Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Om

Om

Jon Stone (Professor)
MBChB FRCP PhD
Consultant Neurologist (NHS Lothian) & Honorary Professor in Neurology (University of Edinburgh)

Jon Stone startade denna hemsida 2009 för personer med funktionella neurologiska störningar och symtom (FNS). Stone är neurolog i Edinburgh, Skottland och har varit involverad i forskning inom FNS-området med Alan Carson i Edinburgh och andra kollegor runt om i Storbritannien och världen sedan 1999. Deras forskning har mestadels handlat om att beskriva den kliniska bilden vid FNS och dess behandling. Jon Stone och hans kollegor drivs av en strävan att förbättra kunskap, förståelse och attityd kring funktionella symtom. 

Du kan läsa mer om Jon Stones forskargrupp och deras publikationer på universitetet på denna länk University of Edinburgh.

Jon Stones twittrar ofta om FNS på @jonstoneneuro

Jon är även medgrundare, tillsammans med Mark Hallett och Alan Carson, till det internationella FNS-sällskapet – www.fndsociety.org – som finns för att förbättra hälso- och sjukvårdspersonals kunskap och utbildning kring FNS

Vi kan tyvärr inte dela med oss av Jons eller våra mailadresser till patienter och hemsidan kan inte hantera hänvisningar till vården. Vi hänvisar till sjukvårdsregionernas ordinarie vägar att söka hjälp. Vi hoppas att denna information kan vara till hjälp för dig.

Medförfattare

Vi är tacksamma för den stora och växande gemenskap av människor med FNS som tillsammans med vårdpersonal engagerat driver utvecklingen för att förbättra vår förståelse och behandling av FNS runt om i världen.

Personer som har skrivit material för denna hemsida tillsammans med Jon Stone:

 • Prof Alan Carson, Neuropsykiater, Royal Infirmary i Edinburgh
 • Dr Ingrid Hoeritzauer, Neurolog, Royal Infirmary i Edinburgh
 • Dr Laura McWhirter, Neuropsykiater, Royal Infirmary i Edinburgh
 • Clare Nicholson, Arbetsterapeut, National Hospital för neurologi och neurokirurgi, London
 • Jan Baker, Foniater, Flinders University, South Australia
 • Prof Isobel Heyman, Barn- och ungdomspsykiater, Great Ormond St, London
 • Dr Tammy Hedderley, Barnneurolog, St Thomas sjukhus, London
 • Dr Christos Ganos, Neurolog, Charite sjukhus, Berlin
 • Glenn Nielsen, Fysioterapeut, St Georges sjukhus, London
 • Dr Biba Stanton, Neurolog, Kings College sjukhus, London

Neurosymptoms.org – historia och uppdatering 2022

Jon Stone startade denna hemsida 2009, frustrerad över att det inte fanns NÅGON information för patienter med FNS på internet. Sedan dess har FNS-området dramatiskt förändrats. Det finns nu patientorganisationer och FNS-sällskap för hälso- och sjukvårdspersonal.

Neurosymptoms används av runt 50 000 personer i månaden runt om i världen och rekommenderas ofta av hälso- och sjukvårdspersonal. Hemsidan är ingen behandling för FNS i sig, det har visats i en studie, men vi hoppas på att det kan vara en bra startpunkt. 

Den gamla hemsidan, som såg VÄLDIGT gammal ut, fungerade också dåligt att gå in på med mobiltelefon. I oktober 2020 gjorde bidrag från Scottish Government Neurological Framework funding det möjligt för Jon Stone att arbeta med Pooja Jain och hennes team på CogniHealth för att förbättra hemsidan. 

Mycket av det nya innehållet har skrivits av Jon Stone tillsammans med kollegor. Särskilt tack till (twitternamn) @AlanCarson15 @IngridHoeritza1 @lauramcw @BibaStanton @CNicholsonOT @ChristosGanos och många andra som antingen bidragit till eller skrivit avsnitt.

Tack också till de 434 personer som fyllde i en enkät om hemsidan 2020 (65% personer med FNS, 24% sjukvårdspersonal). Vi kan inte göra allt vi vill ännu, men ni gav oss många bra råd.

Om du inte gillar förändring (eller den nya hemsidan), ingen fara – den gamla hemsidan går fortfarande att tillgå på http://old.neurosymptoms.org/. Andra språkversioner av hemsidan nås fortfarande via den länken, men kommer också att uppdateras efterhand. 

Så vad är nytt?

Den nya “Spara/Rekommendera”-knappen gör det möjligt för patienter eller sjukvårdspersonal att hitta delar som de tycker är användbara och dela dem. Titta efter SPARA-ikonen på hemsidan eller i appen. Via den kommer du till “Rekommendera”-sidan så att du kan spara delar och sedan dela dem via e post/airdrop/whatsapp till den du vill.

Som alltid är denna hemsida och allt innehåll gratis. Vi gör detta för att vi tror att det behövs och ingen annan anledning. 

Vi vill stötta och bistå andra FNS-organisationer och företrädare för patientgruppen. Vi vill särskilt tipsa om appen MyFND (på engelska) som utvecklats av @chris_sym. Den hjälper patienter med FNS att följa sina symtom och innehåller tips om hur symtomen kan hanteras.

