Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Trötthet/Fatigue

Trötthet/Fatigue

Trötthet, utmattning och energibrist är väldigt vanliga symtom vid FNS. Det typiska är att personer med FNS upplever en trötthet som blir mycket värre efter att de har varit väldigt lite aktiva. Antingen direkt efter – eller ibland nästa dag. 

Trots att andra symtom ofta är tydligare berättar många patienter med FNS att det är utmattningen och tröttheten som är det största dagliga hindret. Flera studier har visat att trötthet är den enskilt viktigaste faktorn för att avgöra livskvalitet hos personer med FNS. 

Trötthet i det här sammanhanget kan betraktas som ännu ett tillstånd som har med funktionen i nervsystemet att göra. 

Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) är erkänt som en genuin sjukdom av nationella och internationella hälsoorganisationer över hela världen. 

Den här hemsidan är inte gjord för att gå närmare in på att diskutera Kroniskt trötthetssyndrom. 

Trötthet kan också förekomma som en del av ångest eller depression, även om det är viktigt att påpeka att du behöver inte ha ångest eller depression för att ha en ihållande och svår trötthet. 

Vissa som blir deprimerade utvecklar anhedoni — det betyder att man tappar förmågan att känna lust och tillfredsställelse — vilket ibland kan förväxlas med trötthet, trots att det är helt skilda saker.

Trötthet är också ett kännetecken på ett antal andra medicinska tillstånd. Det är särskilt viktigt att tänka på behandlingsbara tillstånd som: 

Berättelser om återhämtning från Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) 

Dr Henrik Vogt är en norsk allmänläkare med ett forskningsintresse för funktionella tillstånd. 

Begreppet Kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) beskriver en ihållande och funktionsnedsättande trötthet, ofta tillsammans med många andra symtom som försämrad koncentration. Det finns många berättelser på nätet från patienter och organisationer som vittnar om hur besvärligt och långvarigt ME/CFS kan vara. 

Men patienter som drabbats av ME/CFS har ofta märkt att det varit svårt att hitta berättelser där de har kunnat lära sig om återhämtning.

Henrik Vogts hemsida Recovery Norway – www.recoverynorway.org – syftar till att publicera berättelser om förbättring, och kan hjälpa läsare av den här hemsidan att få en balanserad bild.