Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionella synrubbningar

Funktionella synrubbningar

Synen kan drabbas vid funktionella eller dissociativa tillstånd. De vanligaste typerna av synrubbningar är följande:

Oskarp/grumlig syn

Tunnelfält är ett tecken på funktionell synrubbning

Det är vanligt att patienter beskriver att synbilden ibland blir “suddig” och att de tvingas spänna ögonen för att få tillbaka normal synskärpa. Ibland kan man börja se dubbelt. Symtomet beror ofta på en “ackomodationsspasm”, vilket sker när något av ögonen för aktivt riktas in mot näsan. Ackomodation är en normal ögonrörelse, men det kan ibland bli överaktivt hos patienter med funktionella symtom.

Ljuskänslighet (Fotofobi)

Symptomet förekommer ofta hos personer som lider av kroniskt trötthetssyndrom. Det kan också uppträda hos personer med funktionell svaghet och känselstörning. Ofta är man mer känslig för ljus på samma sida av kroppen som man har svagheten i. Starkt ljust kan till och med förvärra svagheten i vissa fall.

Som reaktion på detta symptom börjar man kanske bära mörka glasögon. Problemet är att detta ofta leder till att ögonen blir ännu mer ljuskänsliga. Det är bättre att under en tid gradvist utsätta ögonen för mer och mer ljus. Det får ta tid; ta det i lagom takt.

Nedsatt syn/förlust av syn

“Spiralfält” ses vid synfältsundersökningar och kan vara ett tecken på funktionell synrubbning

Detta symtom förekommer mera sällan. Personen som lider av detta kan uppleva att de förlorar synen i ett av ögonen, eller i båda ögonen. Ibland blir patienten helt förblindad. För att ställa diagnosen “funktionell blindhet” måste ett antal test göras, som visar att pupillerna reagerar på ett normalt sätt, att ögonen reagerar på rörliga stimuli och att de områden i hjärnan som behandlar synintryck är oskadda.

Personer som lider av funktionella synrubbningar kan uppvisa speciella tecken i synfältstest, till exempel tunnelseende eller något som kallas “spiralsynfält” (se bilderna ovan). 

Den vanligaste typen av funktionell synrubbning märks oftast av personen enbart som en tillfällig grumling av synen – eller att inte se så bra på ett öga när man håller för det andra. Det är väldigt vanligt att man upplever att synen verkar mycket sämre när man gör ett syntest eller blir undersökt av en läkare, än i det dagliga livet. Det är ett vanligt drag hos funktionella symtom att de förvärras när man fokuserar på det.

 Det finns inte mycket forskning om behandling för funktionella synrubbningar.

Jon Stone har skrivit ned sina erfarenheter från behandling av två patienter med funktionell blindhet i den här artikeln: Seeing again: treatment of functional visual loss.

Brus eller “snö” i synfältet, “Visual Persistence Phenomena”

Ibland kan man bli varse att synfältet fylls av något som ser ut som prickar eller snöflingor. Detta kan bero på ögon- eller hjärnsjukdomar, men det kan också vara ett helt ofarligt, normalt fenomen. Alla som tittat länge på en starkt lysande bakgrund kan börja se “ludd” eller “brus” som rör sig i synfältet. Hos vissa personer försvinner inte detta. Normalt filtrerar hjärnan bort den här typen av överflödig syninformation. Forskning har kopplat “snö i synfältet” till migrän. 

Vissa kan också uppleva att synintryck dröjer sig kvar, särskilt efter att tittat på något en längre tid eller när man försöker följa något som rör sig snabbt med blicken. Precis som vid “snö i synfältet” är det viktigt att utesluta att en neurologisk skada eller ögonsjukdom orsakar detta, men det kan precis som vid “snö i synfältet” uppstå som ett symtom utan neurologisk sjukdom. Det kan då återigen bero på att den normala mekanismen i hjärnan som ska filtrera bort överflödig syninformation inte fungerar som den ska.

