Smärta definieras generellt INTE som en del av FNS. Men en stor andel – upp mot två tredjedelar av patienter med FNS – upplever långvarig smärta.

Långvarig smärta delar gemensamma mekanismer med FNS i och med att det rör sig om förändringar i nervsystemets sätt att fungera, snarare än strukturell skada som du kan se på en bildundersökning.

De här filmerna har samlats för att kunna hjälpa patienter med FNS att förstå den långvariga smärta som ibland finns tillsammans med FNS, eller som i vissa fall är huvudproblemet.