Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
 • Svenska
Home / Behandling / Behandling av svaghet

Behandling av svaghet

…..En av de saker som patienter med funktionell svaghet ofta märker är att det varierar hur uttalad svagheten är vid olika tillfällen …..

Det här avsnittet baseras framförallt på författarnas egna erfarenheter av att ha försökt hjälpa många hundra patienter med funktionell svaghet att bli bättre.

Om du inte har läst dem, ta gärna en titt på de här avsnitten innan du läser vidare:

 1. Funktionell svaghet: Det är verkligen viktigt att förstå att de här symtomen är vanliga, att de inte betyder att du är på väg att bli tokig eller “tappa greppet”, och att de kan vara möjliga att behandla utan läkemedel.
 2. Att förstå FNS: Det är nödvändigt att du känner att din läkare har ringat in ditt problem på rätt sätt och kommit fram till rätt diagnos.
 3. Fysioterapi och träning: Här förklaras vissa grundläggande principer vid rehabilitering och träning vid funktionella symtom som svaghet, smärta och trötthet.
 4. Psykologisk behandling: Om din läkare har hänvisat dig till en psykolog kanske du undrar varför. Att läsa det här avsnittet kanske kan hjälpa för att förstå.

Att lära sig att bemästra funktionell svaghet …

Vi lär oss fortfarande mer om vilka typer av behandlingar som fungerar bäst för patienter med funktionell svaghet.

Att förstå det

Det kan vara förvånande hur stor betydelse det har bara att få en en tydlig och begriplig förklaring av ett symtom. Patienter med funktionell svaghet kan ha gått i månader eller till och med år utan en diagnos (eller ibland med en annan diagnos som MS).

Det kan ta lång tid innan man verkligen begripit vad funktionell svaghet är. För patienter som börjat bli bättre verkar det ha betydelse att det har gjort det.

Att få klart för sig hur det hänger ihop med alla andra symtom kan vara en viktig del av att förstå. Det kan hjälpa att förstå att din svaghet är ett av många symtom (vanligtvis smärta, trötthet och sömnstörning) och att du har ett sjukdomstillstånd med många olika symtom – inte många symtom som orsakas av olika sjukdomar.

Det är troligen därför vissa av de behandlingar som har visat sig vara effektiva för patienter med långvarig trötthet/ME/CFS och långvarig smärta också kan hjälpa patienter med funktionell svaghet.

Dessa innefattar

 1. Fysioterapi
 2. Psykologisk behandling
 3. Läkemedel mot smärta och sömnproblem

Särskilda saker som är viktiga vid funktionell svaghet

…Försök, så mycket du kan, att tänka på annat när du går…. 

En sak som patienter med funktionell svaghet ofta märker är att det varierar hur uttalad svagheten är vid olika tillfällen. På tisdagen kan ditt ben kännas riktigt tungt och släpande, men på onsdagen är symtomen mycket mer i bakgrunden. Just variationen i symtomen är ett vanligt kännetecken för många funktionella symtom. Om du tänker efter så är det en av anledningarna till att diagnosen är vettig och begriplig. Om det skulle vara en strukturell skada på nervsystemet, skulle symtomen kunna variera lite grann, men inte så dramatiskt som det kan göra vid funktionell svaghet.

Det finns flera anledningar till att funktionella rörelserubbningar kan variera i svårighetsgrad:

 1. Vid ökad trötthet
 2. Vid ökad smärta
 3. När du tänker medvetet på dina rörelser.

Det här sista förtjänar lite eftertanke. Du kan ha märkt att ju mer du tänker på att röra din kroppsdel, desto tyngre och svårare kan det vara att röra den.

Det här beror på att rörelser fungerar bäst när de sker automatiskt. Normalt tänker du inte på att gå när du går uppför trappor eller i affärer. Om friska personer börjar tänka på hur de går blir det faktiskt ofta fel. 

Att påminna sig om det här kan vara till hjälp i behandlingen av FNS.

Försök, så mycket det går, att inte tänka på dina rörelser när du går. Många fysioterapeuter vet inte riktigt hur de ska kunna hjälpa patienter med FNS. I de flesta fall fungerar övningar som aktiverar bägge armarna eller bägge benen bättre än övningar som fokuserar på den svaga kroppsdelen.

Kom ihåg att du ska försöka återfå kontroll över en kroppsdel som inte helt och hållet “känns som din”. Du kan ha vant dig vid att hålla kroppsdelen i en speciell position.

Personer med funktionell svaghet i en arm brukar ofta lägga den i knät, särskilt om man också har ont.

