Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Undersökningar

Undersökningar

Det är vanligt att patienter med FNS undrar om läkaren har ställt rätt diagnos. Läs på sidan om ‘Feldiagnostik?‘ om du vill veta mer om detta.

Den här sidan om undersökningar ligger under behandlingsavsnittet, eftersom personer med FNS kan känna sig förvirrade kring vad deras undersökningar verkligen visade. Läkaren kan ha nämnt några “avvikande fynd”, och det kan vara bra att sätta detta i ett sammanhang:

  1. Vitsubstansförändringar / högsignalering / “fläckar” i hjärnan / småkärlssjuka på MRT-undersökningar 

En sak som orsakar mycket förvirring är när det rapporteras om små vita prickar i mitten av hjärnan i svaret från en MRT-undersökning. De kan benämnas på olika sätt såsom högsignalerande områden, vitsubstansförändringar och småkärlssjuka. Ibland kallas de till och med “Unidentified Bright Objects” (UBO:n)

De här vita prickarna dyker upp med ökande ålder hos friska personer. I grova drag är det OK med en prick per årtionde. Så om du är 35 år borde du ha 3 eller 4 prickar, om du är 55 kan du ha 5 eller 6. När du kommer upp i 60-årsåldern har du troligen fler än så. Det är lite som gråa hår.

Det är troligare att du har vita prickar om du är rökare eller har högt blodtryck. Det finns också spekulationer om att migrän eller depression skulle göra det vanligare.

Problemet kommer när man ska tolka de här vita prickarna hos någon som har symtom som svaghet eller domningar, vilket kan tyda på Multipel skleros (MS).

MS diagnostiseras delvis på förekomsten av vita fläckar i hjärnan (på specifika platser där det inte är vanligt med de normala, åldersrelaterade prickarna). Röntgenläkaren kan vara tydlig med att prickarna är åldersrelaterade, men också skriva ett tvetydigt utlåtande som gör det svårt att veta om undersökningen visade normala fynd eller inte.

Ibland är alla röntgenläkare överens om att en viss undersökning visar osäkra fynd. Andra gånger bedömer en röntgenläkare att en undersökning som visar vita prickar är normal medan en annan röntgenläkare är osäker. 

Ibland görs en lumbalpunktion för att se om det finns tecken på inflammation i nervsystemet. 

  1. Avvikelser vid bildundersökningar av ryggen
Buktande diskar är vanligt bland friska individer i befolkningen

En annan situation där förvirring kan uppstå är när en patient gjort en MRT-undersökning av ryggen.

Precis som med “vitsubstansförändringar” finns det förändringar på en MRT-undersökning av ryggen som kommer med åldern oavsett hur gammal du är.

När vi är i 40-årsåldern har i stort sett alla en viss grad av “degenerativa förändringar” i sin rygg. Studier har visat att personer med ganska uttalade förändringar ofta inte har några symtom alls.

Det är faktiskt så att de allra flesta patienter med ryggsmärta inte har någon tydlig avvikelse på MRT som kan förklara deras symtom.

Men ofta får man tillbaka ett svar efter en MRT-undersökning som innehåller termer som kan verka oroande: “degenerativa förändringar”, “spondylos”, “diskprotrusion”, “osteofyter”. De här begreppen antyder att det finns något avvikande eller någon skada i ryggen, och ändå så kan alla de här fynden, beroende på hur uttalade de är, vara helt normala för din ålder och inte orsaka symtom.

Ofta är den viktigaste frågan huruvida det finns tecken på att några nervrötter eller ryggmärgen är i kläm. Även det här kan vara svårt. Ganska ofta kan MRT hos patienter med icke-neurologiska symtom, t.ex. halsproblem, visa tecken på att ryggmärgen är i kläm, och ändå har patienten inga symtom.

Tabellen nedan är en sammanslagning av alla studier som har tittat på degenerativa ryggförändringar hos friska personer utan symtom. De här fynden är verkligen vanliga!  

