Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Att förstå FNS + Arbetsbok

Att förstå FNS + Arbetsbok

Om du inte läst sidan om ‘orsaker‘ än, kan det vara till hjälp för dig innan du fortsätter att läsa.

Det finns sällan “genvägar” för FNS, men det finns vägar att gå och med tid och ansträngning kan symtomen bli mindre påtagliga och du kan då må bättre. 

Personer som vi träffat och som har förbättrats säger att en av de viktigaste faktorerna för att förbättras verkar vara huruvida diagnosen och förklaringen som de fått var rimlig och begriplig för dem, kanske inte omedelbart men åtminstone efter ett tag. 

De viktigaste delarna av förklaringen verkar vara dessa:

  1. Du har något som är vanligt – du är inte konstig
  2. Du har någonting verkligt – du inbillar dig inte
  3. Du har symtom som är potentiellt botbara
  4. Det är inte ditt fel att du har symtomen
  5. Men du kommer att behöva anstränga dig för att bli bättre

Om du har tillgång till din journal, läs den och försök att förstå den. Att läsa igenom den här hemsidan kan hjälpa dig att förstå ditt tillstånd ännu bättre.

Om du kommer till en punkt där du tycker att diagnosen verkar rimlig, där du inte oroar dig för att diagnosen är felaktig, du inser att många har samma problem och att det finns hopp för bättring, då är det en utmärkt startpunkt för behandling.

Att träffa sjukvårdspersonal som förstår FNS-diagnosen och kan skapa trygghet kring varför den ställts tror vi är en viktig startpunkt för behandlingen. Men för de flesta är det bara en startpunkt. Som vid alla tillstånd behöver du också information om vad som är fel så att du kan påbörja behandling. 

Nedan kan du eller din behandlare ladda ned en Arbetsbok som kan vara bra att använda under din behandling. Den kommer från den australiensiska organisationen Australian FND Network och har översatts till svenska 2023.

windcrest home window repair reasonable home window replacement window latch replacement window installation nashville how to repair broken window pane dupont window flashing installation glass window replacement home replacement widows double pane window replacement window repair cypress tx how much are replacement windows how to replace windows on a brick house alenco replacement windows replacement windows for campers custom window replacement near me window inserts installation window replacement in milwaukee wi pella window pane replacement milgard window screen replacement parts aluminum storm window replacement parts window installation connecticut discount home window replacement ft worth texas window brick mould installation vinyl aluminum replacement windows houston diy vinyl window installation replacement metal windows window off track repair cost window replacement bastrop tx foggy glass window repair home window repair rutland tweaking window repair overhead door window replacement repair double pane window glass patriot window replacement parts window repair broward repair pvc window frame window sill repair near me clear choice replacement windows window repair service near me truck canopy window replacement

plant based diet recipes books on the keto diet dog weight loss best weight loss detox pills weight loss solutions weight loss meal replacement shakes best weight loss for women increasing calories to lose weight measurement for weight loss weight loss remedies workout plan to lose weight fast weight loss laxatives how to lose weight with garcinia cambogia trim day diet pills hcg dosage for weight loss uee weight loss 60 lbs weight loss before and after weight loss challenge team names lose weight in two months energy pills to lose weight keto diet what can you eat do you lose weight breastfeeding keto cycling diet weight loss juicing cleanse weight loss pill on tv foods allowed on a keto diet lichi weight loss pills reviews ftc diet pills epilepsy and weight loss pills ensure dr nk weight loss need diet pills that really work keto diet dr nk best affordable diet pills skinny body diet pills garcinia cambogia diet pills reviews diet to lose weight and gain muscle cherry diet pills weight loss memes funny edamame keto diet slim fast diet pills reviews

vitamins for ed how much is viagra a pill girl tablets testosterone pills dangerous for children pre workout with testosterone booster sst testosterone booster kava for premature ejaculation energy capsule for man best price for cialis 5mg how to improve your erectile dysfunction how to turn a girl on sexually testo xl male enhancement safest male enhancement recommended dosage of viagra how much zinc per day to increase testosterone black ant king pills for male enhancement rhino sex pills reviews will exercise increase testosterone does penile enlargement work penis pills walmart quick boner penis enlargement pills near me pills for mens libido foods that help increase your libido male enhancement pills overdose mens sex stamina compare ed pills vigor rx side effects testosterone increase metabolism more blood fow to penis pills how to get off viagra black diamond penis pills review vigra rx generic viagra walmart poppers sexual enhancement med for ed testosterone booster and apple cider vinegar male natural enhancement prime test testosterone booster reviews way to grow your penis for real without pills

cbd oil gel caps where can i buy cbd oil around hot springs ar beezbee cbd oil cloud 9 hemp oil making cbd oil with coconut oil charlottes web cbd oil jobs honey thc oil does cbd oil help neuropathy cannabis oil massachusetts gummy cbd oil buy cannabis oil netherlands cbd oil near me to quit smoking cbd oil near me for anxiety 805 cbd oil grover viridian peaks hemp oil cbd oil for anxiety review hemp oil face cream recipe cbd oil price wholesale price pure cbd oil lichen cbd oil what is the highest concentrate in cbd oil can i bring cbd oil on plane does cbd oil on skin absorption strong ass cbd oil for sale high grade cbd oil and depression cbd oil uruguay should i try thc free cbd oil for depression cbc vs cbd oil florance cbd oil cbd oil 25 mg headband cbd oil how to use cbd oil 300 mg cbd oil fallbrook ca cbd oil retailers near me cbd oil with turmeric in it mydailychoice hemp oil buy cbd oil 100mg amazon cbd oil suppositories for prostate cancer how does cbd oil have a negative effect where to buy cbd oil in sheboygan wi