Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Blåssymtom och FNS

Blåssymtom och FNS

Blåssymtom kan ibland förekomma tillsammans med andra funktionella symtom, särskilt ryggsmärta. Vanliga symtom är:

 Som vid alla funktionella symtom är det viktigt att sådana här symtom undersöks ordentligt. Det krävs ofta att en urolog bedömer blåssymtomen tillsammans med en neurolog för att avgöra om det finns en strukturell skada eller någon neurologisk sjukdom som orsakar symtomen.

Det är dock vanligt att man inte hittar någon sjukdom som kan förklara symtomen.

Ofta tyder undersökningar på ett tillstånd som kallas detrusorinstabilitet, överaktiv blåsa eller irritabel blåsa. Då är blåsans muskel ovanligt aktiv, vilket leder till behov att kissa ofta och att det blir bråttom.

Det här är blåsans motsvarighet till Irritable bowel syndrome (IBS). Det är ett riktigt tillstånd, men ett som inte går att koppla till någon specifik sjukdomsorsak. Däremot verkar det finnas problem som har att göra med nervernas kontroll över blåsan.

Det är kanske inte svårt att förstå varför detrusorinstabilitet / irritabel blåsa ibland ses tillsammans med funktionella symtom i benen. Om någon har en funktionell svaghet i benen beror det också på ett problem med nervernas kontroll.

Kronisk urinretention 

Kronisk urinretention är när din blåsa fyller på sig och du inte kan kissa alls, eller bara kan kissa lite så att det blir mycket urin kvar i blåsan.

Det finns många orsaker till kronisk urinretention, som prostataförstoring hos män eller trångt urinrör, vilket bägge begränsar utflödet av urin från blåsan. Neurologiska sjukdomar som påverkar ryggmärgen kan också orsaka förlamning i blåsan.

Vi lär oss fortfarande mycket om kronisk urinretention, men hos vissa verkar det finnas tillsammans med FNS och andra funktionella tillstånd.

Det finns mycket information om det här området i det här faktabladet som du kan ladda ned här bredvid.

Akut rygg- och bensmärta med blåssymtom (Cauda equinasyndrom utan radiologiska fynd)

En vanlig situation med blåssymtom där man inte hittar något tydligt belägg för neurologisk sjukdom är hos patienter som kommer in till sjukhus med misstanke om diskförändringar i ryggen. Patienter med svår ryggsmärta utvecklar ibland svaghet i benen, domningar i underlivet och blåssymtom som leder till stark klinisk misstanke om tryck på en nerv från en disk. Detta kan vara ett allvarligt tillstånd som kräver akut ryggoperation för att förhindra nervskada.

Men när man gör en röntgenundersökning så hittar man hos ungefär hälften av patienterna inget som kan förklara symtomen. Ibland visar det sig bero på någon annan neurologisk sjukdom, men ofta identifierar man ingen orsak. I många fall verkar det som att den svåra ryggsmärtan i sig är tillräcklig för att leda till bensvaghet, domning och blåssymtom.

 Det här faktabladet är baserat på den senaste forskningen (2020). 

Behandling

Irritabel blåsa kan ofta behandlas ganska effektivt med läkemedel som får blåsväggen att slappna av.

Det kan hjälpa att förstå att om du har detrusorinstabilitet / irritabel blåsa tillsammans med andra symtom som ryggsmärta och bensvaghet (och dina undersökningar är normala) så kan de hänga ihop med varann. 

Utöver att få hjälp av en urolog kan du ha nytta av att träffa en inkontinenssköterska om du har de här besvären.