Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / Varför har det uppstått?

Varför har det uppstått?

Vilka orsaker kan då finnas till att det blir den förändring i nervsystemets funktion som beskrivits på förra sidan?

Svaret verkar vara att det finns många tänkbara orsaker till att en individ kan bli sårbar för att utveckla funktionella symtom. Orsakerna kan delas in i: 

 De här faktorerna kan vara

Det här kallas den “biopsykosociala sjukdomsmodellen”. Den gäller inte bara funktionella tillstånd. All sjukdom har en medicinsk, en psykologisk och en social dimension. Någon med Multipel skleros som känner sig usel eller har hamnat i skulder brukar uppleva svårare symtom än någon med Multipel skleros som inte är olycklig och inte har några andra stressande saker i livet.

Våra modeller kring varför människor får funktionella symtom är inte kompletta. Många av de faktorer som verkar vara viktiga, verkar också vara viktiga för en mängd andra symtom.

Det är fortfarande ofta oklart varför någon med dessa sårbarheter till exempel just blir svag i en kroppshalva, eller börjar utveckla en tremor.

 Vi har förklarat några idéer om varför de här individuella symtomen kan uppstå på respektive sidor (se svaghet, sensoriska symtom, anfall, rörelserubbning).

Bilden nedan visar några faktorer som kan vara viktiga när funktionella symtom uppstår. Men när du tittar på den, kom ihåg att det varierar enormt mycket i hur många av dessa faktorer som är relevanta för olika personer. För vissa är flera faktorer relevanta. För andra är det bara en eller ett par.

Det är särskilt viktigt att påpeka att:

DU BEHÖVER INTE VARA STRESSAD, DEPRIMERAD ELLER HA ÅNGEST FÖR ATT UTVECKLA FNS

DU BEHÖVER INTE HA HAFT EN NEGATIV BARNDOM FÖR ATT UTVECKLA FNS

En modell över hur olika riskfaktorer leder till och upprätthåller FNS – ett tillstånd som pågår i hjärnan. 

Låt oss titta på några av de här faktorerna mer i detalj.

Predisponerande faktorer (saker som ökar sårbarhet)

Vi vet från studier att det är runt 2-4 gånger mer sannolikt att personer med FNS har negativa erfarenheter under uppväxten eller i vuxenlivet, såsom fysiska eller sexuella övergrepp. Det betyder fortfarande att de flesta inte har upplevt det. Men hur kan det göra att man blir med sårbar för att utveckla FNS? Det kommer sig troligen av flera orsaker:

Om du har upplevt negativa saker tidigare i livet kanske du känner hopplöshet över att “skadan redan är skedd”. Så är det inte. Behandling kan fokusera på den här typen av faktorer om de finns, och hjälpa dig att “återträna” de här långvariga reaktionsmönstren. Det här kan hjälpa dig att bearbeta vad som har hänt, men också göra att du kan hantera “hot” mot din kropp enklare. 

Det finns andra predisponerande faktorer som är precis lika viktiga. Andra vanliga fysiska sjukdomar som Migrän eller Överrörlighetssyndrom/Ehlers Danlos syndrom verkar göra personer mer benägna att få FNS. Andra medicinska tillstånd är faktiskt en av de vanligaste riskfaktorerna för FNS generellt.

Det finns vissa belägg för att personer med FNS har en större benägenhet att vara tvångsmässiga, vilket gör dem noggranna och ofta bra på sitt arbete, men också inte så bra på att “släppa taget” när ett felaktigt program kommit in i hjärnan vid FNS. Det finns också en koppling till en tendens att “alltid vara på språng”. Personer som “alltid är på språnget” är oftast inte så bra på att vara sjuka när de har drabbats av någon lindrig åkomma, eller kanske inte märker när de börjar bli slitna. Det är ibland en anledning till att man kollapsar.

Utlösande eller triggande faktorer

På den här hemsidan har vi diskuterat olika utlösande faktorer som kan vara viktiga vid FNS. Till exempel:

Vidmakthållande faktorer (saker som gör att det inte går över)

Det här handlar om saker som gör saken värre när du väl har börjat må dåligt, till exempel:

Du kanske vill kolla på bilden ovan och avgöra vilka dina personliga riskfaktorer är, och om det går att göra något åt dem. Läs mer om personliga berättelser här

ulcerative colitis diet best weight loss for women honey boo boo now weight loss does detoxing make you lose weight weight loss diet plan for women coffee green bean diet pills weight loss protein powder bombay diet pills neicy nash weight loss kaiser weight loss surgery jorie weight loss how to use moringa powder for weight loss post workout snack for weight loss quick weight loss in 3 days the best pills to lose weight how much to eat on keto diet expired diet pills diet pills for menopausal women deals alli diet pills how many carbs a day for keto diet weight loss pill fox news free trial fat burning pills

home window repair farmington ct silverline replacement windows repairing old wood windows home window repair 81601 vinal replacement windows double glaziers near me mirror replacement glass how do you replace a broken window pane home depot window installation cost hurd window sash replacement door window insert installation tacoma rear window replacement window screen repair wilmington nc norco window repair sebring convertible window repair best home window replacement company window leaking repair cut glass repair replacement windows aurora replacement window kits window replacement automobile vinyl replacement windows birmingham al

viagra for girls libido enhancing pills generic for viagra name birth control pills with testosterone libido max red nitric oxide booster review male enhancement pill with whistling music penis enlargement surgeons whats viagra male enhancement pills ebay indian stud horse male sex enhancement reviews man up male enhancement review viagra tax best male enhancement method pro elite testosterone booster day and night male enhancement pills onyx pill male enhancement newest penis enlargement pills cialis diabetes can you increase your penis size without pills best pills to lose stomach fat and testosterone walgreens penis groth pills triple x male enhancement pills

where to buy cbd oil in indianapolis what cbd oil is good for pain where can i buy cbd oil in north carolina uses for cbd hemp oil cbd oil adhd dosage cannabidiol for arthritis cbd oil for rls purekana cbd oil cbd oil plano cbd hemp oil legality hemp oil extract vs cbd cbd oil what does it do does cbd oil help adhd aromatic infusions cbd oil highest quality organic cbd oil made from what can cbd oil help cluster headaches cbd oil brazil airport security cbd oil for chronic pain dosage rick harrisons cbd oil company how long does it take hemp oil to work jennifer polak cbd oil hemp oil rshot