Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska

Huvudvärk

Det finns många sorters huvudvärk. Du kan läsa om dem på International Headache Societys hemsida (Engelska) eller på Det Svenska Huvudvärkssällskapets hemsida (huvudvarkssallskapet.se) . De två vanligaste sorterna av huvudvärk är migrän och “spänningshuvudvärk”. Många har bägge sorterna – eftersom om du har den ena, ökar det risken för att du får den andra. 

De flesta med kronisk huvudvärk har åtminstone lite migrän. Videon nedan ger en bra introduktion till migrän.

“Spänningshuvudvärk” är egentligen fel benämnt, eftersom många patienter som har det inte är stressade eller spända. Vi vet också att problemet inte bara har att göra med spänningar i musklerna i hårbotten.

Avsnittet här beskriver framför allt ‘kronisk daglig huvudvärk’. Det här kan uppkomma från migrän eller spänningshuvudvärk och är relativt vanligt hos personer med andra funktionella neurologiska symtom. Du kan ladda ner ett informationsblad till höger.

Vad är kronisk daglig huvudvärk?

Kronisk daglig huvudvärk är den vanligaste typen av huvudvärk som blir bedömd på en neurologisk klinik. Det är en huvudvärk som är närvarande de flesta dagar, ofta under större delen av dagen. Vanligtvis har det följande drag: 

Det är svårt för andra att förstå hur en huvudvärk kan vara så illa utan att ha någon uppenbar anledning.

Andra symtom som associeras med kronisk daglig huvudvärk

Huvudvärk är ofta inte det enda symtomet som personer med Kronisk daglig huvudvärk har. Nedan är några vanliga symtom som kan finnas tillsammans med Kronisk daglig huvudvärk.

Kronisk daglig huvudvärk beror på att en volymratt skruvats upp i hjärnans smärtbanor. Att sluta ta vanliga smärtmediciner är inte lätt, men det kan vara ett nödvändigt steg på vägen till återhämtning.

Det låter inte som en riktig diagnos… 

Det stämmer att Kronisk daglig huvudvärk är en diagnos som inte låter så glamorös. Men den är väl erkänd inom neurologin och av den internationella expertgruppen The International Headache Society. Den kan uppstå ur både migrän och spänningshuvudvärk. Namnet gör inte riktigt rättvisa till hur svår smärtan kan vara.

Hur kan läkarna vara säkra på att det inte är något annat? 

Kronisk daglig huvudvärk är ett väldigt tydligt kliniskt tillstånd.  Precis som vid migrän brukar neurologer oftast inte behöva göra en datortomografiundersökning för att ställa diagnosen.  Det gäller särskilt om huvudvärken har hållit på ett par månader. 

Din läkare kommer att ta en noggrann sjukhistoria och göra de undersökningar som är motiverade. Om läkaren inte beställer en röntgenundersökning är det för att hen är säker på diagnosen. Läkaren ska också kunna försäkra dig om att det inte finns en allvarlig orsak som en hjärntumör bakom.  

Varför har det uppstått? 

Kronisk daglig huvudvärk är ett komplext fenomen som troligen har många olika orsaker. Prova att tänka på problemet som en volymratt i ditt huvud som skruvats upp för högt, och som du behöver skruva ned. 

När vi nu kunnat förstå mer om hur smärta fungerar så vet vi att det verkligen finns ställen i nervsystemet – både i nervändar i huvudet och i själva hjärnan där den här mekanismen med sensitisering (ökad känslighet)  och uppskruvade volymrattar kan uppstå.  

Det finns några tänkbara viktiga orsaksfaktorer: 

1. Migrän eller Spänningshuvudvärk

Majoriteten av de som har Kronisk daglig huvudvärk har tidigare haft andra typer av huvudvärk, vanligast är Migrän. När upprepade migränattacker går över i en Kronisk daglig huvudvärk kallas det ibland ”transformerad migrän”. Ibland får man migrän första gången som vuxen och det startar direkt en huvudvärk som bara inte vill försvinna. 

2. Andra smärtproblem

Om du har haft en benägenhet att få andra långvariga smärtsyndrom som Fibromyalgi (spridd smärta), nack- och ryggsmärta, magsmärta och bäckensmärta. Det är komplexa samband bakom en sådan sårbarhet, men det kan hjälpa att se en sådan koppling. 

3. Stress

Det verkar finnas en koppling mellan stress och de här sorterna av huvudvärk. Stress gör huvudvärken värre och huvudvärken orsakar stress, både för att det är smärtsamt men också för att det kan skapa oro. Det är viktigt att framhålla att det här inte är en huvudvärk som “är inbillad” eller “psykologisk”. Men att ta reda på mer om stress och hur du känner dig kan göra stor skillnad på din huvudvärk.

