Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Trötthet/Fatigue

Trötthet/Fatigue

Trötthet, utmattning och energibrist är väldigt vanliga symtom vid FNS. Det typiska är att personer med FNS upplever en trötthet som blir mycket värre efter att de har varit väldigt lite aktiva. Antingen direkt efter – eller ibland nästa dag. 

Trots att andra symtom ofta är tydligare berättar många patienter med FNS att det är utmattningen och tröttheten som är det största dagliga hindret. Flera studier har visat att trötthet är den enskilt viktigaste faktorn för att avgöra livskvalitet hos personer med FNS. 

Trötthet i det här sammanhanget kan betraktas som ännu ett tillstånd som har med funktionen i nervsystemet att göra. 

Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) är erkänt som en genuin sjukdom av nationella och internationella hälsoorganisationer över hela världen. 

Den här hemsidan är inte gjord för att gå närmare in på att diskutera Kroniskt trötthetssyndrom. 

Trötthet kan också förekomma som en del av ångest eller depression, även om det är viktigt att påpeka att du behöver inte ha ångest eller depression för att ha en ihållande och svår trötthet. 

Vissa som blir deprimerade utvecklar anhedoni — det betyder att man tappar förmågan att känna lust och tillfredsställelse — vilket ibland kan förväxlas med trötthet, trots att det är helt skilda saker.

Trötthet är också ett kännetecken på ett antal andra medicinska tillstånd. Det är särskilt viktigt att tänka på behandlingsbara tillstånd som: 

Berättelser om återhämtning från Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) 

Dr Henrik Vogt är en norsk allmänläkare med ett forskningsintresse för funktionella tillstånd. 

Begreppet Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) beskriver en ihållande och funktionsnedsättande trötthet, ofta tillsammans med många andra symtom som försämrad koncentration. Det finns många berättelser på nätet från patienter och organisationer som vittnar om hur besvärligt och långvarigt ME/CFS kan vara. 

Men patienter som drabbats av ME/CFS har ofta märkt att det varit svårt att hitta berättelser där de har kunnat lära sig om återhämtning.

Henrik Vogts hemsida Recovery Norway – www.recoverynorway.org – syftar till att publicera berättelser om förbättring, och kan hjälpa läsare av den här hemsidan att få en balanserad bild.

how to lose weight fast for kids thin ice weight loss leah williams weight loss 3 months weight loss pro ana lose weight fast what does diet pills do to your body type 2 diabetes diet plan lose weight keto diet bipolar janelle brown weight loss best and most effective weight loss pills ear seeds weight loss phenocerin diet pills phentermine diet pills reviews how to lose face weight compare weight loss pills 2 a day workouts for weight loss keto diet cheese list do xenadr ne diet pills work over the counter pills to lose weight lose weight without counting calories super slim diet pills chinese diet pills amphetamine over counter top consumer rated diet pills weight loss menopause illegal diet pills with speed diet pills on sale can you eat blueberries on keto diet metabolife 356 diet pills new weight loss pill advertised on tv foods that cause weight loss

is hemp oil legal in maryland things to know before using cbd oil for chronic pain cannabis oil for sale in holland cbd oil market common best cbd to thc ratio for sleep will cbd oil react to gleevec negatives of cbd oil best cbd oil for diabetes should you take cbd oil at night buy medical cannabis oil online does cbd oil increase histamine mn legal cbd oil cbd liquid vs cbd oil cbd oil isolate cbd oil and xarelto interactions cbd oil from hemp legality do you need a doctors note for cbd oil wisconsin what is the best pure cbd oil how does other cbd oil compare with hempworxs can cbd oil cause loss of appetite joseph valteillini cbd oil does cbd oil work for ms can you take cbd oil on domestic usa plane flight cbd oil and inflammatory bowel disease wellness coach sells cbd oil smokymountainpharmacy cbd oil what is the best flavor for cbd oil my cbd oil stopped working for sleep krill cbd oil cbd oil sublingual dosage

how to take bluechew what pills work for a larger penis how long does an erection last with viagra rlx male enhancement pills viagra and mdma sex enhancement spray for males foods the increase testosterone viagra costco best clinically proven testosterone booster body enhancement pills best sexual stamina pills roman viagra 30 day free trial male enhancement testosterone pills fda approved improving erectile dysfunction without pills vitality male enhancement pills trial best male erection pills review use viagra for fun male enhancement pills from amazon buy generic cialis online skinny green tea male enhancement pills superzen vs rhino male enhancement pills new male enhancement pill sent to your house kamagra oral jelly cvs what can make my penis bigger pills newest penis enlargement do pills make yiur penis grow pills to increase sex drive male low dose testosterone pills penis enlargement transplant

home window repair parts window blind pull cord repair home window replacement spanaway window replacement spokane tyler home window replacement 32 x 54 replacement window anderson windows replacement sashes pella window repair nj replacement windows in raleigh nc lowes window replacement review rv window replacement window repair denver co vw beetle window seal replacement double pane window repair houston wood stove window gasket replacement home window replacement albany oregon wood window repair indianapolis eclipse window builder installation pella casement window repair replacement windows anchorage anderson window string repair vinyl replacement windows nc window blind repair portland oregon house window repair cost window demister repair loveland colorado home window repair wooden window frame repairs replacement window screen material replacement window annapolis how much does it cost to replace a window