Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Behandling / Psykologisk behandling

Psykologisk behandling

Psykologer och psykiatrer som är bekanta med det här området kan ha mycket att erbjuda personer med FNS.

Psykologer som arbetar inom den somatiska sjukvården, inom rehabilitering, eller med långvarig smärta och trötthet känner troligen till det här området. Konsultpsykiatrer och neuropsykiatrer känner definitivt till det.

Missuppfattningar kring psykologi / psykiatri och FNS

Det finns flera anledningar till att patienter med FNS kan ha nytta av att träffa en psykolog eller psykiater.

Många patienter utvecklar FNS utan att vara stressade. Symtomen kan ha kommit “som en blixt från klar himmel” eller i samband med en fysisk skada, och det enda som är stressande med det hela är att ha symtomen! 

Det finns också många som utvecklar FNS under en stressig period. Det behöver dock inte betyda att stress var den enda faktorn eller ens den viktigaste.

Såklart kan stress i livet, både nyligen och för länge sedan, göra allting värre. Det kan vara huvudorsak till FNS hos vissa, men hos många är det inte lika viktigt. 

Många har förståelse för att andra kan behöva träffa en psykolog eller psykiater, men har svårt att se sig själv som någon som skulle behöva det. Om du vill ge behandlingen alla chanser, kan du behöva lägga undan egna fördomar.

En del tänker också att om de skulle träffa en psykolog eller psykiater så skulle samtalet och “behandlingen” bli som gammaldags psykoanalys. Den klassiska (och felaktiga) uppfattningen är att psykiatern ber dig “berätta om din barndom”, att du blir lurad att avslöja alla dina hemligheter och att psykiatern slutligen berättar för dig hur du har blivit som du blivit.

Att träffa en psykolog eller psykiater går sällan till på det viset. Att utforska saker som hänt i ditt liv kan vara väldigt hjälpsamt för vissa. Men utforskandet görs oftast när man har lärt känna varann.

Som vi har förklarat på sidan om “orsaker”, så kan det vara väldigt svårt att peka på exakt vad som orsakat att någon fått FNS. Ibland är det tillräckligt att komma fram till att “du har en sårbarhet för att få FNS, låt oss försöka komma fram till hur du kan bli bättre”.

Så varför ska jag träffa en psykolog eller psykiater?

En vanlig, och motiverad, fråga är “Hur skulle att prata med någon kunna göra mina symtom bättre?” 

Detta är de vanligaste sätten som “att prata om det” kan hjälpa:

  1. Att bättre kunna förstå bakgrunden till ditt tillstånd – till exempel att det är vanligt, att du inte orsakat det själv, att det inte är inbillat, inte beror på en sjukdom utan på ett potentiellt behandlingsbart problem med nervsystemets funktion. Det kan ta lång tid för detta att sjunka in, och en psykolog eller psykiater kan hjälpa dig med det.
  2. Att prata om beteenden som kan ligga i vägen för din återhämtning – till exempel om du har en långvarig ryggsmärta och ett svagt ben som försämras vid träning. Du kanske har undvikit att röra dig eftersom du blivit orolig över att det skulle kunna skada din rygg. Genom att förstå att rörelse tillfälligt kan ge ökad smärta, men att du inte skadar ryggen, kan du få hjälp att våga experimentera med rörelser mer. 
  3. Att prata om tankar som kan ligga i vägen för din återhämtning – till exempel någon med funktionella anfall som besväras mycket av oro för att få ett nytt anfall. Ju mer man förväntar sig att få ett nytt anfall, desto mer sannolikt är det att det inträffar.
  4. Identifiera känslor kring nedstämdhet och oro – till exempel när du har haft symtomen en längre tid. Du kanske har utvecklat depression, ångest eller panikattacker. Ibland kan det också finnas symtom på posttraumatiska besvär, tvångstankar eller ätstörning.
  5. Problemlösning – många av livets problem har inga enkla lösningar. Men för många av vardagens utmaningar, som att lösa skuldproblem eller att få hjälp för ett barn som blir mobbat kan det finnas lösningar som du inte har tänkt på. Ett problem mindre kan få det att kännas lättare.
  6. Identifiera traumatiska erfarenheter – vissa med FNS har varit med om väldigt traumatiska upplevelser som har gjort dem mer sårbara för att få funktionella symtom. Det kan handla om negativa erfarenheter som barn eller vuxen. Till exempel fysiska eller sexuella övergrepp ökar sannolikt sårbarheten för dissociativa symtom senare i livet. Traumafokuserad terapi kan hjälpa i sådana fall, och många med FNS söker sådan hjälp för att prata om och bearbeta svåra erfarenheter. 

