Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Specifika FNS-symtom / Funktionell dystoni

Funktionell dystoni

Vad är funktionell dystoni?

Patienter med funktionell dystoni har antingen “knuten hand” eller “böjda fingrar”. Ett annat vanligt problem med funktionell dystoni är att foten vänder sig inåt och kan peka nedåt. Dessa onormala kroppsställningar kan vara svåra och till och med omöjliga för patienten att ändra vilket är anledningen till att de ibland kallas “fixerad dystoni”. 

Videon nedanför visar hur “fixerad” kroppsställningen kan bli. 

Det här kan vara tillfälligt återkommande problem (en kramp) eller vara mer kroniskt (det kallas vanligtvis fixerad/funktionell dystoni). 

Vad har blivit fel vid funktionell dystoni?

Alla har en “karta” av sin kropp och kroppsdelar i hjärnan. 

Enkelt uttryckt verkar det som är fel vid funktionell dystoni vara “kartan” i hjärnan, som av olika anledningar visar fel. Hjärnan tror att det där “böjda fingret” eller “vridna foten” är i sin normala position, fast du vet att det inte stämmer. 

Det verkar som att fysiska skador, svaghet i ben/arm och immobilitet kan vara saker som kan förvränga hjärnans karta. 

Utmaningen i behandling är att försöka “återträna hjärnan” så att den kan lära sig på nytt hur den “normala kartan” över kroppsdelarna ska vara.

Överlappning med Complex Regional Pain Syndrome (CRPS)

Det finns en överlappning med ett tillstånd som kallas Complex Regional Pain Syndrome (CRPS). Du kan läsa om detta på en separat sida

Vid CRPS utvecklar patienter en avgränsad smärta, som inte försvinner eller blir förvärrad långt efter att skadan har läkt. Funktionell dystoni är en av komplikationerna vid CRPS. 

Smärta är vanligt hos patienter med funktionell dystoni. Men du kan ha funktionell dystoni utan smärta också. 

Hur ställs diagnosen?

Diagnosen funktionell dystoni bör ställas av en läkare som är bekant med olika typer av orsaker till dystoni. 

Funktionell dystoni börjar oftast plötsligt, men kan även utvecklas gradvis. Det kan uppkomma efter följande händelser:

  1. En fysisk skada av ben/arm eller smärta i ben/arm. Såsom beskrivet ovan kan funktionell dystoni förekomma som en del av Complex Regional Pain Syndrome. 
  2. Efter en period av långvarig immobilitet, särskilt i samband med funktionell svaghet. 
  3. En underliggande ytterligare orsak till dystoni som har blivit “förstärkt” av funktionell dystoni. 

Om det uppstår en nytillkommen dystoni hos en vuxen som ser ut som bilderna ovan, särskilt om det är förknippat med andra funktionella neurologiska symtom och särskilt om det utvecklades plötsligt, skulle det tillsammans starkt tala för funktionell dystoni.

Hur skiljer sig detta från andra typer av dystoni?

Dystoni är en neurologisk term för en onormal och ihållande muskelkontraktion som orsakar en förändring i kroppshållning. 

Det finns många olika typer av dystoni, bland annat skrivkramp, cervikal dystoni (ibland kallad torticollis) och generaliserad dystoni. Dystoni kan förekomma vid ett antal olika neurologiska sjukdomar. 

Vissa av dessa typer av dystoni, såsom skrivkramp, är inte förknippad med en sjukdom i hjärnan – så varför är inte de klassificerade som funktionella tillstånd?

Kanske behöver det poängteras att funktionella tillstånd är genuina och verkligen beror på att hjärnan inte fungerar som den egentligen ska. 

Men typiskt för funktionella tillstånd är att de har potential att kunna återställas. Så funktionell dystoni, även när den uppfattas som fixerad, kan ibland förbättras under hypnos, eller med fysioterapi, medan andra typer av dystoni sällan svarar på den typen av behandlingar.  

Dessutom tenderar patienter med skrivkramp inte att ha några andra av de funktionella symtom som beskrivs på denna hemsida, vilket patienter med funktionell dystoni vanligtvis har. 

Funktionell dystoni är verkligen är ett bra exempel på hur svårt, och kanske till och med fel, det är att dela upp symtom i sådana där det finns en “sjukdom” och sådana där det inte finns. Vi behöver verkligen hitta nya sätt att se på den uppdelningen. 

Vad är behandlingen?

Läs mer om detta på sidan om behandling på denna hemsida. Här följer några specifika tips:  

Litar du på diagnosen?

Det är nödvändigt att du känner att du kan lita på att du har fått korrekt diagnos. Om du inte gör det kommer det att vara svårt att använda de rehabiliteringstekniker som föreslås här.

Om du inte känner att du har funktionell dystoni behöver du se över på vilken grund diagnosen är satt. Du borde ha några av de kliniska tecken som beskrivits ovan. Om du har det, varför litar du inte på diagnosen du har fått?

