Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Fysioterapi / Träning

Fysioterapi / Träning

Sedan ungefär 2012 finns det allt mer evidens för att fysioterapi har en viktig roll vid behandling av FNS, särskilt för personer med rörelserubbningar eller svaghet. 

Personer med FNS har väldigt ofta trötthet, svaghet eller smärta som de märker blir värre vid träning. 

För många patienter är problemet inte så mycket att de inte är aktiva, utan att aktiviteten de utövar blir väldigt ojämn. De dagar man känner sig pigg försöker man hinna ikapp allt man inte kunde göra de dagar man mådde sämre, men senare samma dag eller nästa dag mår man dåligt igen.

När dina symtom blir sämre igen kan du tappa motivationen och känna dig “tillbaka på ruta ett” igen. Diagrammet nedan visar vad som händer.

… Du kommer fortfarande att ha dagar då du känner att du är “tillbaka på ruta ett”, men att du förbättras långsamt överlag är det viktigaste … 

… Ja, aktivitet gör symtomen värre, men nej, du orsakar inte mer skada.

En av principerna för rehabilitering i sådana här lägen är att du förmodligen gör för mycket på de bra dagarna, och inte tillräckligt mycket de dåliga dagarna.

Sätt upp ett blygsamt mål, det kan vara att promenera till affären eller någon enkel hushållssyssla. Gör något som är lite mindre än du skulle göra någon av dina bästa dagar, men mer än du skulle göra under någon av dina värsta. 

Om du håller dig till SAMMA aktivitetsnivå varje dag märker du förhoppningsvis att efter ett tag, kanske ett par veckor, så gör denna SAMMA aktivitetsnivå dig lite mindre trött eller orsakar lite mindre smärta än den gjorde förut.  

Du kommer fortfarande att ha dagar då du känner att du är “tillbaka på ruta ett”, men att du förbättras långsamt överlag är det viktigaste (se diagrammet nedan)

Allt det här är enklare sagt än gjort. 

Fysioterapeuter kan ofta hjälpa till mycket i sådana här situationer. De är vana vid att arbeta med svårigheter i vardagen oavsett vad som orsakat dem. De kan hjälpa till att skapa ett graderat träningsprogram som passar just dina symtom och hjälpa dig att arbeta dig igenom det. Graderad träning har visat sig hjälpa vissa personer med långvarig trötthet och smärta. Mer detaljerad information om det finns här.

Graderad träning passar inte alla, och ingen ska känna sig tvingad in i det. Vissa behöver stabilisera sin aktivitet först genom att använda så kallade “pacing”-tekniker innan man är redo att börja tänka på graderad träning.

Fysioterapeuter och Arbetsterapeuter kan också ha en avgörande roll vid arbetsåtergång – t.ex. att vara ge råd när det samarbete med arbetsgivare. Läs mer om arbetsrelaterade frågor här.

Psykologer kan hjälpa dig att hantera de oundvikliga “toppar och dalar” som följer av att påbörja den här sortens rehabilitering.

Något som ofta blir fel är att när ökande aktivitet ger ökade symtom, så drar man slutsatsen att man har förvärrat sitt tillstånd eller till och med orsakat skada på t.ex. rygg eller muskler. Det viktigaste att veta här är att du orsakar inte någon skada om du gör det långsamt. Ja –  aktivitet ökar symtomen, men nej – du orsakar inte mer skada.

Ju mer aktiviteter du ägnar dig åt, desto lindrigare kommer symtomen förhoppningsvis att bli (så småningom).

Här finns en artikel från 2014 med detaljerade konsensusrekommendationer gällande fysioterapi vid Funktionella motoriska störningar (engelska). Artikeln är skriven av fysioterapeuter, neurologer, arbetsterapeuter och neuropsykiater med erfarenhet från behandling av patienter med FNS. 

Du kanske vill tipsa din fysioterapeut om artikeln för att se om det kan ge er några nya idéer.

blue male enhancement pills how to grow your penis daster without pills does progesterone increase testosterone circle k sex pills pills to get an erection hims male enhancement male supplements for ed cheaper alternative to viagra male enhancement free sample free shipping wanna buy penis enlargment pills rhino 7 male enhancement pill pills that make penis fatter or longer stamina pills that work roaring tiger pills male enhancement is there viagra for ladies buy viagra in store review male enhancement products male enhancement pills ron jeremy penis enlargement technic best reviews for penis girth growth pills spices that increase testosterone where can i get penis growth pills at walmart ptx male enhancement pills penis enhancement that works congo male enhancement pills testosterone booster and weight loss pills alpha rlx male enhancement pills superzen male enhancement pills what pills allow your penis to be erect natural ways for penis enlargement having sex with male enhancement feree sex

bulimic weight loss best over the counter colon cleanse for weight loss weight loss clinics that prescribe phentermine near me workout schedule for weight loss maxi climber weight loss gma keto diet nutrisystem 5 day weight loss kit powder supplements for weight loss whitney way thore weight loss most effective and safe diet pills 6 day weight loss herbs to lose weight fast 1400 calories a day weight loss top 10 weight loss pills over the counter keto diet how much fat keto diet plan india pdf diet soda keto friendly list of foods on the keto diet latest weight loss pill hiit workouts for weight loss pills that will make you lose weight fast iud removal and weight loss hypothyroidism pills weight loss how many calories on the keto diet mediterranean diet keto celebrity weight loss garcinia cambogia caffeine free fat burning pills slimfast keto diet plan documentary about keto diet food to eat on keto diet ultra fast keto boost pills diet pills at walmart reviews

pet releaf hemp oil 330 how many mg of cbd oil gor 14 yr old cbd oil for sleep and relaxation kannaway cbd oil reviews how is cbd oil made from hemp cbd oil drug withdrawal cbd oil for anxiety and pain cbd oil when taking prescription drug interactions does cbd oil make u sleepy or lose weight occ cbd oil cbd oil 7000mg cbd oil decalcify pineal gland proffesional cbd oil full spectrum cbd oil ebay cbd oil for tetanus cbd oil making me tired diamond cbd oil coupon codes cbd oil capsules prices works cbd oil use of cbd oil cbd oil kalki longmont cbd oil cbd oil work drug test buy cbd oil tampa chiari malformation and cbd oil nightingale remedies hemp oil relief cream reviews can using cbd oil cause a positive drug test cbd oil mooresville nc dr shultz cbd oil michigan legalize weed cbd oil cbd oil highest percentage of thc allowed texas does cbd oil come up in a drug screen

home window repair clovis nm replacement windows buy one get one free apartment window replacement window ac installation kit window screen frame replacement home depot shed window replacement home depot replacement windows cost 24x36 replacement window pacesetter windows replacement parts average prices for replacement windows hurd window replacement glass window glass replacement austin texas andersen window screen replacement spline window blind repair parts skylight window replacement cost best window installation company wood window sills replacement lg portable air conditioner window installation window installation orlando alside mezzo window blind installation charlotte nc anderson doors and windows near me window screen repair kit walmart door glass repair how to repair rear window convertible replacement wood window repair gainesville ga st louis window repair window screen repair binghamton ny cost for total home window replacement home window replacement tampe putty replacement