Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Blåssymtom och FNS

Blåssymtom och FNS

Blåssymtom kan ibland förekomma tillsammans med andra funktionella symtom, särskilt ryggsmärta. Vanliga symtom är:

 Som vid alla funktionella symtom är det viktigt att sådana här symtom undersöks ordentligt. Det krävs ofta att en urolog bedömer blåssymtomen tillsammans med en neurolog för att avgöra om det finns en strukturell skada eller någon neurologisk sjukdom som orsakar symtomen.

Det är dock vanligt att man inte hittar någon sjukdom som kan förklara symtomen.

Ofta tyder undersökningar på ett tillstånd som kallas detrusorinstabilitet, överaktiv blåsa eller irritabel blåsa. Då är blåsans muskel ovanligt aktiv, vilket leder till behov att kissa ofta och att det blir bråttom.

Det här är blåsans motsvarighet till Irritable bowel syndrome (IBS). Det är ett riktigt tillstånd, men ett som inte går att koppla till någon specifik sjukdomsorsak. Däremot verkar det finnas problem som har att göra med nervernas kontroll över blåsan.

Det är kanske inte svårt att förstå varför detrusorinstabilitet / irritabel blåsa ibland ses tillsammans med funktionella symtom i benen. Om någon har en funktionell svaghet i benen beror det också på ett problem med nervernas kontroll.

Kronisk urinretention 

Kronisk urinretention är när din blåsa fyller på sig och du inte kan kissa alls, eller bara kan kissa lite så att det blir mycket urin kvar i blåsan.

Det finns många orsaker till kronisk urinretention, som prostataförstoring hos män eller trångt urinrör, vilket bägge begränsar utflödet av urin från blåsan. Neurologiska sjukdomar som påverkar ryggmärgen kan också orsaka förlamning i blåsan.

Vi lär oss fortfarande mycket om kronisk urinretention, men hos vissa verkar det finnas tillsammans med FNS och andra funktionella tillstånd.

Det finns mycket information om det här området i det här faktabladet som du kan ladda ned här bredvid.

Akut rygg- och bensmärta med blåssymtom (Cauda equinasyndrom utan radiologiska fynd)

En vanlig situation med blåssymtom där man inte hittar något tydligt belägg för neurologisk sjukdom är hos patienter som kommer in till sjukhus med misstanke om diskförändringar i ryggen. Patienter med svår ryggsmärta utvecklar ibland svaghet i benen, domningar i underlivet och blåssymtom som leder till stark klinisk misstanke om tryck på en nerv från en disk. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd som kräver akut ryggoperation för att förhindra nervskada.

Men när man gör en röntgenundersökning så hittar man hos ungefär hälften av patienterna inget som kan förklara symtomen. Ibland visar det sig bero på någon annan neurologisk sjukdom, men ofta identifierar man ingen orsak. I många fall verkar det som att den svåra ryggsmärtan i sig är tillräcklig för att leda till bensvaghet, domning och blåssymtom.

 Det här faktabladet är baserat på den senaste forskningen (2020). 

Behandling

Irritabel blåsa kan ofta behandlas ganska effektivt med läkemedel som får blåsväggen att slappna av.

Det kan hjälpa att förstå att om du har detrusorinstabilitet / irritabel blåsa tillsammans med andra symtom som ryggsmärta och bensvaghet (och dina undersökningar är normala) så kan de hänga ihop med varann. 

Utöver att få hjälp av en urolog kan du ha nytta av att träffa en inkontinenssköterska om du har de här besvären. 

cbd oil and sleep phoenix cbd oil for anxiety cbd oil heart rate sources of best processed cbd oil olive oil cbd extraction tanks for cbd oil cbd oil lincoln nebraska hemp oil candles hemp oil uses and benefits is cbd oil legal in philadelphia waayb cbd oil taking cbd for anxiety charlottes web cbd oil in sacramento cbd oil online sales vonns professional reviews of cbd oil can cbd oil cone without any thc what does cb2 have to do with cbd oil cbd oil near me to quit smoking cbd oil dosage calculator for child seizures todd collins cbd oil oklahoma ree drummond free cbd oil sample do you need a permt to sell cbd oil does medmen sell cbd oil square merchant cbd oil

diabetes and weight loss breastfeeding help lose weight black tea weight loss healthy foods to eat to lose weight weight loss center dallas weight loss run folic acid benefits weight loss adapex for weight loss weight loss smoothie recipes with whey protein best pills to lose weight and gain muscle egg keto diet taeyeon weight loss leanne vogel keto diet diet pills that control appetite phenultra diet pills sundown water pills weight loss citrus plus diet pills reviews does keto pills work cheap diet pills phentermine adverse effects of diet pills what cheese is keto keto diet macro ratios keto what to eat when nauseous whey protein recipes for weight loss

tax credit windows energy efficient best replacement for windows movie maker portland home window repair home window repair harrisburg pa window hinge replacement energy efficient windows new orleans home window replacement ann arbor rd jackson mi how much does it cost to replace a window screen replace sash windows cost sliding door repair las vegas window replacement diy installation sealed unit replacement vw beetle window seal replacement how much is window installation repair leaky window pgt window installation instructions saab window switch repair anderson replacement window costs repair a screen window andersen replacement casement windows how to repair a broken double pane window replacement windows siding window repair des moines home window replacement san fernando valley

pfizer viagra prices medicine to increase male libido cialis advertisement herbal viagra herbal viagra dangers viagra vs cialis how to improve at sex true penis enlargement pills low testosterone supplements gnc extend penis enlargement best male sexual enhancer super hard male enhancement pills for sale prime lab testosterone booster horse pills penis long penis pills erection medicine t gen testosterone booster do you take testosterone in pills or syringe the silver bullet male enhancement pills side effects of erectile dysfunction drugs pills to grow your penis size average viagra dose genius pills and testosterone booster mixing viagra like pills over the counter