Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom

Symtom

De flesta patienter med funktionella eller dissociativa symtom har mer än ett symtom.  Att ha många olika symtom på samma gång kan vara särskilt förbryllande med de här tillstånden.


I det här avsnittet skiljer vi på kärnsymtomen vid FNS och andra symtom, som smärta och trötthet – vilket personer med FNS ofta också har. Ofta kan det vara bättre att se alla de här symtomen som delar av samma tillstånd snarare än att tolka dem som flera olika tillstånd, även om de kan benämnas annorlunda. Så till exempel långvarig smärta definieras inte som en del av FNS men förekommer ofta tillsammans och kan ha gemensamma orsaksfaktorer.

FND Specific Symptoms

Common associated Symptoms

cbd oil usa cbd oil frangrance how many mg in a drop of cbd oil cbd oil kosher parkinsons forum using cbd oil cbd oil smell can cbd oil cause a positive thc test can i get cbd oil at circle k cbd oil for brain cbd oil cream cbd oil epilepsy efficacy jackson tn hub city cbd oil is use of cbd oil legal phytocannabinoid rich hemp oil what is the minimum effective dose of cbd oil cbd oil reactions with cimzia and cbd oil closest place to get cbd oil 37821 green twist cbd oil high concentration verified cbd oil 500mg cbd oil weedmaps interstitial cystitis treatment for pain cbd oil cbd oil relaxing best selling cbd oil isolate can cbd oil cure acid reflux cv sciences pro cbd oil drops gold formula cannabis oil for arthritis how much cbd oil to dose 100 pound person difference between cbd and cbd oil from hemp en health cbd oil can i put cbd oil on skin

low carbohydr te diet does cinnamon helps lose weight vitamin d weight loss simply weight loss does yoga help with weight loss can you lose weight by starving yourself fruit smoothies for weight loss best dr nks for weight loss vegan weight loss meal plan week weight loss belts weight loss diary 60 day weight loss before and after how to be bulimic and lose weight raspberry ketone diet pills reviews what do weight loss pills do beta hydr xybutyrate weight loss keto diet effectiveness 7 days weight loss pills citrus fruit diet pills how to lose menopause weight fast oenobiol diet pills adele diet pills jadera diet pills results probiotic weight loss pills la diet pills bee pollen diet pills side effects xenadr ne diet pills reviews weight loss diets menus oz weight loss pill panhandle weight loss

home window repair bellflower ca home window repair longview wa door window repair how to replace a passenger side window home window replacement herndon va replacement windows virginia window replacement cost home depot repair broken window seals how to install double hung replacement windows best replacement windows cincinnati modern replacement windows window well window replacement replacement parts for pella windows insulated rv replacement windows vinyl replacement windows nashville home depot window replacement reviews andersen windows replacement screen door vinyl replacement window installation replacement windows new jersey home window repair in muskegon windows surface rt battery replacement sealed unit replacement window screen replacement frame window installation las vegas repair door window replacement windows direct window repair rio rancho nm most energy efficient windows 2021 home window repair camden home window repair redding ca

cialis tolerance rhino 7 male enhancement pill how often can you take cialis 20 mg primal testosterone booster cialis 40 mg erectile dysfunction otc pills can you buy viagra in canada what do testosterone pills expire how to get viagra without prescription what do male enhancement pills do to normal peple erectile dysfunction pills comparison male enhancement pills oral jelly 100mg best male enhancement pills walmart how to get viagra prescription most popular male enhancement product over the counter sex pills to last longer roman sildenafil cost venu beauty male enhancement pills review top enhancement reviews best libido enhancer male is bluechew legit reddit happy passenger male enhancement increase sex drive while breastfeeding what is a natural testosterone booster gastric bypass and male enhancement pills best penile enlargement pills male pill enhancement that have ads on facebook cialis generic available are penis enlarger pills safe what foods increase male testosterone