Download FND app Android Aapp IoS App
FND Links Feedback Donate Language
  • Svenska
Home / Symtom / Vanliga associerade symtom / Complex regional pain syndrome (CRPS)

Complex regional pain syndrome (CRPS)

Complex Regional Pain Syndrome beskriver smärta i en eller flera kroppsdelar, som kan uppstå i flera olika situationer, men särskilt efter en fysisk skada. Det kan också triggas av andra saker, som t.ex. problem i kroppens mjukdelar, som carpaltunnelsyndrom.

Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) kallades förut Sympatisk Reflexdystrofi men man vet nu att det inte bara är det sympatiska nervsystemet som är stört vid tillståndet. 

Andrews berättelse illustrerar hur CRPS kan överlappa med FNS.

Andrews berättelse

Andrew jobbade inom vården och hade i vanliga fall en bra hälsa.

När han gick ner för några isiga trappsteg halkade han och föll. Han bröt sin handled. Den första operationen för att stabilisera handleden gick rätt bra, men i efterförloppet fick han en infektion, han fick vårdas på sjukhus och hade mycket smärta. Allt tog mycket längre tid att läka än han hade trott.

När man tog bort gipset kändes handen och handleden konstig, stel och svag. Han hade mycket smärta, det var svullet och rött och handen var varmare än den andra. Först trodde läkarna och fysioterapeuterna att detta skulle lägga sig, men det gjorde inte det.

Efter 6 månader hade symtomen blivit ännu värre.  Andrew hade nu konstant väldigt ont. Det blev mer och mer så att bara lätt beröring av det onda området gjorde ordentligt ont – och utlöste en fruktansvärd känsla av en elstöt.

Han kunde nu inte röra sin arm ordentligt och brukade hålla den i ett skyddande läge. Han blev orolig för att folk skulle stöta till armen när han var ute. Handen var lite mer svullen på den sidan, men när han blundade kändes det som att handen var mycket större än den såg ut när han tittade på den. Han skämdes över att berätta det här för någon. Fingrarna började nu också att kröka sig lite och handen började skaka lite grann.

Andrew kände sig förvirrad av vad som hade hänt. Läkarna sade att frakturen och skadorna hade läkt, trots att smärtan var värre än någonsin. Han trodde att han hade skadat några nerver i handen, men undersökningar av nervledningsförmågan och neurologiska funktioner visade att det inte fanns någon skada.

Efter 12 månader hade Andrew fortfarande inte kunnat gå tillbaka till jobbet, och kände sig allt mer frustrerad och orolig över sin situation. Han kunde inte förstå vad som hade hänt. Han var övertygad om att det måste vara någon skada på nerverna.

När han träffade ett smärtrehabiliteringsteam förklarade de att skadan inte kunde förklara hans svåra smärta. Det som hade hänt var att han hade utvecklat ett långvarigt smärttillstånd som kallas Complex Regional Pain Syndrome (CRPS).

Vid CRPS har de normala “volymrattar” som finns längs banor i nervsystemet skruvats upp och fastnat på “hög volym”. Det här sker inte bara i den påverkade kroppsdelen utan också i ryggmärgen och allra viktigast, i hjärnan.

Andrew förstod att behandlingen vid CRPS går ut på att gradvis försöka skruva ned de här volymrattarna. Läkemedel kan ibland hjälpa, men även flera andra behandlingar. Det viktigaste är komma igång och röra handen mer, med hjälp av fysioterapi.

Det här tyckte han var en smärtsam och svår process. Han fick desensitiseringsövningar (för att minska känsligheten), och vid vissa övningar använde han en spegel och tränade på att känna igen positioner för handen.

Han jobbade hårt med övningarna och märkte efter ett tag att smärtan blev klart bättre. Efter ytterligare 12 månader hade han fortfarande ont, men kunde gå tillbaka till arbetet och använda sin hand i de flesta vardagssituationer. När han såg tillbaka var han tacksam över att han träffat ett team som hade kunnat förklara på ett sätt som hjälpte honom framåt i rehabiliteringen.

CRPS typ 1 har definierats så här av International Association for the Study of Pain (se nedan för förklaring till en del fackuttryck).

Budapest kliniska diagnostiska kriterier för Complex Regional Pain Syndrome: 

Diagnostiska kriterier (1–4 måste vara uppfyllda):

  1. Kontinuerlig smärta, som inte står i proportion till utlösande orsak
  1. Minst ett symtom i tre av följande kategorier:
  1. Minst ett tecken i två eller fler av följande kategorier vid undersökningen:

4. Det finns ingen annan diagnos som bättre förklarar tecknen och symtomen.

Termer:

Vissa utvecklar smärta i en kroppsdel utan så mycket svullnad eller färgförändring, och det pågår en diskussion om huruvida dessa patienter har CRPS eller inte. Om det inte skulle vara CRPS, så är det i vilket fall väldigt likt, och liknande typ av behandling behövs troligen. 

CRPS är ett komplicerat område som är svårt att göra rättvisa på den här hemsidan. 

Varför är CRPS med på den här hemsidan?

