Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Sjukdomsångest

Sjukdomsångest

Den här sidan utforskar begreppet “sjukdomsångest” lite mer. Du kan läsa mer allmänt om ångest och oro om du inte redan gjort det. 

Den vanligaste orsaken till ångest eller oro hos patienter med funktionella symtom är symtomen i sig själva. Vad beror de på? Varför verkar ingen tro mig? Håller jag på att bli galen? Är det något allvarligt? Kommer jag att bli hindrad i framtiden?

..patienten är medveten om att oron kring allvarlig sjukdom är irrationell, men kan inte skaka av sig den… 

Det är fullt begripligt att personer med symtom ställer sig de här frågorna. När du går till en läkare hoppas du på att få en förklaring till vad som är fel.

Det blir ofta svårt när

  1. Läkaren inte ger en förklaring. Läkaren kan säga “det är inget att oroa sig över”, eller “det beror på att du är stressad” (vilket kanske inte låter som en bra förklaring om du inte känner dig stressad). De här förklaringarna lämnar patienten kvar med en undran över vad som är fel. 
  2. Patienten inte tror på förklaringen som har getts. Till exempel kan läkaren förklara för en patient att huvudvärken beror på migrän eller att man tar för mycket smärtstillande, men för patienten känns smärtan mycket värre än så, och hen fortsätter att vara övertygad om att hen har en hjärntumör.
  3. Patienten tror på förklaringen men så kommer en irrationell ångest hela tiden tillbaka (Sjukdomsångest). Vissa patienter har fått en begriplig förklaring till sina symtom, och de känner sig lugnade för tillfället. Men det är typiskt att detta bara varar några dagar innan tvivel på diagnosen och alla frågorna ovan kommer upp till ytan igen.

Oftast vet patienten att oron kring en allvarlig sjukdom är irrationell, men den går inte att skaka av sig. Oron över vad som är fel kan öka, och patienten kan börja söka olika läkare för att få andra bedömningar eller helt enkelt för att stilla sin oro. Man kan börja söka vård på akutmottagningar eller på andra ställen som har öppet på kvällar och helger. 

Allteftersom ångestnivån över symtomen ökar blir man sämre, ofta med förvärrad yrsel, huvudvärk och trötthet.

Ökande symtom kan driva vissa patienter att försöka att ställa diagnos på sig själv på nätet. Detta kan öppna upp nya och ännu mer skrämmande alternativ.

Det här sista förloppet kallas sjukdomsångest. Det är faktiskt ganska vanligt, men svårt för patienter och läkare att prata om. Att vara “hypokondrisk” är generellt ganska stigmatiserat i vårt samhälle. 

Men att ha sjukdomsångest kan vara väldigt plågsamt för den det drabbar. Symtomen är verkligen på riktigt, annars skulle de inte orsaka så mycket oro. 

Bara en liten del av patienter med funktionella tillstånd har en hög nivå av sjukdomsångest. Mycket av det som läkare bedömer som sjukdomsångest hos patienter med funktionella tillstånd handlar egentligen om det faktum att patienterna aldrig har fått någon som helst förklaring till sina symtom (så det är knappast överraskande att de fortsätter att vara oroliga över dem).

Behandling

Sjukdomsångest kan behandlas först när patienten och läkaren är överens om att det föreligger.

När man har kommit fram till det, är det viktigt att läkaren upphör att komma med enkla försäkringar eller lugnande ord. De kommer bara att ha en tillfällig effekt och behöver upprepas hela tiden. 

Istället behöver läkaren förklara på ett sådant sätt att patienten får en förklaring som kan “konkurrera bort” andra, mer alarmerande förklaringar. 

Patienten å sin sida måste gå med på att inte leta hälsoinformation på nätet eller i böcker och att inte söka läkare för andra förklaringar.

Ibland kan sjukdomsångest upphöra rätt snabbt och framgångsrikt så fort patienten vet vad det är. Men att komma till det stadiet kan vara svårt.

Läs Ians berättelse för en beskrivning av hur det kan vara att leva med sjukdomsångest.

