Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Personliga berättelser

Personliga berättelser

Svenska berättelser

Patienters egna berättelser kan vara en oslagbar kunskapskälla, och vi skulle gärna publicera fler berättelser från svenska patienter här. Om du vill dela med dig av din berättelse om tillfrisknande eller vad som hjälpt dig eller en närstående med funktionella symtom får du gärna använda dig av kontaktformuläret under rubriken “Feedback”. Du kan naturligtvis vara helt anonym om du vill.

Den självbiografiska boken Trädgårdshoran gavs ut 2012 och är en stark litterär skildring av livet före, under och efter svåra funktionella neurologiska besvär. Den innehåller också viktiga nycklar till att förstå hur ett tillfrisknande kan gå till. Boken blev 2013 teaterpjäsen Klara, som har spelats i olika utbildningssammanhang för läkare i Sverige. En intervju från Sveriges Radio P4 Blekinge med författaren Lotta C Persson (Widerstedt) där hon berättar om bakgrunden till boken och pjäsen finns nedan.

https://sverigesradio.se/artikel/5727555

Översatta patientberättelser

Följande patienter har skrivit sina egna berättelser för den brittiska hemsidan och har varit vänliga att låta dem finnas med här för att hjälpa andra att förstå sina symtom. Personliga detaljer har anonymiserats, och berättelserna har delats in utifrån huvudsakligt symtom.

Patienterna har godkänt att de översätts till andra språk, men det är svårt att helt överföra patienternas berättelser till svenska förhållanden. Vi som har översatt hemsidan till svenska tycker att det är så viktigt att det finns berättelser tillgängliga på svenska att vi har översatt dem så gott det går, även om en del av det personliga uttrycket kanske förloras i översättningen. För den som har möjlighet rekommenderar vi att också läsa de engelska versionerna på www.neurosymptoms.org/en_GB/stories/

best double hung replacement windows do it yourself home window replacement best replacement windows for brick homes broken home window replacement home window repair sussex wi vinyl replacement window rating las vegas 24 hour home window replacement air conditioner installation in window mobil home window replacement for bottom sash truck canopy window replacement peachtree window replacement parts cracked window repair kit consumer reports replacement windows how to home window replacement florida window sash repair kit michigan screen and window repair andersen replacement window parts replacement glass furniture decorative glass window replacement slider replacement windows custom window replacement near me cracked window replacement single wall construction window replacement home window repair victoria window replacement altamonte springs fl best replacement windows dfw 2021 window installation riverside ca home window companies near me home windows repair lexington consumer ratings on replacement windows

what does hemp oil do results of cbd oil and cancer is cbd oil legal in ny purespectrum cbd oil cbd oil asheville cbd oil for tinnutus cbd peppermint oil cbd oil helps with where can i buy cbd oil in michigan can i rub cbd oil on my knees national pain relief center of amsterdam cbd oil cbd oil mental health green angel cbd oil cbd oil used for rheumatoid arthritis cannabis oil arkansas cbd oil maryville tn cannabis medicinal oil psoriasis hemp oil hemp oil or cannabis oil will cbd oil help with chronic colitis cbd oil near legal cannabis oil michaelshealth cbd oil what states is cbd oil legal 2021 where to buy cbd oil in salisbury maryland cbd oil online orders talking cbd oil and smoking weed is cbd oil good for poison ivy can i take cbd oil at the same time as my norco cbd oil illegal january 2021

keto pills side effects fat burning pills hydr xycut amphetimine diet pills new prescription weight loss pill 2021 how much weight can i lose how to take topamax and phentermine for weight loss mike and molly cancelled weight loss pills to make you lose weight total life changes weight loss affordable diet pills that work med spa weight loss can marijuana help you lose weight kirsten vangsness weight loss surgery what is a keto friendly diet webmd weight loss will bioidentical hormones help me lose weight borderline personality disorder medication weight loss toe rings weight loss can lemon water help you lose weight safe prescription diet pills can you eat carrots on the keto diet weight loss 4 pill reviews prescription weight loss pill belviq good diet pills at gnc can you eat chili on the keto diet weight loss diet that works effective otc weight loss pill how do i start my keto diet how much cheese can you eat on keto bread keto diet

exercises to increase testosterone grockme where to buy natural remedies for penis enlargement natural testosterone enhancement pills review does banana increase testosterone male enhancement pill by natural way male lip enhancement viagra in india how does viagra help fx3000 male enhancement what male enhancement pill works the best lau pow male enhancement pills black can erection control pills silverback sex enhancement increase male libido pills maxman sex enhancement pill amazon how do i increase my sex drive male pills make your penis grpw what causes lack of male libido the best penis pills for growth cvs male enhancement pills reviews yoga for male libido male enhancement pill abuse male enhancement sleeves youtube the best penis enlargements pills is zinc good for sex sulfur pills caused penis rash are testosterone pills effective can testosterone pills make you ejaculate more gas station male enhancement pill side effects