Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska

Smärta

Vad är långvarig smärta? 

Ihållande eller långvarig smärta är ett väldigt vanligt symtom hos patienter med FNS. Den här hemsidan är inte gjord för att gå igenom smärta i detalj. Det är ändå viktigt att om du har långvarig smärta som en del av din sjukdom, så har de två sakerna troligen med varandra att göra.

Under de senaste 10-20 åren har vi har lärt oss mycket om mekanismerna bakom långvarig (tidigare kallad ”kronisk”) smärta. Långvarig smärta skiljer sig från akut (plötslig) smärta som du får om du skär dig i fingret. Det rör sig om olika mekanismer i kroppen. 

Långvarig smärta beror ofta på att ”volymratten” skruvats upp i de delar av nervsystemets nätverk som hanterar smärta. Den som lider av långvarig smärta kan inte bara ”skruva ner volymen”, smärtan är VERKLIG. 

På så sätt kan långvarig smärta, precis som FNS, ses som ett problem med funktionen i nervsystemet; ett ”mjukvarufel” snarare än ett ”hårdvarufel” i nervsystemet. 

Här kommer några videoklipp som kan hjälpa till att förklara. 

Tame the Beast – från tamethebeast.org. Det här är ännu en fantastisk video av Lorimer Moseley – en smärtforskare och kliniker i Australien.

Den syftar till att förklara hur långvarig och akut smärta skiljer sig från varann.

Understanding chronic pain in 5 minutes

Gjord av GP Access and the Hunter Integrated Pain Service, New South Wales, Australien

What is chronic pain? 

Smärtlokalisationer

De vanligaste typerna av smärta bland personer med funktionella neurologiska symtom är: 

  1. Ryggsmärta – vanligtvis i nedre ryggen med spridning åt något håll 
  2. Nacksmärta – ofta ihållande och med försämring vid rörelse
  3. Spridd muskel- och ledsmärta – det här kallas ibland ‘fibromyalgi’, särskilt när det är kombinerat med trötthet och försämrad sömn. 
  4. Complex Regional Pain (CRPS) – Det här är när en kroppsdel blir smärtsam och svår att använda, oftast efter en mindre skada. Kroppsdelen kan bli svullen eller ändra färg ibland. Svaghet kan ses i den påverkade kroppsdelen, men är inte helt orsakad av smärtan utan liknar den svaghet man kan se vid funktionell svaghet. Funktionella sensoriska symtom och funktionella rörelserubbningar kan också ses vid complex regional pain.

Läs mer om det här problemet här.

Att förstå smärtans onda cirklar

En till sak som hantering av långvarig smärta har gemensamt med hantering av vissa funktionella symtom är att onda cirklar kan uppstå och göra problemen värre. Exempelvis, om du faller och skadar din rygg så kan du efter ett par dagar märka att det är svårt att röra dig på grund av att ryggen gör ont. Men efter den tiden är det bästa du kan göra att röra dig lite grann och långsamt öka din rörlighet. Det kommer att göra ont, men ju mer du gör det, desto mindre ont kommer det att göra.

Något som ibland går snett, särskilt efter en mindre skada, är att man oroar sig för att smärtan man känner i sin rygg är ett tecken på att något har skadats eller är trasigt. På grund av detta kan man begripligt nog bli motvillig till att röra sig, och tolka smärta som att det finns en skada och att man ska röra sig så lite som möjligt. Efter ett tag kommer dock det här sättet att förhålla sig till smärtan att leda till mindre och mindre rörlighet och mer och mer smärta. Figuren ovan visar detta.

Var kan jag få hjälp för smärta?

Om ditt huvudsakliga problem är smärta kan du få vidare hjälp vid en smärtklinik eller i ett smärtrehabiliteringsprogram, där man kan ägna mer tid åt att hjälpa dig att förstå och hantera din smärta bättre. 

