Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionell tremor

Funktionell tremor

Vad är funktionell tremor?

Funktionell tremor är den vanligaste formen av funktionell rörelserubbning. 

Vid funktionell tremor finns det en okontrollerbar skakning i en del av kroppen, vanligtvis en arm eller ett ben. Det beror på att nervsystemet inte fungerar som det ska, men inte på en bakomliggande neurologisk sjukdom. 

Funktionell tremor misstas ibland för Parkinsons sjukdom eller andra orsaker till tremor, som “Essentiell tremor”.

Till skillnad från vid Parkinsons sjukdom beror funktionell tremor på ett reversibelt problem med hur nervsystemet fungerar. 

Detta betyder att funktionell tremor kan förbättras och ibland försvinna helt, men det finns ingen “magisk behandling”. 

Vilka är symtomen vid funktionell tremor? 

En tremor är en rytmisk rörelse av en arm, ett ben eller annan kroppsdel, t.ex. huvudet. Funktionell tremor kan komma och gå under dagen. Den kan ibland bli uttalad och kan ändra i hastighet.  

Att ha funktionell tremor kan vara handikappande eftersom rörelserna inte kan kontrolleras (d.v.s. de är ofrivilliga).  

Funktionell tremor börjar ofta plötsligt, men kan också komma gradvis. Det kan uppstå i en eller flera av följande situationer:

 1. En fysisk skada eller smärta i en kroppsdel. Funktionell tremor kan uppstå som en del av Complex regional pain syndrome
 1. Efter att man fått tremor av en annan orsak, t.ex: 
 • en medicinbiverkan
 • en svimning med ryckiga rörelser
 • en infektion som gav hög feber och skakningar (frossa)
 1. Efter att ha blivit skrämd eller haft en panikattack.
 1. Med symtom som kallas ‘dissociation’ (att försvinna iväg eller “zooma ut”) vilket kan ske utan att man känner rädsla.
 1. Ett bakomliggande tillstånd med mild tremor, som “essentiell tremor” har blivit “förstärkt” av funktionell tremor. 

 

Hur ställs diagnosen? 

Diagnosen Funktionell tremor ställs vanligtvis av en neurolog. Det kan vara svårt att ställa diagnosen eftersom det krävs expertkunskap kring alla olika sorters tremor som orsakas av neurologiska sjukdomar, varav vissa är ovanliga. 

Detta är några saker som en neurolog tittar efter för att diagnostisera funktionell tremor: 

 1. Tremor som upphör eller ändrar rytm när man “härmar” rörelser med sin välfungerande arm eller ben. Detta kallas “entrainment test”.
 2. Svårigheter att göra rytmiska rörelser med den välfungerande handen (eller benet).
 3. Tillfällen då tremorn är borta. 
 4. Varierande frekvens (hastigheten på skakningarna varierar) 
 5. Tremor som blir mycket sämre när någon försöker att hålla din arm eller ditt ben stilla. 

‘Intern tremor’

Det är ganska vanligt att personer med FNS, men även personer med andra neurologiska tillstånd, upplever en typ av tremor som man kan känna på insidan men som andra inte kan se. Detta kallas ibland ‘intern tremor’. Ibland kan det också vara en väldigt lätt tremor som andra knappt kan märka.

Intern tremor kan vara riktigt besvärligt, och det kan vara till viss hjälp att veta att även andra har det. Liksom vid vissa andra FNS hänger mekanismen sannolikt ihop med en uppskrivning av “volymratten” för hur hjärnan uppfattar rörelser och förnimmelser inifrån kroppen.

Det är faktiskt normalt att ha en väldigt lätt tremor om du håller händerna rakt framför dig. Detta kallas fysiologisk tremor. Intern tremor uppstår hos vissa därför att deras hjärnor blivit uppmärksamma på den fysiologiska tremorn och det sker en “förstärkning” efter hand.

Hur behandlas det?

Titta igenom sidorna om behandling på den här hemsidan. 

Litar du på diagnosen? 

Det är nödvändigt att du känner att du har fått rätt diagnos på dina besvär. Om du inte gör det kommer det att vara svårt att använda de rehabiliteringstekniker som föreslås här.

Om du inte känner att du har funktionell tremor behöver du se över på vilken grund diagnosen är satt. Du borde ha några av de kliniska tecken som beskrivits ovan. Om du har det, hur kommer det sig att du inte litar på diagnosen du har fått?

Du behöver inte vara stressad för att ha funktionell tremor. Faktum är att funktionell tremor märks mer när man slappnar av eller inte tänker på något särskilt. Kanske är du avvisande till diagnosen för att läkaren antydde att det var “stressrelaterat” – det kan ha skett ett missförstånd om det var så.  Vi vet att många patienter med funktionell tremor har stress som en av orsakerna till sina symtom, men många har det inte. Så om du är stressad eller inte har ingen betydelse för diagnosen. 

Specifika fysioterapeutiska tekniker

(Med tack till Glenn Nielsen, Fysioterapeut vid Institute of Neurology, London)

Allt det här behöver tränas vid upprepade tillfällen, och många övningar kommer att verka omöjliga eller svåra i början. Du ska försöka att förändra en “vana” i din hjärna, och det är ingen enkel sak att göra. 

