Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella sensoriska symtom

Funktionella sensoriska symtom

Vad är Funktionella sensoriska symtom? 

Funktionella sensoriska symtom är sensoriska (känsel-) symtom var som helst i kroppen som beror på att nervsystemet inte fungerar som det ska. De orsakas inte av någon skada eller sjukdom i nervsystemet. 

Patienter med funktionella sensoriska symtom kan uppleva: 

 1. En upplevelse av förändrad känsel i en sida av kroppen (vanligast vänster) – ofta i ansiktet, en arm eller ett ben, i olika kombinationer. Det här kallas ibland “hemisensoriska symtom”. Att ha känselstörning bara i ansiktet är ganska vanligt. 
 2. En upplevelse av att en kroppsdel är främmande eller inte “hör till en själv”.
 3. Flyktiga upplevelser – som ryckningar, surr eller elstötar.
 4. Ibland kan det också förekomma synsymtom som tillfällig dimsyn och dubbelseende eller svaghet (se ‘Funktionell svaghet‘ ) på samma sida som de sensoriska symtomen.

De här symtomen kan vara oroande för både patient och läkare och leda till misstanke om Stroke eller MS.

Funktionella sensoriska symtom beror dock inte på en skada i nervsystemet, vilket betyder att de kan förbättras eller bli helt bra. Vid funktionella sensoriska symtom finns alla delar av nervsystemet där de ska, men de fungerar inte på rätt sätt för att din hjärna ska kunna ta emot signaler på normalt vis. 

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen vid funktionella sensoriska symtom ställs vanligtvis av en neurolog.

När läkaren lyssnar på din beskrivning och undersöker dig kan typiska funktionella sensoriska symtom kännas igen. Vid undersökningen kan läkaren märka att känseln i det påverkade området är nedsatt. Det kan också finnas en lätt svaghet kopplad till känselstörningen. Typen av svaghet och reaktioner i vissa speciella tester i undersökningen kan hjälpa läkaren att ställa en “positiv diagnos” av ditt tillstånd där typiska uttryck för FNS kan konstateras. 

Normala fynd på röntgen och andra undersökningar kan hjälpa till i diagnostiken, men diagnosen ställs oftast av en neurolog som träffar dig.

Hur uppstår funktionella sensoriska symtom? 

Funktionella sensoriska symtom uppstår av olika anledningar hos olika personer. Orsakerna är väldigt lika dem som orsakar funktionell svaghet:

 1. Efter en skada / Vid smärta — Vi verkar vara särskilt sårbara för funktionella sensoriska symtom efter en fysisk skada eller om vi har mycket smärta. Studier av patienter med långvarig smärta visar att oväntade funktionella sensoriska störningar (oftast i ena kroppshalvan) är ganska vanligt.  Ibland uppstår funktionella sensoriska symtom som en del av ett tillstånd som kallas Complex Regional Pain Syndrome Typ 1. Klicka på länken för att få veta mer.
 2. Vid hyperventilation – Funktionella sensoriska symtom är också vanliga tillsammans med symtom som yrsel och övergående andnöd. Studier på frivilliga har visat att om du ber 100 personer att andas snabbt en stund (hyperventilera) så får de flesta sensoriska symtom. Oftast uppstår stickningar i fingrarna eller runt munnen. Man tror att detta beror på att nervändar reagerar på koldioxid som bildas vid hyperventilering. En liten del av försökspersonerna reagerar med domningar i ena kroppshalvan. 
 3. Sjukdomsperiod med mycket trötthet och sängvila — Funktionella sensoriska symtom kan utvecklas långsamt hos personer som lider av mycket trötthet eller utmattning. Hos vissa patienter kan för mycket vila framkalla symtomen. Det kan finnas överlappning till Kroniskt trötthetssyndrom. Klicka på länken för att ta reda på mer.
 4. Efter en dissociativ episod eller panikattack – Funktionella sensoriska symtom som domning eller stickningar kan ofta uppstå tillsammans med yrsel och dissociation (en känsla av att saker runt omkring dig är avlägsna eller frånkopplade).  Dissociation är lite som trans och beskrivs på annat håll på hemsidan. Ibland är de här händelserna väldigt skrämmande, särskilt om de kommer “som en blixt från en klar himmel”, och kan leda till en panikattack. Efter en panikattack kan det finnas kvar en känsla av att ena kroppshalvan känns “konstig”, kanske tung eller stickande.
 5. Efter en migränattack – Vissa personer med migrän upplever sensoriska symtom som en del av sina migränattacker. Ibland beskriver patienter med funktionella sensoriska symtom en attack som låter som migrän, men där de sensoriska symtomen stannar kvar. I de fallen har migränen triggat de funktionella sensoriska symtomen.
 6. Utan uppenbar orsak. Precis som vid migrän får vissa anfall bara när de är trötta eller stressade, medan andra får dem utan något utlösande.