Det finns en organisation som intresserar sig för och arbetar för att öka kunskaperna om “snö i synfältet”:  https://www.visualsnowinitiative.org/

home window repair oak harbor glass repair places near me plastic window repair s340 replacement window window glass replacement chicago cost replacement windows window sash springs replacement anderson window replacement screens fixed window glass replacement window replacement plymouth mn window glass replacement dayton ohio aluminium window replacement back window replacement near me airstream replacement windows bay window canopy replacement home window replacement billings mt window replacement traverse city hurd window replacement average cost for a window replacement permanent window ac installation alside window installation putting new windows in a house window ac units repair order replacement window screens window repair nashville tn replacement windows houston texas window screen repair long island home window replacement lewiston window antenna repair repair internet explorer window xp changing windows vinyl replacement window rating double glazing repairs window repair norfolk va double glazing lock repairs viking window rollers replacement parts window replacement for mobile homes replacement window screen pull tabs

how much weight can you lose on keto oprah weight loss surgery how does apple cider vinegar help you lose weight quick trim diet pills reviews pregnancy weight loss exercises brazilian diet pills that work joey diaz weight loss 6 month weight loss transformation weight loss dinner recipes simply keto diet 30 day challenge weight loss keto diet examples how to lose alcohol weight best foods to lose weight quickly atomic weight loss pill fibre pills to lose weight emilie de ravin weight loss burn pills weight loss cardio and weight loss ann wilson weight loss fir weight loss my keto diet app insulin resistance diet pills wellbutrin xl 150 mg weight loss as seen on tv diet pills konjac pills weight loss weight loss pills from doctor slim suit weight loss yanhee diet pills medically supervised weight loss program weight loss pills ad first week of keto diet cheap diet pills that work fast my fitness pal weight loss nv diet pills caffeine free prescription fat burning pills xs diet pills reviews best weight loss pill on the market today

pet releaf hemp oil 330 hemp seed oil cystic acne feel rite cbd oil cbd oil full spectrum side effects where can i buy cbd oil in arizona is cbd oil federally approved where to buy cannabis oil in florida cbd oil comparison chart pure cbd oil extract is cbd oil better than hemp oil coffee cbd oil incognito thc oil cbd oil wife starter pack cbd oil and heart cells no hemp cbd oil how to measure dosage cbd oil cbd oil tucker ga cbd oil in stores where to buy cbd oil in hot springs arkansas the cbd oil is good for psoriasis how to transport cbd oil where can you get cbd oil in nc cbd oil sample size cbd oil and neutrophils what is the recommended dose for cbd oil cannabis oil research greenroads cbd oil 350 mg does cbd oil make you drowsy fda to will ban cbd oil does cbd oil help with knee pain cbd oil strength for otal cbd oil capsules 10 mg how to stop cbd oil worthless healing rose cbd oil what is the difference in 750 mg of cbd oil and 30 ml differencebetween plus cbd oil green and gold thm store cbd oil cbd oil and protein in urine

sildenafil prescription online best rated testosterone boosting supplements does high t testosterone booster work silverback sex enhancement big man male enhancement actress in viagra commercial at what age does erectile dysfunction start saags male enhancement pills ayurvedic testosterone booster how to make my gf horny edging penis enlargement male enhancement pills raided cialis blue pill mob candy male enhancement pills what is the best testosterone booster available increase sex drive pills male enhancement as seen on tv too hard pill best penis enlargement excercise red male enhancement pills free trial does masterbation increase testosterone levels penis enlargement hormones anything over the counter like viagra do you take free testosterone pills every day stallion sex pills penis enlargement center number one selling testosterone booster nitric oxide foods ranked testosterone pills gnc reviews pxl male enhancement formula best herbal male enhancement pills for ed testosterone pills rite aid health source penis pills penis enlargement pills whole sale usa testosterone pills for sex andro 400 testosterone pills is testosterone pills prescription drugs sex enhancement affiliate program