns massor med resurser, videos och länkar på www.unrealuk.org – en brittisk välgörenhetsorganisation för depersonalisation/derealisation (engelska).

För en detaljerad beskrivning av dissociativa symtom kan du ladda ned artikeln till höger, där de beskrivs i en neurologisk vetenskaplig tidskrift (engelska).

Den här artikeln från The British Medical Journal (BMJ), skriven av en psykolog (Elaine Hunter), en patient som har besvären (Jane Charlton) och en professor i kognitiv neuropsykiatri (Prof David) ger en suverän sammanfattning av depersonalisation och derealisation (engelska). Det finns också en podcast och en youtubevideo där redaktören för BMJ (Fiona Godlee) diskuterar sina egna erfarenheter av depersonalisation – båda rekommenderas varmt (engelska). 

https://www.bmj.com/content/356/bmj.j745

Det finns också mycket information om depersonalisation att hämta från Twitterkontot @unrealcharity. Nedan finns en video från Unreal som ger en bild av dessa symtom.

Unreal på Twitter

cbd plus oil hemp oil for skin cancer is cbd oil good for anxiety does hemp oil have thc is cbd oil legal in north carolina kidneys issues and cbd oil organic hemp cbd oil where to buy green roads cbd oil most pure cbd oil rsho hemp oil review hemp oil weight loss testimonials green world cbd oil can u get high from cbd oil cost for cbd oil can you get cbd oil in texas can you bring cbd oil soap on a plane cbd brothers cbd oil what are cbd oil hemp natulabusa hemp oil cheapest cbd oil hemp oil in australia is hemp oil legal in nc cbd oil in merced ca r4 stable cbd oil cbd oil charlottes web for sale colorado madison wisconsin cbd oil zilis 7 hemp cbd oil review hemp cbd oil reddit e go t upgrade cbd oil how do they make cbd oil cbd oil chocolate buddha when taking cbd oil for anxiety reviews on assure cbd oil and gummies cbd oil in la crosse wi how much of 75mg cbd oil should i take how long does thc oil stay in your system nectar bee cbd oil how to make thc oil cartridges how to use cbd oil acne cbd oil colorado springs chestnut street

lose weight in a week how old to buy diet pills cbd oil weight loss total fit keto diet pills to lose weight how many calories caffeine weight loss icd 9 weight loss energy dr nks on keto diet naples weight loss weight loss clinic kingsport tn sample keto diet plan chinese weight loss tea sarah sanders weight loss what fruits are keto friendly clinical trials for weight loss surgery smoothies recipes to lose weight fast what should my calorie intake be to lose weight this is us actress weight loss red wine on keto diet are there any weight loss pills that work buying prescription diet pills online phenultra diet pills low carb keto diet recipes natural appetite suppressant foods for weight loss most effective otc weight loss pills long island weight loss keto diet budget diet pills you can buy in stores can you have grapefruit on keto diet jiu jitsu weight loss real working weight loss pills brian quinn weight loss weight loss pills for young adults how many carbs can i eat on keto real weight loss pills for men how do you lose weight on keto natural fruit diet pills weight loss pills to boost metabolism what drinks can you have on keto lose weight and tone up workout plan

replacement bedroom windows pella replacement windows at lowes best manufactured home window replacement home window replacement providence home window replacement 27519 smud replacement windows how much to replace windows in house replacement windows consumer reports andersen window replacement cost estimator double pane window leak repair mw windows sash replacement window replacement san diego replacement windows how to vinyl hopper windows 32 x 36 replacement windows window glass replacement kitchener anderson renewal replacement windows reviews how much does it cost to replace a door window andersen doors and windows replacement parts window installation new construction vinyl replacement casement windows window replacement nokesindun window replacement reno nv home window repair philadelphia pa subaru window switch replacement window replacement statesboro ga andersen casement window parts replacement california replacement window window tint installation kit repairing windows with broken seals window cling installation pella window screen replacement repair anderson window master window repair epoxy resin window repair home window repair long beach ca double pane window repair houston sash window refurbishment windows replacement dover best home window replacement company

how much does generic viagra cost larkin love penis pills whats viagra do get viagra prescription sex medicine triple green male enhancement pill how to get viagra prescription do any testosterone supplements work non prescription male enhancement horse penis enlargement growth pills male enhancement creams at walmart max grow extreme foods that increase testosterone levels in males do testosterone pills make you lose your hair what is xanogen male enhancement gnc high t testosterone booster cheap erectile dysfunction drugs where the pill man at penus growth pills bluechew chewables sex drug for men best male enhancement pills amazon the green hulk male enhancement bluefusion male enhancement pill reviews cock ring penis enlargement which vitamin is good for erectile dysfunction 100 natural penis enlargement v9 male enhancement pills reviews otc ed pills at rite aid viagra classification which vitamins increase sex drive viagra in thailand male enhancement black pills vigorexin ecstasy and viagra diamond 4000 male sexual enhancement pill real penis enlargement pills are testosterone pills good to take extenze pills male enhancement do taking testosterone pills lower your sex drive penis enlargement delhi