Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Andra symtom (IBS, Dyspepsi, Bröstsmärta)

Andra symtom (IBS, Dyspepsi, Bröstsmärta)

Studier har visat att personer med FNS i större utsträckning har funktionella symtom från andra delar av kroppen.

Dessa kan röra sig om:

Ibland återspeglar detta en långvarig sårbarhet för dessa symtom, där olika symtom kommer och går sedan sena tonår/unga vuxenår. 

Det är inte alltid så. Du kan ha vilket som helst av alla symtom på den här hemsidan ensamt, och du kan vara väldigt frisk i 40 eller 50 år för att sedan få många funktionella symtom även om du aldrig har haft det förut. 

Men det kan vara bra att veta att om du söker hos din allmänläkare eller olika andra specialister med olika, genuina symtom och “man inte får något napp”, så är du inte ensam och det här sjukdomsmönstret är välkänt.

Funktionella symtom och tillstånd uppstår ofta i flera kroppsdelar men kan ses som delar av samma sjukdom

Det här avsnittet finns med för att hjälpa till att “knyta ihop trådarna” mellan olika specialiteter, som tenderar att tänka på bara “sina tillstånd”.  Det är såklart viktigt att diagnoserna nedan ställs av kvalificerad personal. Anta inte att du har dem, bara för att du har FNS.

Irritable Bowel Syndrome (IBS, Colon irritabile)

Detta vanliga tillstånd ger vanligtvis uppblåsthet i buken eller smärta i samband med förstoppning och/eller diarré. Tillsammans med andra funktionella magproblem svarar det för en tredjedel till hälften av alla patienter som ses på gastroenterologiska kliniker på sjukhus. Liksom vid funktionella neurologiska symptom finns ingen strukturell sjukdomsprocess som orsakar symtomen. Gastroenterologer ser IBS som ett äkta problem som orsakas av en störning i mag-tarmkanalen. Man har fokuserat på att titta på störningar i tarmens nervkontroll (inklusive hjärnan).

Irritable Bowel Syndrome har definierats av gastrointestinala specialister som:

Minst 3 månader, med minst 6 månader tidigare återkommande buksmärtor eller obehag* förknippat med 2 eller flera av följande:

*Obehag betyder en obehaglig känsla som inte beskrivs som smärta

The Rome Foundation – är en internationell organisation för vårdpersonal som arbetar med funktionella gastrointestinala rubbningar.

This image has an empty alt attribute; its file name is Svensk-flagga.jpg

För mer information kring IBS besök 1177:s sida IBS – känslig tarm – 1177 Vårdguiden

Funktionell Dyspepsi (IBS)

Det här handlar om när människor har höga magsmärtor, halsbränna eller matsmältningsbesvär, men där man inte kan hitta någon förklaring till besvären med gastroskopi eller andra undersökningar. Funktionell dyspepsi har definierats av Gastroenterologer som: 

Symtomen skall ha förekommit under de senaste tre månaderna och debuterat för mer än sex månader sedan. Minst ett av följande symtom krävs för att uppfylla kriterierna för funktionell dyspepsi.

För mer information kring dyspepsi besök 1177:s sida Dyspepsi – känslig mage – 1177 Vårdguiden

Långvarig bäckensmärta

Hos kvinnor med funktionella neurologiska symtom finns det en tydligt ökad förekomst av tidigare gynekologiska problem. Det kan röra sig om:

På grund av dessa symtom är det en mycket högre förekomst av hysterektomi (borttagande av livmodern) hos patienter med FNS än i övriga befolkningen. 

Även om det finns en klar koppling till de här gynekologiska problemen så är det inte känt vad som ligger bakom det. En sårbarhet för smärtsymtom och smärtsyndrom kan vara viktig. Det kan vara så att de saker som orsakar bäckensmärta som t.ex. endometrios, skapar förutsättningar för långvarig smärta framöver.

Det viktigaste att veta i det här sammanhanget är att om du har haft gynekologiska besvär och nu har FNS, så kanske det inte är en ren slump. 

Män med funktionella neurologiska symtom har troligen också en ökad benägenhet att utveckla testikelsmärta på ett liknande sätt, men här finns det inte lika mycket litteratur i ämnet.

Atypisk Bröstsmärta

Bland patienter som söker för bröstsmärta har runt en tredjedel inga tecken på sjukdom i hjärtats kranskärl, fel i magsäcken eller matstrupen eller någon annan känd orsak till smärtan. Deras smärta är i allra högsta grad verklig ändå, kan återkomma och vara skrämmande eftersom det känns som symtom på kärlkramp eller en hjärtinfarkt.

