Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella ryckningar (Myoklonus)

Funktionella ryckningar (Myoklonus)

Vad är Funktionell myoklonus?

Funktionell myoklonus innebär plötsliga ryckningar eller chockliknande rörelser som uppstår som en del av en funktionell rörelserubbning.  

Myoklonus är ett symtom som finns vid många olika neurologiska sjukdomar, men som också kan finnas normalt.

De flesta har varit med om att det hoppar eller rycker till precis när man håller på att somna. De rörelserna kallas “hypniska ryck”. 

De flesta är också bekanta med plötsliga och oväntade rysningar som vissa får, och som rör sig snabbt genom kroppen. 

Att få hypniska ryck eller rysningar ibland är normalt. Men vid funktionell myoklonus kommer ryckningarna ofta och blir ett hindrande problem.

Det kan handla om ryckningar i armarna eller benen, och ganska ofta i hela kroppen. Rörelserna kan inte kontrolleras (d.v.s. de är ofrivilliga). 

Hur börjar det?

Funktionell myoklonus börjar ofta ganska plötsligt (i ungefär ⅔ av fallen), men kan också komma gradvist. Det drabbar patienter något senare i livet än andra tillstånd som beskrivs på den här hemsidan. Till exempel i en studie på 35 patienter var medelåldern för när det startade 45 år. Det kan komma efter någon av följande situationer:

 1. En fysisk skada. Funktionell myoklonus kan uppstå som en del av complex regional pain syndrome. Ryckningar i bålen kommer ofta vid ryggsmärta.
 2. Efter att man fått myoklonus på grund av ett medicinskt tillstånd som: 
 1. Efter att man blivit skrämd eller haft en panikattack
 2. Med ett symtom som kallas “dissociation” (frånvarande eller frånkopplad) vilket kan uppstå utan någon känsla av rädsla.
 3. Ett bakomliggande tillstånd som orsakar en mild myoklonus, som har förstärkts på grund av en funktionell myoklonus.

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen funktionell myoklonus ställs oftast av en neurolog. Det kan vara en svår diagnos att ställa eftersom det kräver expertkunskap om alla ryckningar som kan orsakas av en neurologisk sjukdom, av vilka många är ovanliga.

Följande saker är sådant som en neurolog skulle titta efter för att ställa diagnosen funktionell myoklonus.

 1. Ryckningar i bålen (alltså i kroppen) snarare än i benen.
 2. En plötslig debut av tillståndet “som en blixt från klar himmel” utan någon annan uppenbar sjukdomsorsak.
 3. Inblandning av ansiktet och/eller rösten hos en patient som annars har ryckningar i kroppen. 
 4. Flexion (böjning) av bålen när man går.
 5. Ryckningar som kan tryckas ned eller skjutas upp av att patienten använder distraktionstekniker. 
 6. I vissa forskningssammanhang kan patienten göra en undersökning som kallas ‘EEG jerk-locked back averaging’. Detta görs för att leta efter typiska förändringar i hjärnvågor (EEG) som kommer precis innan ryckningen hos patienter med funktionell myoklonus. Den här förändringen kallas Bereitschaftspotential (BP). Man kan bara hitta detta om man registrerar massor med ryckningar hos en individ. Det här är en svår undersökning att göra och är mer ett forskningsverktyg än en rutinundersökning. Bilden nedan visar en BP hos en patient med funktionell myoklonus.

Över hälften av patienterna med funktionell myoklonus beskriver varningssymtom före vissa av sina ryckningar. De kan vara bara i några sekunder eller ibland minuter. Vissa patienter beskriver en ökande känsla av spändhet, vilket ryckningen ibland tar bort tillfälligt. De vill inte ha ryckningen, men vissa gånger gör den något man kan ha nytta av. Att förstå detta kan vara användbart i behandling.

Om du inte får någon varning, så bli inte avskräckt av stycket ovanför. Det stämmer inte för alla med funktionell myoklonus.

Vad är behandlingen?

Titta gärna igenom sidorna om behandling, men här är några specifika punkter: 

Har du tillit till diagnosen?

Det är grundläggande att du känner att du har fått rätt diagnos. Om du inte gör det, kommer det att bli svårt att ta del av och utöva de rehabiliteringsförslag som ges här.

Om du upplever att du inte har funktionell myoklonus kan du behöva fundera över vad diagnosen baserades på. Du borde ha några av de kliniska tecken som beskrivs ovan. Om du har det, varför känner du inte tillit till diagnosen som du har fått?

Du behöver inte känna stress för att ha funktionell myoklonus. Faktum är att funktionell myoklonus ofta är mer märkbar när personer är avslappnade eller inte tänker på något särskilt. Kanske avfärdar du diagnosen för att läkaren föreslog att den var “stressrelaterad”? – det kan ha blivit ett missförstånd om det var så. Vi vet att många patienter med funktionell myoklonus har stress som en orsak till sina symtom, men många har det inte. Så huruvida du har varit stressad eller inte är inte relevant för diagnosen.

Specifika tekniker

Behandlingen av funktionell myoklonus är ganska utmanande. Ofta har svårigheterna funnits länge och blivit en “vana” för hjärnan. Det kan vara värt att överväga följande:

 1. Om du har allra minsta varningssignal: prova att använda distraktionstekniker för att se om du kan avleda en ryckning. Du kan använda samma tekniker som beskrivs för funktionella anfall. Vissa patienter beskriver att det här fungerar, men att de direkt efteråt får en serie med ryckningar som är ännu värre. Men fortsätt att försöka – du kan märka att det här är ett sätt att “bryta vanan”.
 2. Om du har ryckningar vid vissa tillfällen – till exempel när du lägger dig på kvällen eller på offentliga platser: Hjärnan fungerar så att om du verkligen förväntar dig att något ska hända så händer det, även om du inte vill det. Det här kallas “betingad respons” och är något som psykologer känner väl till när det gäller “vanor” i hjärnan. Om du provar att utmana de här tankarna kanske det kan förändra dina ryckningar. 
 3. Medicinering – är ofta en besvikelse vid funktionella myoklonier. Många patienter har provat läkemedel som klonazepam (Iktorivil) utan framgång.
 4. Hypnos – Ibland kan ryckningar och hoppningar förbättras under hypnos, och det kan vara möjligt att lära sig självhypnos som du kan använda hemma.