Du kan läsa mer om långvarig smärta på stiftelsen Retrain Pain Foundations hemsida. Där finns en gratis nätkurs om långvarig smärta (även på svenska). 

easy keto diet plan breastfeeding vs pumping weight loss how to lose weight in my face keto diet hoax how to use chia seeds for weight loss keto diet and menopause thyroid weight loss pills herbal life diet pills aurora medical weight loss aimovig side effects weight loss oprah weight loss 1988 red mountain weight loss weight loss trials coconut pills for weight loss best time to eat banana for weight loss liquid keto diet do apple cider vinegar pills help you lose weight rapid weight loss detox diet bmi diet pills loss weight with exercise top lose weight pills fda approved over the counter weight loss pills keto diet safe for diabetics oprah weight loss keto pills weight loss pills statistics turmeric and apple cider vinegar for weight loss top pharmaceutical weight loss pills kendr weight loss pill comparing weight loss pills what does dash diet stand for oprah diet pills garcinia cambogia over 40 weight loss buying diet pills in mexico fx diet pills keto diet meal service body girdle for weight loss can the keto diet cause gout secret to weight loss what is the best weight loss pill sold at gnc can you eat mayonnaise on the keto diet

energy efficient windows nyc gila window tint installation 24 hour home window repair near me window sill replacement material window repair kits driver side window replacement cost sliding door window replacement average cost of window replacement in homes best window replacement companies near me window installation marin county vinyl slider replacement windows andersen replacement windows complaints pella thermastar replacement windows mercer window replacement parts windows surface pro screen replacement window sash cords replacement basement egress window replacement window installation grand rapids mi replacement window crank handle window repair new york city window replacement anchorage ak window glass repair orange county 36 x 66 replacement window window repair hoboken nj window quilt replacement parts window grille clips replacement window screen replacements lowes home window replacement lander wy installation of window film home window replacement morriston fl repair window 7 system files window replacement calgary window screen repair huntington beach imperial window replacement parts how to repair the window xp corsair c70 window replacement vinyl double hung window repair parts home window repair san jose home window replacement worcester window sash replacement kits

how to make salve with cbd oil cbd oil rapid city how to make the best cannabis oil benefits of cbd oil rachel ray cbd oil cbd for deep sleep cbd oil for topical pain relief rx pets cbd oil cbd oil distributorship legal cbd oil dose for 4500mg how do you take cbd oil in tincture form cbd oil dealer two rivers wi ucanna cbd oil cbd oil use review green revolution cbd oil rating where can i buy hemp seeds for high cbd oil content who sells cbd oil in taos does cbd oil help hashimotos fastest way for cbd oil to work is cbd oil good for children with adhd what is the dose of cbd oil for alzheimers lazurus cbd oil cbd oil has no thc cbd oil makes memory worse cbd oil bird buspar and cbd oil small cell carcinoma and cbd oil hemp oil high thc cbd oil berea ky dizzy because of cbd oil cbd oil salea forcast is cbd oil legal in philadelphia how to get treated with cbd oil in indiana once use drop of cbd oil how long til it works do i need a license to sell cbd oil in illinois the color of cbd oil buy 1500mg cbd oil cbd for anxiety and depression how to make cbd oil carrier oil cbd oil for actinic keratosis

viagra vs cialis reddit what can increase libido order viagra without prescription potency pills injecting viagra contraceptive pills after sex male buttock enhancement underwear best male libido enhancer review best male enhancement products reviews cheap ed meds online penis enlargement ebay sex pills viagra cost comparison of ed drugs best sex pills on the market penis enchancement pills to avoid pregnancy after sex otc testosterone pills male enhancement pills 30 minutes before alpha male plus performance enhancer number one natural testosterone booster is zytenz safe libido max for male male enhancement pills on tv chemical pills reduce penis size cree male enhancement best sex enhancers natural penis enlargement technique stamimax male enhancement where to buy erection pills over the counter does extenz male enhancement pills work best of the best male enhancement pills best dick enlargement pills 7k male enhancement pill reviews male enhancement pill 7x ginseng pills penis jodi west boner pills testosterone pills for erections at gnc tadalafil vs sildenafil vs vardenafil blue and white testosterone pills cock growing pills