Om man lägger ihop alla dessa saker kan man bli förvånad över hur hjälpsamt “att prata om det” kan vara.

Psykologer och psykiatrer arbetar på många olika sätt. Du kan behöva prata med din husläkare/familjeläkare eller neurolog om vem som skulle passa för dig att träffa.

Om du vill läsa om vilka evidens som finns för psykologisk behandling vid FNS finns en läsvärd översiktsartikel här (engelska): https://jnnp.bmj.com/content/jnnp/92/1/36.full.pdf

Du kan också titta på en video som sammanfattar resultaten från den hittills största studien av psykologisk behandling vid FNS (engelska): CODES-studien

herbs male enhancement low libido during menopause viagra professional vs viagra improving sex performance best time to take viagra 100mg apexx male enhancement how to get viagra without a doctor why are there not testosterone pills top 5 male enhancement pills 2021 sex pill for male vitamin for sexual performance which penis pills are best penis enlargement surgery facts cialis refractory period does propecia increase testosterone what are the best sex pills medications for sexual dysfunction sexual enhancement for man fda approved ed drugs pills to make my penis thicker what exercise helps erectile dysfunction how to please a man with erectile dysfunction testosterone supplements hair growth testosterone pills actually lowered testosterone male max enhancement pills free trial sex enhancement paypal male enhancement pill sold near me male enhancement pills that grow is there penis pills that work pills that helps with testosterone shot testosterone pills and ed red stag male enhancement pills

ozempic weight loss trokendi xr weight loss healthy breakfast recipes to lose weight the keto diet podcast fantasia weight loss hot water weight loss how does water help lose weight weight loss pills that expand in stomach best rx diet pills danger of keto diet keto diet effect on liver how to begin a keto diet velocity weight loss pills reviews how many carbs to lose weight calculator dollar store diet pills diet mountain dew on keto what diet pills really work and are safe keto diet cereal online adipex diet pills diet plan to lower cholesterol and lose weight cur diet pills weight loss tea recipes best keto diet desserts taking synthroid at night weight loss keto diet for men over 50 keto diet sugar cravings keto diet and hypertension biggest loser weight loss calculation sushi keto diet over the counter diet pills typically contain fibre pills to lose weight moriche palm diet pills

scratched home window repair tools how to replace double hung windows what is a replacement window va window repair custom size vinyl replacement windows aaa window repair wichita california replacement windows fountain valley ca best wood replacement windows john deere replacement windows replacement windows cape cod andersen doors and windows replacement parts what is a window sash replacement double hung window replacement jamb liners replace a broken window pane window replacement tax credits shed window installation kansas window replacement home window repair louisville ky alside replacement window reviews home window repair in roseville ca weathertech window deflector installation home window replacement manchester ga air king window fan installation window installation replacement storm door window repair window replacement humble tx andersen window repair nj electric window repair san diego window sealant repair home window repair hawaii best composite windows wood framed window repair

can i rub cbd oil on my skin healing cbd oil cbd oil for truck drivers is cbd oil bad for your heart cvs hemp oil this best cbd oil for vaping hemp oil and eczema cbd oil in juul pods pass drug test cannabis oil making kit is hemp oil legal in nj lenitivlabs cbd oil hemp oil cbd hemp oil cures arthritis states that cbd oil is legal can you take epilepsy meds with cbd oil cbd oil fascitis populer cbd oil for vaping how does cbd oil help multiple sclerosis can you pass a drug screen if you use cbd oil does cbd oil interact with prednisolone cbd oil age illuminent cbd oil and white blood cells is cbd oil marijouna erin at health nut news cbd oil male vs female cbd oil casper cbd oil store map lord cbd oil pure spectrum cbd oil flavor organic cbd oil without thc pg or vg cbd oil yuma where can you buy prescription strength cbd oil legal age in indaiana for cbd oil