Ofta kallas den här yttringen “atypisk bröstsmärta”. Det är ytterligare ett funktionellt symtom som bäst kan förstås som ett smärtsyndrom som påverkar bröstkorgen (se smärta). Smärta i bröstet känns alarmerande. Alarmtillstånd i form av svår akut ångest (som kallas panikattack), brukar oftast orsaka en känsla av trånghet i bröstet. Så det är lätt att förstå hur de här två tillstånden kan förvärra varandra i en ond cirkel.

Det är viktigt att påpeka att många med atypisk bröstsmärta inte har ångest eller får panikattacker.

Dysfunktionell Andning

Personer med dysfunktionell andning (att andas för snabbt och/eller för djupt) kan få olika neurologiska symtom som yrsel, domningar, trötthet och andfåddhet. De märker ofta att de får andnöd eller att de tar “suckande” andetag. Patienter kan få en låg koldioxidhalt i blodet genom att andas för mycket, och detta förstärker symtomen på fysiologisk väg. 

Behandling utformad för att förbättra andningen kallas ibland andningsåterträning och kan vara en bra hjälp för att förbättra symtomen.

cannabidiol and anti inflammatory dewalt health food cbd oil bluebird cbd oil review youngevity cbd oil cbd oil for flu jennifer polak cbd oil elevated health hemp oil cbd oil help depression hemp oil in australia is rso cbd oil mendo cbd oil is cbd oil traceable in a drug test mediswift cbd oil nighttime hemp oil v cbd oil will cbd oil tigger a drug test cbd oil reviews anxiety where to get cbd oil in alabama benefits of natural cbd oil cbd oil didcot uk cbd oil addison il herbal stores that sell cbd oil in santa maria ca does cbd oil make you eat more cbd oil livit cbd oil and seratonin the absolute best streongest full spectrum cbd oil cannabis oil parkinsons how to make industrial hemp cbd oil gibson pet stores sell cbd oil cbd oil up nose reddit reviews on cbd oil with thc is it legal to take cbd oil what is topical cbd oil good for cbd oil in a nebulizer kahm cbd oil for people cbd oil sell startup buy cbd oil australia leg aches after cbd oil cbd oil to stop smoking

maximize weight loss ketosis juicing diet plans for weight loss msm weight loss pink phentermine diet pills chromium weight loss kelly osbourne weight loss hormone pellet therapy and weight loss weights for weight loss clean eating recipes for weight loss tone weight loss pills weight lifting fat loss what causes keto flu how can i lose weight fast at home optimal health weight loss rice keto diet diet pills pro ana how long can you stay on keto diet ramen noodles weight loss sweet snacks on keto diet keto diet beverages weight loss pills kentucky how to lose weight in 4 easy steps charcoal pills for weight loss vitamin supplement for weight loss diuretic pills for weight loss malice weight loss pills thrive diet pills and patch lithium weight loss lipro diet pills reviews phen24 diet pills fast weight loss pills sold at walmart keto diet alcohol dr nks rx diet pills adipex pills to help lose weight quickly quick fast diet pills healthy food for weight loss keto diet and gallbladder issues keto diet and heart attack

taking testosterone pills what was viagra originally for nitrate and viagra strong erection pills in south africa cost of 100mg viagra foods that help male libido pills to male enhancement pills do they really work best non prescription ed pill male enhancement pills that you can work out reload testosterone booster reviews how many milligrams of cialis should i take natural male enhancement foods herbs penis enhancement review best use of viagra herbal male enhancer increase sexual stamina supplements did gnc make pills with testosterone levels safest natural testosterone booster pills to take after sex to prevent pregnancy center for male enhancement giant male enhancement pill what vitamins can help erectile dysfunction does boron increase testosterone does not masterbating increase testosterone pill for men to last longer how to use sex pills top ten male enhancement who can use viagra the best sex tablets best testosterone replacement supplements cialis 20 mg price walgreens male enhancement pills in dubai aziffa male enhancement ivana on trump penis pills herbs that increase libido testosterone i jections ir gel ir pills can you have a penis enlargement

home window repair tahoe city saturn outlook window switch replacement home window repair peachtree city replacement window cost installed window crack repair near me window replacement project window and screen repair near me best e36 convertible replacement window glass pane replacement cost window blinds installation services near me weathershield window repair replacement window screens for mobile homes new windows vs replacement windows window replacement waterloo ia bronze replacement windows window screen repair colorado springs co average cost of double hung replacement windows home depot window repair service replacement leaded glass windows window repair baton rouge sears window replacement home window replacement little falls mn mw window sash replacement kit home window replacement installers shelby nc window replacement fort collins co window repair solutions window replacement in boston home window replacement macon ga window replacement statesboro ga best window replacement reviews window replacement in dallas tx repair window trim repair bay window low cost window replacement repair window xp pro replacement glass shelves for curio cabinets home windows repair madison residential window installation near me