Vissa som läser detta undrar vad CRPS gör på en hemsida för patienter med FNS. Den här artikeln handlar om orsakerna till det. (Popkirov S, Hoeritzauer I, Colvin L, Carson A, Stone J. Complex regional pain syndrome and functional neurological disorders: time for reconciliation. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2018; 0:jnnp-2018-318298.  https://jnnp.bmj.com/content/early/2018/10/24/jnnp-2018-318298)

1. CRPS är ett funktionsnedsättande men äkta neurologiskt tillstånd som uppstår i frånvaro av enkelt definierbar strukturell patologi i vävnaden. De flesta av de fysiska tecknen vid CRPS har visat sig finnas också i kroppsdelar som varit immobiliserade (inte rört sig).

2. Många patienter med CRPS har en förändrad känsel (vilket inte kan förklaras mot bakgrund av sjukdom, och har likheter med funktionella sensoriska symtom).

3. Det är vanligt att personer med CRPS upplever svaghet i sin kroppsdel, ofta på samma sätt som vid dissociation. Till exempel kan man känna att kroppsdelen inte hör till ens kropp på samma sätt som vanligt. När man undersöker kroppsdelen så går svagheten inte att kliniskt skilja från den man ser vid funktionell svaghet. Det händer att patienter med CRPS utvecklar en rörelserubbning, det vanligast är funktionell dystoni. Funktionell dystoni är också ofta kopplad till en mindre skada.

4. Hos vissa är en av de viktigaste vidmakthållande faktorerna för deras CRPS immobilitet, eller att man undviker rörelse. Det är inte överraskande, eftersom CRPS är ett intensivt smärtsamt tillstånd. Men det kan vara så att ju mindre någon rör sin kroppsdel, desto mer ont gör det, och desto mindre vill man röra den, och så vidare.

Det finns mer att läsa om detta på sidan om smärta och på sidan om fysioterapi

Det finns otvetydiga biologiska förändringar vid CRPS, men det finns också hos patienter med FNS, och de kan ha mer gemensamt än man tidigare trott.

Läs Hazels berättelse för att se ett exempel på hur förståelse för FNS kan vara hjälpsamt vid behandling av CRPS.

healthy weight loss meals safe diet pills that really work antidepressants and weight loss is a keto diet gluten free lose weight water fasting body wrap for weight loss keto blast pills animal cuts weight loss pills best carbs for weight loss green tea pills benefits weight loss how to make herbalife shake for weight loss venlafaxine and weight loss effective weight loss diets pills that promote weight loss rapid weight loss juicing recipes tom segura weight loss weight loss gods way mirena and weight loss pills can you lose weight on an exercise bike do any weight loss supplements work gnc shakes to lose weight dangerous weight loss pill honey keto diet vegetarian weight loss latest prescription diet pills wine in keto diet super slim pomegranate weight loss diet pills weight loss pill contrave tri slim diet pills weight loss pill from shark tank keto egg diet meal plan dogs wife weight loss

cbd oil for arthritis pain cannabis vapor oil jim bakker hemp oil owl pharmacy tonawanda ny cbd oil cbd oil and cerebral palsy cbd oil show low az cannabis oil colorado zilis cbd oil legal cbd oil states cbd oil for peripheral neuropathy can you give cbd oil to kids benefit of cbd oil benefits of cbd oil popularity cbd oil for ovarian cancer the absolute best cbd oil available cbd oil throat bubbles cbd oil issues cbd oil and mold absoption rate of cbd oil hempworx 25mg capsules cbd oil how does cbd oil interact with benzodiazepines textbooks on cbd oil adverse reaction of cbd oil to atorvastatin tabs cbd oil virginia laws is cbd oil legal in north carolin should cbd oil be kept in the fridge claims of celebreties making cbd oil cannabis oil class cbd oil sandpoint idaho how much is proper dose of cbd oil cbd oil superior wi cbd oil consultant and lafayette ca

supplement for men a hd testosterone booster ingredients can girls have sex fda banned male enhancement pills how to increase stamina during intercourse does six star testosterone booster work mens performance enhancement pills confidence booster drugs pills to make a man last longer african black ant sex enhancement sex pills for couples causes of low libido in young males is cialis effective testosterone pills increase pianes size sex wonen pills that make you horny whats good for testosterone booster 5 htp increase libido effects of low libido coupons for viagra printable what does testosterone booster do sexually top ten meds online free male enhancement pills cyvita iso t drive testosterone booster penis pills in jamaica sex medication penis inlarging pills does viagra make you horny what is a safe male enhancement for sex vitamins to increase male libido testosterone pills for men over 40 discontinued male enhancement pills

home window replacement oakland sears window installation reviews average cost of replacement windows 2021 front window crack repair heat mirror replacement windows replacement windows aberdeen norandex windows replacement parts window repair instructions bay replacement window home window replacement on cherry window glass replacement miami replace window pane window glass replacement tucson az subaru window replacement casement window replacement operators andersen storm door glass replacement lg window air conditioner installation window and door installation services origin installation window black basement escape window replacement bay window lead roof repair mobile home window crank replacement repair window unit air conditioner i need new windows for my house window repair buffalo mn home windows near me replace window with french doors window glass repair trenton nj new construction double hung windows home window repair massachusetts window refurbishment on site window screen repair