Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella tal- och sväljsymtom

Funktionella tal- och sväljsymtom

Klicka här för att läsa Internationella konsensusrekommendationer om Tal- och språkträning.

De vanligaste funktionella tal- och sväljsymtomen är:

Sluddrigt tal

Sluddrigt eller otydligt tal (dysartri) kan ibland vara normalt och ibland inte. Det kan låta ungefär som när man är “full” även om du inte har druckit något. Om det blir sämre med ökad trötthet brukar neurologer ofta överväga om du har sjukdomen Myastenia gravis, men det kan också förekomma som ett funktionellt symtom. 

Stammande tal

Någon som aldrig har stammat tidigare kan utveckla en förvärvad stamning. Talet kan vara tvekande, ofta med uppehåll i mitten snarare än i slutet av orden. Det kan vara så att man tvekar i början av vartenda ord. Eller så kan det vara en “telegramstil” på talet där man utelämnar ord som “och” och bestämd ändelse (-n, -en, -t, -et) ur meningar.

Svårigheter att finna ord

Det här är egentligen mer ett kognitivt (tanke-) symtom än ett talsymtom. Du kan märka att:

Viskande/hest tal (Dysfoni)

Det här låter ungefär som det tal man får när man har halsont av en virusinfektion (laryngit), men det beror inte på en halsåkomma eller någon synlig förändring på stämbanden, och det brukar hålla i sig mycket längre. Det kallas ofta funktionell “dysfoni”. Öron- näsa- hals-läkare brukar utreda detta för att utesluta att det finns någon annan orsak. Det kan komma och gå, och ibland till och med triggas av en laryngit, men stämbanden “glömmer” att återgå till normal funktion när viruset är borta.

Vid vissa tillfällen kan talet försvinna helt, detta kallas funktionell “afoni”. Ibland fungerar talet bättre i vissa situationer än i andra.

“Foreign Accent Syndrome”

En annan ovanlig funktionell talstörning kallas “Foreign accent syndrome” (“Främmande språk-syndromet”). Detta kan orsakas av flera neurologiska tillstånd, men också vara ett funktionellt neurologiskt symtom. Det finns två slutna facebookgrupper här och här som drivs av patienter med de här problemen. Det finns också en hemsida om Foreign accent syndrome som drivs av Bill Katz vid University of Texas i Dallas.

Sväljningsproblem (globus)

I typfallet upplever en person med sväljningssvårigheter relaterade till FNS en känsla av att något fastnat i övre delen av svalget. Detta kan förekomma även när man inte sväljer något, men det kan också göra det svårt att svälja. Det här symtomet kallas globus (som betyder klump). Sväljproblem brukar oftast först undersökas av en Öron- näsa- hals-läkare eller logoped för att utesluta att det inte finns någon annan orsak. Personer med globus har ofta även sura uppstötningar (reflux) som det kan hjälpa att behandla, även om det inte är hela orsaken till symtomet.

Hosta

Det finns många typer av hosta. Funktionell hosta kan vara en hög, skällande hosta eller en “överkänslig” rethosta. Hosta undersöks oftast först av en allmänläkare eller lungläkare för att utesluta att det inte rör sig om någon lungsjukdom.

Varför är mina prover och undersökningar normala?

Vid den här sortens tal- och sväljsvårigheter är alla delar av nervsystemet intakta, men de fungerar inte som de ska vid vissa tillfällen.

Din läkare ställer diagnosen efter att ha lyssnat till dina symtom och undersökt dig. Diagnosen baseras på förekomsten av typiska symtom och undersökningsfynd som bara finns just vid funktionella tillstånd.

Normala prover och undersökningar hjälper till i diagnostiken, men diagnosen ställs vanligtvis av en neurolog, en öron- näsa hals-läkare (vid funktionell dysfoni) eller lungläkare (vid hosta). Specialister på röst-, tal-, och sväljstörningar (foniater eller logoped) har särskild expertis i att undersöka tal och sväljning, och är på många håll inblandade i diagnostiken.

Hur behandlas det?

Läs mer om betydelsen av röst- och språkträning på den här sidan.

male penis enlargement pills booster drugs testo vital male enhancement penis enlargement surgery uk testosterone supplements sperm count best rock hard erection pills successful sex over the counter viagra cvs best medicine for sex time increase best sex drive booster is there a generic viagra pill niagara male enhancement truth about size genetics male enhancement pills stiffen up male enhancement male enhancement pills at sprouts penile enhancement pills male enhancement pill too much bupropion and male libido best testosterone pills for sex ways to make your penis larger without pills testosterone pills chatty does medicare cover ed drugs can you build testosterone by pills or shot only best price viagra online

dash diet shopping list keto diet flu are pretzels good for weight loss keto diet week meal plan progesterone cream weight loss success stories what is the best way to lose weight without pills weight loss stimulants hormones for weight loss how long to fast to lose weight does meloxicam cause weight loss how to lose weight really fast without pills guided meditation for weight loss safe rapid weight loss pills pharmaceutical weight loss pills diet pills with ephedr ne at walmart green diet pills pearl white diet pills heart healthy diet to lose weight best cheap diet pills that work keto advanced weight loss pill is keto diet healthy for diabetics fasting and weight loss what vegetables are good for keto jillian michaels diet pills calorie control

cost of home window repair argon window blind replacement slats home window repair myrtle beach sc bow window replacement prices measuring rough opening for replacement windows window repair oroville rotten window sill replacement cost home window repair brownsville texas window replacement portland oregon retrofit vs brick to brick window replacement 9 light door window replacement wood replacement windows cost e46 window trim replacement how to repair a window pane glass door replacement glass lowes pella replacement windows window xp repair professional window film installation window caulking repair andersen window screen repair repair jalousie window window repair minneapolis mn windows replacement richmond garage door replacement glass

cbd oil manufacturers usa fairfield ia cbd oil best thc oil flavors how cbd oil helps adhd how much thc free cbd oil to take for insomnia lab graded cbd oil to smoke natures script cbd oil cannabis oil suppositories smokey sams cbd oil does cbd oil work for liver cancer hemp balm cbd oil to trim with kk gallery how fast does tincture cbd oil work can cbd oil taken internally be applied externally cannabidiol bioavailability cbd oil for food addiction 500mg cbd oil cbd oil in red bluff what is the nest cbd oil with no thc best organic non gmo cbd oil capsules cbd oil sol brand cost for cbd oil 1621 cbd oil cbd oil update cbd oil purchased by government