Radio 4 i Storbritannien har sänt ett program om sjukdomsångest som en del av sin serie “Am I Normal”. I programmet beskrivs några bra patientberättelser om tillståndet och hur det kan förbättras (engelska). 

Det finns mer information på engelska på Anxiety UK  och i patientinformationsmaterialet Health Anxiety (neurosymptoms.org) från NHS längst upp på den här sidan.

Videon nedan är ett avsnitt av “Insight” från den Australiensiska TV-kanalen SBS som sändes 13 september 2016. Under de första tjugo minutrarna belyser det två patienter med sjukdomsångest av en “kognitiv” typ – det vill säga de lägger mycket tid och oro kring tankar om sjukdom.

Region Stockholm erbjuder internetbehandling vid Sjukdomsångest för boende i hela Sverige, och deras hemsida innehåller information om tillståndet och hur behandling kan gå till Hälsoångest (internetpsykiatri.se).

a best replacement windows window weight replacement spring glass repair replacement home window repair belleville mi how to replace indoor window sill volkswagen window repair replacement windows cape cod replacement steel windows alside ultramaxx replacement windows window unit installation vinyl replacement windows atlanta ga window replacement cork andersen window replacement locks power window repair kit window glass replacement castle rock co window installation long island ny sliding window glass replacement window replacement plymouth window installation raleigh nc broken home window replacement cost repair convertible rear window andersen energy efficient windows window repair winter haven fl window repair aurora colorado 24 hour window repair perth viking window lock replacement 24 hour window repair near me repair broken double pane window mobile home glass window replacement garage window repair replacement windows brighton wood window sash replacement kits

sleep and weight loss alinea diet pills keto diet and cancer how do fat burning pills work red mountain weight loss pricing team names for weight loss lose weight in college eating before bed weight loss how long does it take to lose weight on adderall lebron weight loss treadmill workout to lose weight fast most effective weight loss workouts dr colbert keto zone diet cambodian diet pills weight loss pills best apple cider vinegar pills weight loss reviews how do i avoid constipation on keto diet beef jerky on keto diet axion diet pills weight loss best pill how fast can you lose weight on the keto diet effective diet pills platinum weight loss pills best weight lifting for weight loss how much should i eat on a keto diet flaxseed pills for weight loss dnp weight loss pills buy slim fx diet pills about adipex diet pills ace diet pills saba how to calculate net carbs on keto best fat for keto diet

how long does viagra last teva generic viagra cost of erectile dysfunction drugs alpha xplode natural testosterone booster walgreens sexual enhancement penis shaped pills male enlarger how to increase mens libido naturally vitex increase testosterone gnc nugenix testosterone booster herbal supplement for viagra erection drug sex improvement pills instant horny best male enhancement products at gnc vmax male enhancement herbal male libido enhancers low libido after pregnancy estrogen blocker and testosterone booster male growth enhancement lobo male enhancement pills viagra from india over the counter male enhancement pills wal mart natural penis enhancer vigor sex pills black shaped like a penis are testosterone pills legal list of penis enlargment pills best testosterone booster amazon where does testosterone pills come from best testosterone pills extreme is taking testosterone pills healthy side effects of penis enlargement pills

how to store cannabis oil cbd oil amazin will cbd oil make me tired cbd oil off shelves in pharmacies in wv cbd oil for pets near me cbd oil for chronic pain dosage hemp oil vs cannabidiol difference between cbd oil and hemp seed private label hemp oil dewalt health food cbd oil naples fl cbd oil cbd oil parkinsons disease cbd oil on a migraine best full spectrum cbd oil review cbd oil sucks sana sana wellness cbd oil plus cbd oil hemp soft gels cbd oil for sale vita cbd oil for arthritis and inflammation how to choose legitimate cbd oil dosage of 500 mg cbd oil for arthritis can ncaa athletes take cbd oil how much hemp cbd oil to take does cinnamon cbd oil have thc does cbd oil help arrhythmias will cbd oil make you test positive on drug test cbd oil for sale in kenosha can i buy cbd oil in maui for sleep issues cbd oil for osprey burning man cbd oil and blam its chill time cbd oil reviews for ultracell full spectrum cbd oil