Alla i FNS-gemenskapen bidrar med olika viktiga saker. Vi hoppas att du har hjälp av den här hemsidan.

Professor Jon Stone 28 juni 2021

Svensk kommentar: 

I Sverige är Funktionella Neurologiska Symtom ett område där sjukvården ligger långt efter kunskapsläget i forskning och litteratur. Under de senaste 10 åren har dock utvecklingen gått åt ett håll med större intresse och fler sjukvårdsinstanser som arbetar fokuserat med patientgruppen. 

Översättarna vill rikta ett stort tack till neurologen Michael Mazya som tog initiativ till och gjorde den första svenska översättningen tillsammans med psykologen Henrich Keselman på hemsidan www.funktionellasymptom.se. En del av deras översättningar finns kvar i denna nya version. Ett stort tack också till neurolog och psykiater Anders Lundin, som är den genom åren som bidragit mest till att lyfta frågor om FNS i Sverige. 

Många patienter beskriver hur viktig hemsidan www.funktionellasymptom.se har varit för att förstå och bättre kunna hantera sina funktionella besvär. Vår förhoppning är att översättningen av Jon Stones nya hemsida ska kunna göra det ännu lättare för patienter, närstående och sjukvårdspersonal att förstå tillstånden och kunna komma fram till bra hjälp. 

Sandra Hakkarainen & Carl Sjöström mars 2022

tax credit for energy efficient windows 2021 how to replace a skylight window window casing repair best replacement windows for brick ranch home window replacement in inglewood how to replace single hung window r10 home window replacement window quilt replacement parts andersen replacement window costs window repair lowell ma log home windows replacement repairing window frames cheap front window replacement plastic window sill replacement compare vinyl replacement windows best replacement windows new england bestop supertop replacement windows window replacement fort collins colorado window replacement little rock ar home window repair pittsburgh window replacement walnut creek window seal repair denver wooden window beading replacement 240sx window amp repair home depot window ac installation repair window screen home depot power window repair jacksonville fl window replacement cypress tx wood window repair kit repair condensation between window panes andersen sliding windows how to repair basement window well replacement window jacksonville wellcraft egress window well installation home windows repair raleigh best energy windows home windows repair norfolk window repair putty

will cbd oil show up on a drug test pure cannabis oil cannabidiol for pain approved for iowa cbd oil cbd oil legal in arkansas winterization of cbd oil cbd oil from hemp benefits cbd oil that helps you sllep is cbd oil legal to buy online cbd oil dunlap indiana cbd oil sold in anchorage alaska tramadol and cbd oil does cbd oil cause instant pain relief cbd oil capsules best price how to gage the strength of cbd oil is hemp oil the same thing as cbd oil cbd oil cospro labs pure natural cbd oil in pa with thc oil topical cbd oil side effects cbd oil cannon topical cbd oil for back pain cbd oil tucson stone where can we find cbd oil in raleigh north carolina cbd oil summary of advantages best purest cbd oil gummies equipment to make cbd oil how to get medical cbd oil alabama cbd oil wausau wi treatment for type 2 diabetes with cbd oil forums wbhere to buy bulk cbd oil onlone where can i walk in and purchase cbd oil in california cbd oil 510 cartridge cbd oil for women anxiety can you take cbd oil to airport plus cbd oil porter square la jolla cbd oil how many drops of 140000mg of cbd oil do i take pmb hemp oil

active ingredient in viagra zen male enhancement strongest drugs magnum plus male enhancement metoprolol viagra sildenafil capsule how much are viagra pills best penis pills on the markeyt girlfriend low libido formula 41 extreme male enhancement best way to increase sex drive can i buy cialis over the counter at walgreens does viagra increase testosterone how to make your penis bigger withput pills top male supplements viagra similar drugs mens male enhancement penis pills sold at walmart new ed medicines easy penis enlargement safe erection pills over the counter control male enhancement pill how to perform good in bed shark tank male enhancement male enhancement pills dropship male enhancement penis male enhancement pills jaws best natural supplement for erectile dysfunction rescue natural male enhancement pills walmart best rhino male enhancement pill mens club male enhancement pills cialis interactions what pills make your penis larger m18 pill penis after enlaegment pills best pills to lose stomach fat and testosterone testosterone pills vs protein shake how fast does viagra work

how to lose weight fast without exercise alli weight loss pills ebay is oatmeal good for weight loss super slim diet pills acai berries diet pills does cbd help with weight loss weight lifting routines for weight loss diet pills free sample keto diet and cheese insanity workout diet pills keto diet calculator free 1200 calorie diet weight loss weight loss pills 2021 new medical weight loss pill best green tea pills for weight loss brand diet pills hydr xycut reviews keto diet subway regal keto diet pills gnc weight loss pills women medi weight loss green tea pills for weight loss dr oz what is the keto diet all about top 10 diet pills for men things to eat on a keto diet doc oz diet pills weight loss pills facts diet fat burner pills diet coke on keto diet alfia diet pills reviews are diet pills good for you thyroid disease diet pills meal replacement bars for weight loss pictures of prescription diet pills men weight loss pills keto diet deficiencies 30 pound weight loss before and after no diet weight loss pill low carb diet for weight loss