Under de senaste 20 åren har FNS-forskare över hela världen forskat kring hjärnans roll vid FNS.

De här samlingen videos utforskar några av de viktigaste idéerna kring hjärnan och neuroforskningen, som har hjälpt oss till en ny förståelse av FNS.

De här filmerna rekommenderas för patienter och närstående som vill dyka djupare i de här områdena.

För en bättre förståelse för neuroforskning och FNS ur patientperspektiv rekommenderas “FND portal” – på Twitter som @fndportal och på www.fndportal.org