 1. Försök att göra en frivillig tremor “ovanpå” din befintliga tremor, kanske med en viftande armrörelse som en orkesterdirigent. Ändra sedan rörelsen till bredare och långsammare rörelser för att till slut stanna. Stannar din funktionella tremor kortvarigt när du gör detta? Fortsätt att öva för att se om det ger dig bättre kontroll.
 2. Se om du kan påverka rytmen på din funktionella tremor genom att göra en rytmisk rörelse med din “bra” sidas arm eller ben. Be en vän göra en knackande rörelse som du ska kopiera. Vännen startar med en jämn rytm, men kan sedan öka och sakta ned farten vilket kommer göra det svårare för dig att följa. Om rytmen på din funktionella tremor följer efter den här “externa” rytmen, kan du se efter om det går att sakta ned den externa rytmen tills din tremor kanske stannar. 

Titta på videorna nedan där läkare gör “Entrainment test” för att förstå mer om detta.

Video 1 + Video 2

Roper et al. How to use the entrainment test in the diagnosis of functional tremor. Pract Neurol 2013;13:396-398

 1. Att lära sig att först spänna och sedan slappna av i muskler. Funktionell tremor kommer sig ofta av att alla muskler i armen eller benet omedvetet spänns på en gång. Genom att lära sig en teknik som heter “progressiv muskelavspänning” kan du få hjälp att få tillbaka kontrollen över din muskelspänning. 
 2. Försök att göra övningarna framför en spegel. Det kan hjälpa din hjärna att lära sig var den kopplar fel.
 3. Om ditt ben “studsar” när du sitter ned, träna på att hålla din fot platt mot golvet så länge du kan. Det kan kännas konstigt att göra det, men det kommer att påminna din hjärna om att detta är den normala positionen. Du kan också försöka att studsa din “normala” fot mot golvet – allra helst härma någon annan som varierar rörelsen åt dig.  Att sitta på olika sätt i stolen och fördela vikten på olika sätt kan också hjälpa. 

Andra behandlingar

Titta på behandlingssidorna för att ta reda på mer om specifika behandlingar som kan passa dig. Funktionell tremor kan hos vissa patienter ha en särskild koppling till ångest. 

Det är vanligt att ångestkänslor är kopplade till själva tremorn. “Vad kommer folk att tänka om mig?” “Kommer hela jag att börja skaka?” “Skulle det kunna bli pinsamt?” Men det är fortfarande ångestkänslor. 

Många patienter med funktionell tremor har inte ångest, men om du har det kan det vara viktigt att ta tag i det och söka specifik behandling för att kontrollera överdriven oro. Det kan ibland hjälpa. 

Vissa patienter berättar om att tremorepisoder “rensar upp” uppsamlade symtom som kan vara svåra att beskriva, som spänning eller yrsel. De vill inte ha sin tremor, men de märker att när den kommer (om den kommer som episoder) så verkar den minska de här känslorna. Om det här passar in på dig kan det hjälpa att ta upp det med personal som hjälper dig med behandling. 

Hypnos

Ibland förbättras tremorn under hypnos, och det är möjligt att hypnos som du lär dig att utföra själv kan hjälpa.

keto diet menu natural weight loss products dr oz new diet pills what is ultra fast keto boost semaglutide weight loss whats a keto diet does fiber help with weight loss woman dies from diet pills weight loss diet recipes asian weight loss food delivery weight loss diet pills webmd can you have alcohol on keto diet hypothyroid medication weight loss can i eat canned tuna on keto diet keto diet green beans slenderized keto diet reviews pregnancy weight loss diet best diet pills to buy in stores breakfast on the keto diet joint pain on keto diet metamucil reviews weight loss orange on keto diet strict diet to lose weight

penis enlargement tumblr testosterone pills increase dick size how to buy cialis vertigrow male enhancement cheap viagra online canada how to check if you have erectile dysfunction how long does 100mg viagra last viagra pill otc pills for erectile dysfunction test 7 testosterone booster reviews are erectile dysfunction drugs safe buy male enhancement pills near quincy ma foods to increase low testosterone 100mg viagra cost exryt male enhancement pills food revolution ocean robbins testosterone pills pros and cons of penis extention pills ht testosterone pills review nitroglycerin pills in penis head do you need a prescription for viagra in canada sex enhancement vagina mustard oil for penis enlargement best testosterone pills for sale at gnc viagra connect walmart

does cbd oil test positive cbd oil woodland hills strongest cbd oil for pain whispering showlow cbd oil yolo cbd oil best quality cbd oil on amazon does cbd oil reduce pain cbd oil for dermatomyositis cannabis oil extraction butane cbd oil capsules for sale in kansas cold symptoms due to cbd oil cbd oil and hypertension can cbd oil help marijuana addiction cbd hemp oil texas cbd oil hemangioma journal of dermatological treatment cbd oil which cbd oil is good anxiety and inflammation cbd extra virgin olive oil spray by plus cbd oil cbd oil in bonita springs florida 12969 cbd oil upc ingesting cbd oil for skin which cbd oil is safe for vaping cbd oil with colitis seabedee 1500mg full spectrum cbd oil

best replacement windows for southeast wisconsin house window replacement rockville home window replacement charlotte nc timber window repairs replacement windows akron ohio home window repair what is a good price for replacement windows cape cod window replacement miata rear window replacement repairing double hung windows casement window replacement cranks drivers side window glass replacement window replacement hastings mn window replacement lowes how to replace broken window panes chicagoland window replacement window repair colorado home window replacement beaver falls pa window repair estimates new and replacement windows boise idaho window glass repair norfolk va home window repair scottsville ky home window replacement concord repair rear window defroster