Personer med funktionell svaghet i ett ben märker ibland att de sitter med vristen inåtvänd.

De här ställningarna kan kännas naturliga, men det är de inte. Din hjärna tror att det är normala positioner, och kan ha vant sig vid föreställningen att din ena kroppshalva inte känns som den andra.

Målet med behandlingen är att försöka få din hjärna att uppleva normala, naturliga rörelser igen.

Andra behandlingar

Om du absolut inte blir bättre i din funktionella svaghet kan det vara värt att prova hypnos. Ibland kan normala rörelser återkomma under hypnos.

Enstaka patienter med funktionell svaghet har förbättrats under sövning med narkosmedel. Det här ska bara utföras om det finns en total förlamning och din läkare har erfarenhet av den här tekniken. Det är inte en universallösning för funktionell svaghet!

 

home window repair cost window installation st paul mn window repair service malta window repair windows glass replacement home window replacement shoreline wa repair thermopane windows plastic window repair kit home window replacement springfield mo clearance best home window replacement south dallas jeld wen window replacement glass roof window installation how to replace a window seal portland oregon window replacement replacement windows vancouver home window repair st petersburg fl mastic vinyl replacement windows window replacement dublin windows 8x replacement screen minnesota replacement window window glides replacement foggy window repair cost government assistance for window replacement window replacement lynnwood wa window replacement cost mn home window repair el paso comparing replacement window brands window air conditioner installation chicago andersen window replacement balances window replacement escondido ca window ac unit repair near me home window replacement idaho falls idaho wooden window sill repair home window repair inland empire how to repair dry rot in a window sill window repair in calgary

does cbd oil show up on a drug screen how can i order hempwork cbd oil cannabis oil in ga cannabliss cbd oil review ctfo cbd oil review jacksons courage cbd oil instructions cbd oil michigan law quicksilver nanoemulsified colorado hemp oil how many mg in a ml of cbd oil cbd oil submandibular gland wax oil cannabis cbd oil money cbd oil and amitriptyline ebabowl cbd oil plus cbd oil spray 1mg dosage cbd dosage for social anxiety cbd oil for pain canada does cbd oil help plantar fasciitis should cbd oil be brown in color is vaping cbd oil safe around pets can i out cbd oil in my nose what dose of cbd oil should you take to sleep floyds cbd oil organic hemp oil benefits cbd oil cartridges wholsasle can you diffuse cbd oil on lava bead cbd oil capsules swiss made utah code cbd oil cbd oil from co2 extraction total how long does one cbd oil cartridges last ecn cbd oil oklahoma does shipping heat damage cbd oil do kids get medical marijuana or cbd oil cbd oil ptsd ultracell organic full spectrum hemp cbd oil 1000 mg cbd oil too much

cialis otc 2021 gas station male enhancement why do girls get horny pills that shrink my penis size cvs cialis price iama penis drug pills pre workout with testosterone booster best sex supplements viagra nascar best viagra alternative cialis 5 mg price can i buy cialis over the counter viagra spokesmodel erectile dysfunction meds online extenze plus male enhancement pills male enhancement pills frank thomas best penis enlargement creams viagra gelato what causes penile erectile dysfunction buy cialis without a prescription does frequent sex increase testosterone herbal enhancement pills sex herbal pills best testosterone steroid pills chinese sexual enhancement sample male enhancement pills number one selling testosterone booster ready man male enhancement can male enhancement pills cause kidney stones espn anchors fired male enhancement pills male natural pills enhancement for him libido can i get viagra without seeing a doctor penis rnlargemet pills begore and after male extra pill nitroglycerin pills in penis head tablets for sex

delta burke weight loss gardenia diet pills fat burning foods for weight loss hormone imbalance weight loss missy elliott weight loss weight loss lotion surgery for weight loss jennifer brady tennis weight loss national weight loss registery weight loss pills energy effective weight loss supplements is quinoa good for weight loss green tea and apple cider vinegar weight loss pills to make you lose weight faster lipton diet green tea weight loss woman weight loss pill good weight loss exercises best pills for rapid weight loss women keto diet z3 diet pills pros and cons of a keto diet kia stevens weight loss natural pill for weight loss climbing stairs for weight loss no diet weight loss pills carcinogen diet pills phentermine diet pills canada acai berry weight loss pills free trial diet green pills where to get diet pills caralluma fimbriata diet pills how dangerous is the keto diet allowable foods on keto diet best plant based protein powder for weight loss how do i start keto how to lose weight on nexplanon