Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Medicinering

Medicinering

Observera: Det är särskilt viktigt att du rådfrågar din läkare innan du påbörjar eller avbryter en läkemedelsbehandling. Den här hemsidan rekommenderar inga specifika läkemedel. 

…Man kan tillfriskna från funktionella symtom utan läkemedel, och ingen ska känna sig tvingad att ta mediciner, men ibland kan de hjälpa….

Läkemedel som ibland har effekt vid FNS

En av de saker som din läkare kan ha föreslagit är mediciner som kan hjälpa mot dina symtom. De vanligaste sorterna som används är:

  1. “Antidepressiva” – det finns äldre varianter som kallas “tricykliska” (bland annat Amitriptylin), och nyare som kallas SSRI eller SNRI (bland annat Fluoxetin, Sertralin, Citalopram, Paroxetin, Duloxetin, Venlafaxin, Mirtazapin).
  2. “Neuropatiska” värktabletter – kommer också ofta från de antidepressiva läkemedelsgrupperna (bland annat Amitriptylin och Duloxetin).

Läkemedel som oftast inte har effekt vid FNS

Mediciner botar sällan symtomen själva, men kan vara användbara för att förbättra sömn, smärta, nedstämdhet och ångest.

Man kan tillfriskna från FNS utan läkemedel, och ingen ska känna sig tvingad att ta mediciner, men ibland kan de hjälpa. Man kanske har ett motstånd till att ta mediciner regelbundet, men om du känner att du sitter fast i symtomen kan det vara värt att fundera över vad du har att förlora på att prova.

Men jag vill inte ta antidepressiva – Jag är inte deprimerad!

En översikt av de studier som gjorts på personer med olika funktionella tillstånd (och inte specifikt funktionella neurologiska symtom, som rörelserubbningar eller funktionella anfall) visade att de patienter som fått antidepressiva hade tre gånger större chans att få ett gynnsamt utfall än de som inte fick läkemedlen.

Det intressanta var att detta gällde oavsett om patienten känt sig deprimerad eller inte.

“Antidepressiva” kan också ha effekt vid behandling av ångest hos personer som inte har depression, så att kalla dem “antidepressiva” i det här sammanhanget är inte riktigt korrekt.

Äldre antidepressiva som Amitriptylin har funnits i årtionden. Även om de utvecklades för att behandla depression så har läkare upptäckt att de kan hjälpa vid smärta, sömnproblem och andra symtom som irritabel blåsa, oavsett om personen är deprimerad eller inte.

Till exempel om du har bältros eller ischias så kan Amitriptylin vara det mest effektiva läkemedlet för att dämpa nervsmärtan (kallas även “neuropatisk smärta”).

Men antidepressiva är väl beroendeframkallande?

Den största, och fullt begripliga, oron patienter brukar ha kring antidepressiva är att de skulle vara beroendeframkallande. Ofta är det för att de förväxlas med ångestdämpande läkemedel eller sömntabletter. Läkemedel som är kända för att vara vanebildande är till exempel läkemedel som innehåller Kodein och Bensodiazepiner. 

Det finns inga belägg för att antidepressiva leder till ett beroende på det sättet att man känner ett “sug” eller att man behöver öka dosen för att få samma effekt.

Vissa antidepressiva kan ge symtom när man avslutar behandlingen (“utsättningssymtom”). Om detta inträffar brukar symtomen försvinna inom ungefär en vecka.

Vissa patienter rapporterar om symtom under längre tid som triggats av utsättningssymtomen eller av själva läkemedlet.

Det är därför viktigt att du diskuterar risker och fördelar med din medicinering med någon sjukvårdspersonal.

Det har också setts utsättningssymtom hos patienter som använt Gabapentin och Pregabalin.

Men jag provade Amitriptylin och jag blev en zombie!

Ibland har patienter med funktionella symtom provat läkemedel som Amitriptylin och fått en dålig erfarenhet. Det kan bero på att man har fått en för hög startdos, eller att man inte fått en bra förklaring om vad man kan förvänta sig. 

Det hör också till funktionella symtom att man kan få mer biverkningar än vanligt, särskilt i början av en behandling.

Man kan oftast förvänta sig vissa biverkningar under de första veckorna. Det kan handla om dåsighet, illamående och i sällsynta fall (beroende på läkemedel) viss uppvarvning. Efter den första tiden brukar biverkningarna klinga av. Den positiva effekten av medicinen kan komma snabbt, men det kan ta 6-8 veckor (på en effektiv dos) för att man ska märka skillnad.

Jag tar mediciner men märker ingen skillnad

Det kan bero på att du har en för låg dos, på att du inte har väntat tillräckligt länge på effekten, eller att medicinen inte kommer åt dina symtom. Det är svårt att utvärdera om antidepressiva fungerar förrän du har provat i cirka 12 veckor.

Alla har inte nytta av läkemedel.

enzine male enhancement side effects of erectile dysfunction drugs cialis com free sample when is a mans sexual prime non prescription erectile dysfunction medicine testosterone pills vs gel vs shot ageless male testosterone booster fda approved penis enlargement pill herbs for sexual stamina erection pills sold in stores super supplement hours viagra for recreational use bluechew discount code does birth control pills lower mens testosterone menopause increase libido male enhancement five star testosterone booster reviews male pill side effects have penis enlargement pills ever worked reddit testosterone pills for mnen

cbd oil dropper is cbd oil legal in missouri cannabis oil pancreatic cancer mixing medical marijuana with cbd oil types of hemp oil best cbd oil 7 koi cbd oil wholesale virginia cannabis oil cbd oil exracted in grain alcohol cbd oil from hemp good for sleeping cbd oil and shunt related epilepsy spina bifida how many drops of 140000mg of cbd oil do i take khus khus cbd oil is cbd oil legal in idaho cbd oil for receding hairline cbd oil and bioidentical hormones microg cbd oil cannabis sativa seed oil canada where is the best place to buy cbd oil naics code for cbd oil company

weight loss food delivery psyllium husk keto diet most effective weight loss keto diet lower cholesterol straterra and weight loss moringa powder and weight loss can i lose weight by not eating diet pills that start with p spironolactone for weight loss diet pills ketone stomach before and after weight loss inexpensive weight loss pills the new keto friendly south beach diet womens diet pills reviews diet dr com keto japanese diet pills bee pollen diet pills that stop hunger it works pills for weight loss cellucor hd diet pills wendy williams weight loss 2021

best replacement windows for the price double hung window repair spring how to replace double pane window glass how to remove and replace a window average prices for replacement windows window unit air conditioner repair chicago replacement conservatory windows window repair cedar park tx replacement windows 48 x 48 vinyl replacement windows milwaukee vinyl window shutters replacement parts repair window wood emergency window repair storm window replacement panes safelite window repair phone number top 5 replacement windows anderson windows near me repair window 10 window repair concord window repair kansas city mo