Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Tal- och språkterapi

Tal- och språkterapi

I juli 2021 kom en internationell konsensusrekommendation för tal- och språk terapi vid FNS. Du kan hitta dokumentet här (engelska). 

Den här sidan är skriven av Laura McWhirter, University of Edinburgh och Jan Baker, Flinders University, Australien, vilket vi är mycket tacksamma för. 

Vad är tal- och språkterapi?

Logopeder och foniatrer är sjukvårdspersonal. De bedömer och behandlar en bred skala av svårigheter med kommunikation, med att äta, dricka och svälja. 

Tal- och språkspecialister vid FNS-diagnostik

Logopeder och foniatrer är experter på att undersöka munnens och svalgets struktur och rörelsemönster under tal och sväljning. De kan exempelvis använda speciell utrustning som hjälper dem att se stämbanden i halsen. Logopeder är även experter på att lyssna till och förstå orsaken till ljud-, ord- och språksvårigheter. 

Det skiljer sig runt om i världen hur mycket tal- och språkspecialister är involverade vid diagnostik av FNS. I vissa fall kan en logoped som arbetar ensam ställa en diagnos vid FNS. I andra fall innebär deras specifika kompetens att de kan hjälpa en neurolog (eller Öron-Näsa-Hals-läkare eller Lungläkare) att ställa diagnosen vid FNS.

Behandling av tal- och sväljningssvårigheter vid FNS

Behandlingen är olika beroende av vilka typer symtom du har.  

Du kan bli ombedd att göra enklare ljud som logopeden sedan hjälper dig att forma till ord. Logopeden kan hjälpa dig att lägga märke till felaktiga andningsmönster eller muskelspänningar som kan ligga i vägen för normalt tal eller sväljning. Längre fram kan logopeden hjälpa dig att använda din mer normala röst, tal, eller sväljförmåga i vardagliga situationer.

Ibland kan tal- och röst symtom vid FNS förbättras väldigt snabbt, även under den första behandlingssessionen. I andra fall kan det behövas fler behandlingstillfällen. Mot slutet av behandlingen kan det hjälpa att tillsammans med din logoped göra en plan för strategier som hjälper dig om symtomen skulle uppkomma igen. 

Tal- och språkspecialister som en del av det kliniska teamet

Logopeder arbetar tillsammans med andra teammedlemmar. Om du har andra FNS-symtom kan du träffa en logoped lika väl som en neurolog, fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykiater. I vissa fall kan det vara bäst att träffa en logoped först, så att du kan ta del av övriga behandlingar såsom psykologisk behandling. Andra kanske bara träffar en logoped. 

Gör upp en plan ifall symtomen skulle återkomma

Ibland (men inte alltid) kan symtomen återkomma efter att ha blivit förbättrade. Om tal- och språkträning hjälpte dig från början att bli bättre, kan du ofta använda samma metoder och strategier för att komma tillbaka på banan igen. Ibland kan det hjälpa att träffa en logoped igen för ytterligare behandling.