Den här avdelningen innehåller videos och podcastavsnitt som behandlar olika aspekter av FNS, långvarig smärta och neuroforskning. De flesta är på engelska.

De fem korta filmerna under “Filmer om FNS” har svensk inläsning. De är alla runt en minut långa och ger en kort introduktion till FNS, orsaker och behandling. De togs fram av Alex Lehn, Neurolog i Brisbane, Australien, som en del av Australian FND Network tillsammans med företaget Explanimate.

Övriga filmer är i originalversion.