Åldersspecifik prevalensuppskattning av degenerativa bildförändringar i ryggraden hos icke-symtomatiska patienter
Svenska begrepp: 
“Imaging finding”: fynd på MRT, “Disk degeneration”: åldersförändring i disken, “Signal loss”: svagare signal, “Height loss”: minskad diskhöjd, “Disk bulge”: diskbuktning, “Disk protrusion”: Framskjutande disk, “Annular fissure”: spricka i diskkapseln, “Facet degeneration”: åldersförändring i facettled, “Spondylolisthesis”: Spondylolistes – kotförskjutning. MRT-fynd hos 3110 friska individer. (Brinjikiji et al. American Journal of Neuroradiology 2015)

Många patienter (och läkare) tror att en MRT-undersökning kommer att leda fram till en diagnos. Det är inte bara att det ofta inte stämmer, det kan också vara så att den här typen av mindre och normala fynd kan skada patienten, som får en känsla av att kroppen är skadad och onormal och att chanserna till förbättring är små.

  1. Elektroencefalografi (EEG)

Patienter som får blackouter kan bli remitterade för ett EEG för att försöka hitta orsaken. EEG är en undersökning, som när den används på rätt sätt, kan vara användbar hos vissa patienter. Den har också potential att missleda.

Enkelt uttryckt så kan många patienter med epilepsi ha ett normalt EEG (om man inte har ett anfall precis när man gör undersökningen).

Många patienter med funktionella anfall (och för den delen den allmänna befolkningen) kan ha mindre förändringar på EEG som är oviktiga. I enstaka fall kan man ha tydliga avvikelser på EEG utan att ha ett anfall under undersökningen. Det betyder fortfarande inte att man har epilepsi.

Det enda säkra sättet att använda EEG för att ställa diagnosen epilepsi är om personen får ett anfall under undersökningen.

I de flesta fall är detta inte praktiskt möjligt, så epilepsi (och funktionella anfall) diagnostiseras fortfarande utifrån patientens sjukhistoria och beskrivningar från andra som sett anfallen.

viagra lowers blood pressure mens health pills viagra competitors best male enhancement pills for kidney problems levitra vs sildenafil oval penis pills male enhancement fda approved testosterone i jections ir gel ir pills can lifting weights increase testosterone viagra sex the best testosterone booster reviews male enhancement side effects revie gold pills male enhancement pills on ebay does medicare cover ed drugs top male enhancement creams my mega size male enhancement mens sexual stamina viagra in action testosterone pills six star free viagra samples online male enhancement pills for size gnc celexis penis pills chinese male enhancement pills manufacturers how to have more stamina in bed hormone pills for penis penis enlargmennt pills does walgreens sell penis pills tyrosine and libido

extreme weight loss full episode adios weight loss pills how to lose weight with pcos fast how much weight can you lose in a week on keto fat loss vs weight loss successful weight loss pills nettle tea weight loss bella hadid weight loss quick weight loss center diet first 3 days diet plan to lose weight fast best weight loss advice moringa weight loss testimonials best smoothie ingredients for weight loss workout routine to lose weight keto weight loss pills shark tank diet pills from china keto diet and heart attack desserts keto diet sodium keto diet slim and trim weight loss diet pills the best diet pills at gnc weight loss accountability safest fat burning pills ymca weight loss programs ultra fast keto boost shark tank episode keto diet recipes for breakfast weight loss pills dangerous best artificial sweetener for keto diet

best replacement windows nebraska storm door window repair home window repair shops in lewis county window and door installation certification andersen windows replacement sash price low cost replacement windows a replace window contractors in my area replacement window blinds vinyl double hung window repair drivers side window replacement replacement power window switches window glass replacement the woodlands tx double hung wood window repair window screen replacement albuquerque window replacement st paul how to replace was window repair bakersfield ca crack in window repair bay window costs andersen window installation youtube home window replacement ogden utah window blinds repair denver lg window air conditioner replacement parts window sill paint repair replacement tilt latch for windows triple double hung windows cost of window blinds installation

cbd vap oil most actvated cbd oil cbd oil shops near me cbd oil crream muscle source hemp oil cbd oil and htz use of cbd oil for pain full spectrum cbd oil drug test pharmacutical cbd oil hemp oil for arthritis wholesale cbd oil tennessee cbd oil did not help me sleep full spectrum us grown cbd oil are there salicylates in cbd oil how lo g does a dose of cbd oil stay in your system cbd oil for skin care best mg of cbd oil is cbd oil just as effective for sleep as cannibas best kind of cbd oil for ra cbd oil cancer research how many standard drops in a mg of cbd oil are cbd oil going to be banned cbd oil advertising flag make your own cbd oil 100 cbd oil seattle which doctors in miami prescribe cbd oil cbd oil rules for selling cbd oil wellness shots products