4. Att använda för mycket smärtstillande.

På senare år har vi lärt oss att smärtlindrande mediciner som kodein och paracetamol faktiskt kan göra Kronisk daglig huvudvärk värre. Du har säkert redan märkt att vanliga smärtstillande bara “tar udden av” smärtan och inte fungerar särskilt bra. Det är faktiskt värre än så, de här smärtmedicinerna osakar ofta en “rebound”-huvudvärk när de går ur kroppen. Efter ett tag kan det göra huvudvärken värre och värre.

Vad kan jag göra för att bli bättre?

Efter ett tag hamnar många patienter med Kronisk daglig huvudvärk i en ond cirkel av symtom (se bild).

Om du har haft huvudvärk länge kommer det att ta lång tid att bli bättre. De här sakerna kan hjälpa:

Vill du veta mer om migrän? 

Läs mer om migrän och huvudvärk på Migraine Trust (Storbritannien) eller  American Migraine Foundation (USA). 

Livsstilsfaktorer vid migrän

Vi rekommenderar särskilt hemsidan Headache Relief Guide. Sidan, som gjorts av Dr Jennifer Bickel och Dr Mark Connelly, barnneurologer i Kansas, USA gjordes för barn och tonåringar för att ge råd om saker som man kan göra något åt med träning, sömn, vätskeintag och kost. Den kan vara riktigt hjälpsam för personer med migrän och huvudvärk i alla åldrar.

På svenska finns information på https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/hjarna-och-nerver/smarta-och-huvudvark/migran/

 

Vill du veta hur en migränaura ser ut? 

Vissa har migrän MED aura, vissa UTAN aura. 

Migränaura uppstår när delar av hjärnan stänger ner vid migrän. En våg av överaktivitet blandat med underaktivitet sköljer genom hjärnan, ofta bakifrån och fram.

Den vanligaste migränauran är VISUELL aura som kommer från bakre delen av hjärnan där synbarken finns. Videon nedan är en riktigt fin demonstration av hur visuell migränaura ser ut. Den utvecklas oftast långsammare än vad som visas här. 

broken window glass repair aaa window repair wichita repair home windows ez mount window installation kit install replacement vinyl windows replacement window crank mechanism replacement bedroom door home window repair raleigh nc rear window replacement costs window shades repair window grille replacement electric window switch repair window replacement wichita kansas home window repair naples steel window repair replacement glass for doors panels window screen repair chico ca volvo window repair window repair baytown texas velux skylight repair window repair hoboken nj replacement windows for cottages repair window sill rot government replacement windows home windows repair albuquerque andersen window repair michigan

weight loss meal prep keto diet egg fast jennifer hudson weight loss weight loss hashtags apple cider for weight loss reviews keto diet book 30 lb weight loss before and after marijuana weight loss graves disease weight loss diet pills for men with high blood pressure is shrimp good for weight loss liquid diet weight loss plans foods i can eat on keto diet colon cleanse pills for weight loss blue cheese dr ssing keto diet voyager v3 diet pills buy fastin diet pills weight loss industry charcoal pills for weight loss best weight loss pills to lose belly fat burnx diet pills detox cleanse weight loss free diet pills keto diet dr nks allowed pills make you lose weight fast pills that aid in weight loss

gas station viagra do penis pills cause testicular cancer best generic cialis best male sex pills ordering viagra from canada legitimate male enhancement viagra compared to cialis viagra supplement blackcore edge male enhancement testosterone support supplements drugs like cialis couldnt get hard for sex jimmy johnson male enhancement pills testosterone and blood pressure pills dangers of penis enlargement male sexual enhancers sex pills black ants young latino boy taking penis enlarge pills male enhancement pills at sprout active ingredient viagra canadian prescription male enhancement pills best libido enhancers for men c 30 male enhancement pills best daily supplements for men things to make the penis bigger with pills black mamba premium genuine male enhancement pill

cannabis oil for skin can cbd oil stop or slow down blindness is cbd oil covered by insurance where to purchase koi cbd oil near me uses for hemp seed oil cbd oil ohio buy organic cbd oil best cannabis oil for sleep where to buy organic cbd oil does meijer carey cbd oil cbd oil councilbluffs ia taste of cbd oil severe ms cbd oil how to take cannabis oil for cancer best cbd oil for anti inflammatory malin goetz cannabis perfume oil blncd cbd oil ingredients california green farms cbd oil michael fox and cbd oil cbd oil and osteoarthritis has cbd oil been fda approved cbd oil and infections bigeminy cbd oil charlottes web cannabis oil uk can you use hsa account to pay for cbd oil in ct cbd oil in palm bay