Du behöver inte vara stressad för att ha funktionell dystoni. Faktum är att funktionell dystoni ofta är mer märkbar när personer är avslappnade eller inte tänker på något särskilt. Kanske avvisar du diagnosen för att läkaren föreslog att den var “stressrelaterad”? – det kan ha blivit ett missförstånd om det var så. Vi vet att många patienter med funktionell dystoni har stress som en orsak till sina symtom, men många har det inte. Så huruvida du har varit stressad eller inte är inte relevant för diagnosen. 

Specifika fysioterapeutiska tekniker

Vi håller fortfarande på att lära oss vilka specifika tekniker som är mest hjälpsamma vid funktionell dystoni. 

Som en generell regel gäller att det är väldigt viktigt att försöka röra den drabbade delen, även om det inte är möjligt om den är helt fixerad. 

En del av följande kan hjälpa: 

  1. Ändra ställning när du sitter och står.
  2. Desensitisera (göra mindre känslig) den drabbade kroppsdelen med samma tekniker som används vid Complex regional pain syndrome (CRPS)
  3. Använd en spegel för att ge din hjärna feedback om att din kroppsdel inte är i rätt position. En del patienter upplever till exempel att deras fot är rak, när den i själva verket är böjd.
  4. Använd en spegel för att “lura” din hjärna att den drabbade foten eller handen är normal. Det här är samma teknik som används vid Fantomsmärta och vid CRPS. 
  5. Träna på att “föreställa dig” att din fot eller hand är i en normal position igen. 

Andra behandlingar

Titta på sidorna om behandling för att hitta mer om specifika behandlingar som kan vara relevanta för dig.

weight loss injections cost cheap adipex diet pills online yoga for weight loss videos white willow bark weight loss optiva weight loss program safest weight loss supplement christine sydelko weight loss weight loss on the pill weight loss motivation videos alli diet pills reviews side effects pcos keto diet diet pills with garcinia cambogia how long should you be on the keto diet wellbutrin weight loss pill fruta planta weight loss pill 100 free weight loss pills safest over the counter diet pills best weight loss diet pills 2021 artichoke diet pills can you eat apples on a keto diet keto diet vitamin supplements lasix weight loss pills keto diet pitfalls how long to lose 40 pounds on keto hashimotos and keto diet rachael ray weight loss super tengda chinese diet pills reviews keto diet meal plan delivery how much weight can you lose in a month on the keto diet gluten free diet pills does a keto diet raise your cholesterol healthy foods that help you lose weight jump start keto diet brittany murphy diet pills keto diet target 13 year old weight loss

erectile dysfunction medication penis enlargement remedy torrent can you get viagra over the counter natural male enhancement pills cobra viagra man non prescription male enhancement where to get viagra without prescription best testosterone enhancers body enhancement pills testosterone supplements heart disease how to diagnose erectile dysfunction best male libido booster feme sex what pills make your penis huge fast over the counter male erectile dysfunction wholesale sex pills usa priligy cvs natural products to increase male libido flow fusion male enhancement reviews free trial of cialis alphamanpro is a male enhancement excitol male enhancement reviews best performin male enhancement pills canada viagra midnight pleasure male enhancement pills do penis pills actualy work hydraulic male enhancement pills at cvs how to test for erectile dysfunction best natural male enhancement pills in gnc stores side effects from rhino male enhancement pill male enhancement pills ad best online viagra reviews male enhancement pill sued american male enhancement pills bedore and after penis growth pills down sides of penis enlarging pills

home window repair pflugerville tx how much to replace a house window foggy window repair kits french door window grid replacement casement window operator repair manufactured crank home window repair home window replacement scranton sc window and screen repair home window replacement kansas city mo 189 window replacement home depot window replacement estimate home window repair argon rockville maryland pella screen replacement for windows replace screen in screen door vinyl replacement windows huntsville al window tilt latch replacement parts windows replacement pittsburgh home window replacement fresno ca window replacement screens home window repair jefferson city mo replacement window measurement worksheet window replacement rapid city pella window screens replacement replace broken window milgard window crank handle replacement window replacement windows cabinet glass replacement replacement windows hono replace a pane of glass rv glass repair near me front window repair cost best replacement windows for quality and price window drapery installation same day window screen repair near me french door glass replacement near me window repair fort myers fl

cbd oil illegal cbd oil that will not make me fail a drug test cbd oil sprays cbd oil best prices reddit where to buy cbd oil in greensboro nc marrakesh endz argan and hemp oil therapy cbd spray oil can you sell hemp based cbd oil in nc cbd oil for pandas thc oil vs wax fresno cbd oil hemp oil asheville nc benefits of cbd oil pills what is high cbd hemp oil on drug test is cbd oil legal to buy online in ky difference cbd oil hemp oil cbd oil for irritable bowel syndrome where to buy jamie richardson cbd oil marijuana cbd oil no thc charlottes web cbd oil order jungle juice 1ml cbd oil gorilla m8chigan cbd oil where can i buy cbd oil in mississippi cbd oil native sun cbd oil peoples pharmacy austin mountain pass cbd oil cbd oil and autism studies cbd oil john hopkins cbd oil josie maran where can you buy cbd oil in forney tx what is cannabidiol how long does cbd oil help anxiety cbd oil and weight training cbd oil for bad ner cbd oil flagstaff az