Tyvärr märker många patienter med funktionell myoklonus att det är svårt att bli av med problemet. Men det är verkligen värt att försöka att bli bättre. Bara att veta vad det är kan ge vissa en värdefull sinnesfrid.

En kommentar om Godartade muskelryckningar – som ibland kallas “benigna fascikulationer”: Benigna fascikulationer betraktas vanligtvis inte som en funktionell störning, men vi nämner dem eftersom de är godartade, orsakar oro och kan finnas samtidigt som vissa andra symtom på den här hemsidan.

De flesta människor har små ryckningar då och då, särskilt runt ögat och i fingrarna. Sådana ryckningar är så vanliga att det är normalt att det förekommer.

Däremot får vissa mer och mer ryckningar tills det känns i flera delar av kroppen och nästan hela tiden. Detta kan begripligt nog leda till oro över vad som orsakar symtomen, vilket i sin tur kan göra ryckningarna ännu värre.

Det är känt att spridda godartade ryckningar förekommer oftare hos läkarstudenter och läkare, som oroar sig över att ha en motorneuronsjukdom (ALS) när de känner symtomen. 

Egentligen skiljer sig ryckningarna som man ser vid detta godartade tillstånd, som påverkar hela muskelfibrer, från de mindre slingrande rörelser (som kallas fascikulationer) som man ser vid motorneuronsjukdomar. Tillståndet benämns lite felaktigt “benigna fascikulationer”. Det finns flera orsaker till spridda muskelryckningar, men godartade ryckningar är det vanligaste.

Att veta vad det är kan, precis som vid funktionella symtom, bidra till att det går över av sig självt.

Det här är en artikel skriven av en läkare (på engelska) som hade benigna fascikulationer och sjukdomsångest, som till slut gick över av behandling.

kelly osbourne weight loss green tea pills weight loss hypothyroidism diet legal speed diet pills ariel winter weight loss keto diet on the go top weight loss food weight loss by walking quick weight loss workout heart rate and weight loss 3 day cleanses weight loss is whole wheat pasta good for weight loss how much weight should i lose on contrave alcohol weight loss mexico weight loss surgery reviews shred weight loss la weight loss plan progesterone only pill weight loss how to lose weight and build muscle in one month women before and after weight loss can you have honey on the keto diet keto diet ratio mango africano diet pills reviews metformin and keto diet keto diet and fasting when was the keto diet created keto diet fats list fat burning pills at walmart pure life keto pills reviews the keto reset diet pdf free 7 days chinese diet pills best cleansing diet pills malaysia diet pills juice cleanse weight loss

charlottes web cannabidiol cooking cbd oil in crock pot cbd oil by mail cbd oil in21078 zip cannabidiol toxicity cbd oil and cancer reviews non psychoactive cbd oil cbd oil ky free hemp oil samples cannabis oil and lung cancer cbd oil ckd eating cannabis oil cures cancer top 5 cbd full spectrum cbd oil 500mg cbd oil weedmaps why should i try cbd oil cbd oil topical eczema mill no 5 cbd oil cbd oil rite aid cbd oil dose chart for horses indigo cbd oil is it illegal to mail thc free cbd oil cbd oil and alz does cbd oil help with benzo seizures tommy chong cancer hemp oil icomr cbd oil european cbd oil health risks cbd oil cbd oil willie nelson does cbd oil increase white blood cell count difference between 500 and 750 cbd oil methadone and cbd oil interaction lord james cbd oil fort walton beach cbd oil will cbd oil interfere with tamiflu

sex enhancing herbs male enhancement pills vimax hard on pills at walgreens 100mg viagra street price prices viagra new pill for ed viagra deals how to increase sex time naturally gorilla male enhancement duck dynasty male enhancement pills what can you do for erectile dysfunction what drugs can cause ed otc medicine for erectile dysfunction custom formula male enhancement pills longinexx male enhancement pills magic beans male enhancement reviews viarex male enhancement male enhancement pills in guatemala rhino 69 pills wholesale viagra generico can i get male enhancement pills how to make a penis enlargement review on progentra male enhancement pills 12 penis enlargement pumps male enhancement pill tester viagra wikipedia wholesale pills penis from usa best natural supplements for male libido pills rhay increase penis size cialis manufacturer coupon lilly what is main ingredient in testosterone pills whats good for testosterone booster testosterone shots vs pills pills for better sex

home window repair pasco wa home window repair lancaster pa home window replacement in seattle window screen repair miami free home window replacement program electronic window repair casement window replacement best replacement windows for older home how often should windows be replaced replacing windows on brick home 36 x 72 replacement windows lowes window treatment installation andersen 400 series vinyl replacement windows home window repair gainesville costco window replacement florida room replacement windows replacement passenger side window replacement window styles replacement double glazed window glass block window installation prices window replacement marin county home window repair dolton illinois energy savings window replacement truck topper window replacement door sidelight replacement glass window screen frames replacement cost for egress window installation window repair ormond beach window installation vinyl siding home window repair philadelphia ms window vertical blinds repair replacement windows springfield ma home window repair north charleston window replacement nashville tn