Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella sensoriska symtom

Funktionella sensoriska symtom

Vad är Funktionella sensoriska symtom? 

Funktionella sensoriska symtom är sensoriska (känsel-) symtom var som helst i kroppen som beror på att nervsystemet inte fungerar som det ska. De orsakas inte av någon skada eller sjukdom i nervsystemet. 

Patienter med funktionella sensoriska symtom kan uppleva: 

 1. En upplevelse av förändrad känsel i en sida av kroppen (vanligast vänster) – ofta i ansiktet, en arm eller ett ben, i olika kombinationer. Det här kallas ibland “hemisensoriska symtom”. Att ha känselstörning bara i ansiktet är ganska vanligt. 
 2. En upplevelse av att en kroppsdel är främmande eller inte “hör till en själv”.
 3. Flyktiga upplevelser – som ryckningar, surr eller elstötar.
 4. Ibland kan det också förekomma synsymtom som tillfällig dimsyn och dubbelseende eller svaghet (se ‘Funktionell svaghet‘ ) på samma sida som de sensoriska symtomen.

De här symtomen kan vara oroande för både patient och läkare och leda till misstanke om Stroke eller MS.

Funktionella sensoriska symtom beror dock inte på en skada i nervsystemet, vilket betyder att de kan förbättras eller bli helt bra. Vid funktionella sensoriska symtom finns alla delar av nervsystemet där de ska, men de fungerar inte på rätt sätt för att din hjärna ska kunna ta emot signaler på normalt vis. 

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen vid funktionella sensoriska symtom ställs vanligtvis av en neurolog.

När läkaren lyssnar på din beskrivning och undersöker dig kan typiska funktionella sensoriska symtom kännas igen. Vid undersökningen kan läkaren märka att känseln i det påverkade området är nedsatt. Det kan också finnas en lätt svaghet kopplad till känselstörningen. Typen av svaghet och reaktioner i vissa speciella tester i undersökningen kan hjälpa läkaren att ställa en “positiv diagnos” av ditt tillstånd där typiska uttryck för FNS kan konstateras. 

Normala fynd på röntgen och andra undersökningar kan hjälpa till i diagnostiken, men diagnosen ställs oftast av en neurolog som träffar dig.

Hur uppstår funktionella sensoriska symtom? 

Funktionella sensoriska symtom uppstår av olika anledningar hos olika personer. Orsakerna är väldigt lika dem som orsakar funktionell svaghet:

 1. Efter en skada / Vid smärta — Vi verkar vara särskilt sårbara för funktionella sensoriska symtom efter en fysisk skada eller om vi har mycket smärta. Studier av patienter med långvarig smärta visar att oväntade funktionella sensoriska störningar (oftast i ena kroppshalvan) är ganska vanligt.  Ibland uppstår funktionella sensoriska symtom som en del av ett tillstånd som kallas Complex Regional Pain Syndrome Typ 1. Klicka på länken för att få veta mer.
 2. Vid hyperventilation – Funktionella sensoriska symtom är också vanliga tillsammans med symtom som yrsel och övergående andnöd. Studier på frivilliga har visat att om du ber 100 personer att andas snabbt en stund (hyperventilera) så får de flesta sensoriska symtom. Oftast uppstår stickningar i fingrarna eller runt munnen. Man tror att detta beror på att nervändar reagerar på koldioxid som bildas vid hyperventilering. En liten del av försökspersonerna reagerar med domningar i ena kroppshalvan. 
 3. Sjukdomsperiod med mycket trötthet och sängvila — Funktionella sensoriska symtom kan utvecklas långsamt hos personer som lider av mycket trötthet eller utmattning. Hos vissa patienter kan för mycket vila framkalla symtomen. Det kan finnas överlappning till Kroniskt trötthetssyndrom. Klicka på länken för att ta reda på mer.
 4. Efter en dissociativ episod eller panikattack – Funktionella sensoriska symtom som domning eller stickningar kan ofta uppstå tillsammans med yrsel och dissociation (en känsla av att saker runt omkring dig är avlägsna eller frånkopplade).  Dissociation är lite som trans och beskrivs på annat håll på hemsidan. Ibland är de här händelserna väldigt skrämmande, särskilt om de kommer “som en blixt från en klar himmel”, och kan leda till en panikattack. Efter en panikattack kan det finnas kvar en känsla av att ena kroppshalvan känns “konstig”, kanske tung eller stickande.
 5. Efter en migränattack – Vissa personer med migrän upplever sensoriska symtom som en del av sina migränattacker. Ibland beskriver patienter med funktionella sensoriska symtom en attack som låter som migrän, men där de sensoriska symtomen stannar kvar. I de fallen har migränen triggat de funktionella sensoriska symtomen.
 6. Utan uppenbar orsak. Precis som vid migrän får vissa anfall bara när de är trötta eller stressade, medan andra får dem utan något utlösande.