Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Orsaker / Varför har det uppstått?

Varför har det uppstått?

Vilka orsaker kan då finnas till att det blir den förändring i nervsystemets funktion som beskrivits på förra sidan?

Svaret verkar vara att det finns många tänkbara orsaker till att en individ kan bli sårbar för att utveckla funktionella symtom. Orsakerna kan delas in i: 

 De här faktorerna kan vara

Det här kallas den “biopsykosociala sjukdomsmodellen”. Den gäller inte bara funktionella tillstånd. All sjukdom har en medicinsk, en psykologisk och en social dimension. Någon med Multipel skleros som känner sig usel eller har hamnat i skulder brukar uppleva svårare symtom än någon med Multipel skleros som inte är olycklig och inte har några andra stressande saker i livet.

Våra modeller kring varför människor får funktionella symtom är inte kompletta. Många av de faktorer som verkar vara viktiga, verkar också vara viktiga för en mängd andra symtom.

Det är fortfarande ofta oklart varför någon med dessa sårbarheter till exempel just blir svag i en kroppshalva, eller börjar utveckla en tremor.

 Vi har förklarat några idéer om varför de här individuella symtomen kan uppstå på respektive sidor (se svaghet, sensoriska symtom, anfall, rörelserubbning).

Bilden nedan visar några faktorer som kan vara viktiga när funktionella symtom uppstår. Men när du tittar på den, kom ihåg att det varierar enormt mycket i hur många av dessa faktorer som är relevanta för olika personer. För vissa är flera faktorer relevanta. För andra är det bara en eller ett par.

Det är särskilt viktigt att påpeka att:

DU BEHÖVER INTE VARA STRESSAD, DEPRIMERAD ELLER HA ÅNGEST FÖR ATT UTVECKLA FNS

DU BEHÖVER INTE HA HAFT EN NEGATIV BARNDOM FÖR ATT UTVECKLA FNS

En modell över hur olika riskfaktorer leder till och upprätthåller FNS – ett tillstånd som pågår i hjärnan. 

Låt oss titta på några av de här faktorerna mer i detalj.

Predisponerande faktorer (saker som ökar sårbarhet)

Vi vet från studier att det är runt 2-4 gånger mer sannolikt att personer med FNS har negativa erfarenheter under uppväxten eller i vuxenlivet, såsom fysiska eller sexuella övergrepp. Det betyder fortfarande att de flesta inte har upplevt det. Men hur kan det göra att man blir med sårbar för att utveckla FNS? Det kommer sig troligen av flera orsaker:

Om du har upplevt negativa saker tidigare i livet kanske du känner hopplöshet över att “skadan redan är skedd”. Så är det inte. Behandling kan fokusera på den här typen av faktorer om de finns, och hjälpa dig att “återträna” de här långvariga reaktionsmönstren. Det här kan hjälpa dig att bearbeta vad som har hänt, men också göra att du kan hantera “hot” mot din kropp enklare. 

Det finns andra predisponerande faktorer som är precis lika viktiga. Andra vanliga fysiska sjukdomar som Migrän eller Överrörlighetssyndrom/Ehlers Danlos syndrom verkar göra personer mer benägna att få FNS. Andra medicinska tillstånd är faktiskt en av de vanligaste riskfaktorerna för FNS generellt.

Det finns vissa belägg för att personer med FNS har en större benägenhet att vara tvångsmässiga, vilket gör dem noggranna och ofta bra på sitt arbete, men också inte så bra på att “släppa taget” när ett felaktigt program kommit in i hjärnan vid FNS. Det finns också en koppling till en tendens att “alltid vara på språng”. Personer som “alltid är på språnget” är oftast inte så bra på att vara sjuka när de har drabbats av någon lindrig åkomma, eller kanske inte märker när de börjar bli slitna. Det är ibland en anledning till att man kollapsar.

Utlösande eller triggande faktorer

På den här hemsidan har vi diskuterat olika utlösande faktorer som kan vara viktiga vid FNS. Till exempel:

Vidmakthållande faktorer (saker som gör att det inte går över)

Det här handlar om saker som gör saken värre när du väl har börjat må dåligt, till exempel:

Du kanske vill kolla på bilden ovan och avgöra vilka dina personliga riskfaktorer är, och om det går att göra något åt dem. Läs mer om personliga berättelser här