home window repair fairborn ohio window clip replacement home window repair ogden utah glass window repairs window glazing repair replacement victorian windows shower glass replacement cost window repair rhode island home window replacement companies palatka fl window specialist near me home window replacement santa monica house window replacement camden vinyl replacement windows near me home window replacement round rock tx wholesale vinyl replacement windows can double pane windows be repaired how to replace a window seal window repairs melbourne replacement storm window cheap home window repair houston tx bathroom window screen replacement home window repair apache junction az window replacement in murfreesboro tn replacement windows santa fe anderson window operator replacement window repair albuquerque how to replace how to replace a rear window foggy window repair diy window repair naperville safe window repair head expander replacement window how to repair glass window pane repair single hung window replacement windows casper repairing windows with broken seals home window repair boston timber window repairs

cbd oil and cancer is cbd oil legal in arizona 2021 is cbd oil a schedule 1 drug cdx labs cbd oil website is cbd oil legal in north dakota cbd oil nerve pain foot cbd oil and hydrocodone hemp oil sales colorado cbd oil companies tuniture cbd oil cbd oil texas for sale parkinsons doctors prescribe cbd oil in michigan thc oil online shipping when does cbd oil expire traveling with thc oil how much does cbd oil cost reddit make hemp cbd oil pet quality journal of dermatological treatment cbd oil cbd oil iowa for a fib can i pass a drug test on cbd oil cbd oil legal in virginoa cbd oil for anxiety gummies injecting cbd oil in brain cbd oil purity cbd oil in battle creek michigan can i get cbd oil in minnesota cbd oil barretts esophagus cbd for deep sleep cbd oil 15 mil cbd oil for sale missouri cbd oil near derby making cbd oil with isolate two day shipping cbd oil does cbd oil show positive urine test for lbcorp is cbd oil safe for breastfeeding mothers cbd oil in clermont shark tank cbd oil reviews best way to start taking cbd oil

mediterranean diet recipes for weight loss mexican keto diet weight loss for beginners how to lose weight around waist how to lose weight after cesarean section what fruit makes you lose weight lose weight in 24 hours weight loss workout plans for beginners medi weight loss orlando weight loss plateau increase calories 5 htp reviews weight loss start a keto diet will water help you lose weight didr x diet pills purging to lose weight side effects of grapefruit diet pills real dose weight loss formula no 1 reviews synjardy weight loss weight lose resources reviews on forskolin diet pills keto diet sweet potatoes good workout plan to lose weight can your doctor prescribe weight loss pills keto diet lactose intolerant latest prescription diet pills expected weight loss calculator birth control pills that help acne and lose weight modified keto diet plan dr oz endorsed diet pills nuts weight loss vlc diet pills is the keto diet safe for heart patients lipo 10 diet pills review new magic weight loss pill good cheap diet pills that work best way to lose weight while breastfeeding whole wheat bread keto diet weight loss pills without side effects

sex for drugs testosterone booster age pill for man top rated ed pills testosterone booster supplement male erection pills suppliers generic form of cialis choline for male enhancement 200 mg viagra online drugs that increase testosterone man up male enhancement pills for penis growth for men penis pills results where to buy male enhancement pill tucson uprise male enhancement male growth enhancement euphoria male enhancement viagra working new life hgh gel amazon alibaba male enhancement pills top 5 male enlargement pills male growth enhancement pills after taking them male enhancement free trial offers reddit best penis enlargement pills how to extend sex stamina king size penis pills natural male enhancement horse pills prices viagra male enhancement pills reddit 2021 best meal penis pills penis enlargement pills vitamin shoppe a cocaine and cialis gnc pills stack for penis viagra fast shipping gnc penis enhancement pills purchasing cialis testosterone hormone pills transgender testosterone booster cycle off